onsdag, mars 11, 2009

Sveriges välfärd


”Det var inte skogen, malmen, vattenkraften eller ens freden som utgjorde de främsta förklaringarna till detta (den svenska välfärden). Orsakerna var till framgångarna var nästan osynliga. Nya väl genomtänkta institutioner, en folkskola som spred läs- och skrivkunnighet, en utvecklad civilrätt som bidrog till rättsstatens utveckling, samtidigt som den i sin tur skapade allt bättre institutioner, hållbara fasta spelregler och i förlängningen ett växande välstånd. Det var dessa borgerliga dygder som gjorde slut på 1700-talets korruption och skapade arbetsdisciplin och framåtanda – och det svenska undret.

Margit Genser ”Pensionsreformen – ideologi och politik” Timbro förlag.

Genser har rätt i att det var av dessa orsaker vårt land en gång byggde upp välståndet. Att det skulle vara enbart för att vi slapp undan 2a världskriget är en väl omhuldad myt, även om det såklart bidrog till att vi temporärt kunde dra ifrån övriga Europa i välståndsligan. Det är också klart att skogen och malmen gjorde sitt till, men i huvudsak var det i kombination med den svenska skolan, institutionerna och fasta spelregler som lade grunden till den svenska välfärden.

Det är i skenet av detta desto mer oroande att våra institutioner, vår civilrätt och vår skola börjar visa tecken på att förfalla. Vår svenska skola halkar efter övriga Europa och en del ”tigerekonomiers” skolor vid internationella jämförelser. Vid högre utbildning har genusvetenskap slagit igenom som en vedertagen vetenskap, jämställdhet och att ingen blir kränkt har tagit över kunskapsmål. De gemensamma spelreglerna börjar också bli otydligare. Politik blandas med juridik och det gäller för alla institutioner att vara ”politiskt korrekta”. Vi kan fråga oss om den omutlige korrekte statlige tjänstemannen finns kvar.

Det är dags att rusta upp de institutioner som en gång byggde upp vår nation och vår välfärd igen.

7 kommentarer:

Andreas sa...

När det pratas om skogen och malmen ska man också komma ihåg att Sverige inte direkt är det enda landet på jorden som har tillgång till någon form av naturtillgång (eller ens är det enda landet med tillträde till just *dessa* tillgångar). Det finns otaliga exempel på länder med naturresurser minst lika rika, guld, olja, förmågan att få TRE skörder per år (kontra våran enda), etc. Så man ska inte överdriva naturresursernas egna roll, utan man måste också väga in förmågan/möjligheten/viljan/etc att skapa en infrastruktur som kan tillgodogöra sig dessa tillgångar. Här har Sverige lyckats. Likväl som många andra länder. Men otaliga äro de länder som misslyckats. Däri lägger jag inget egenvärde gällande kulturerna eller befolkningarna eller länderna i sig. Men att påstå att Sverige skulle vara oerhört mycket mer gynnat av naturtillgångar och därav vår välfärd, är att nedervärdera den infrastruktur vi faktiskt skapade som kunde tillgodogöra sig dessa tillgångar.

Jag är medveten om att du menar just exakt detta, Robsten, men jag ville bara klargöra lite. Helt enkelt att jag tycker att det känns orättvist mot både nu levande och döda svenskar att hävda att naturtillgångar i sig är ett orättvist men tursamt "kort" vi har fått här uppe. Problematiken kring varför vissa länder bättre kan och har tillgodogjort sig sina tillgångar är en helt annan diskussion, bör jag kanske tillägga.

Robsten sa...

Ja, jag hade inte en tanke på några funderingar åt att skryta på andra länders bekostnad, utan bara poängtare att vi måste vårda de orsakerna som utgjorde grunden för vår framgång fordom.

Robsten sa...

Men det är ju klart, att enbart poängtera naturtillgångar och freden är att förminska våra tidigare generationers arbete.

Robin Shadowes sa...

Vi har gott om rent vatten nåt som däremot inte invällarna har i sina egna länder. Framtidens krig kommer inte handla om ras utan om islam vs kristendom. Vattnet kan eventuellt också bli ett stridsäpple som är så viktigt att muslimerna inte kommer släppa sitt kloliknande grepp om vårt land.

Andreas sa...

Jo, som sagt, jag förstod att du menade så. Men jag har ofta sett / hört folk som påstår precis det där, just det jag argumenterar emot =) Samma sak du också agumenterar emot egentligen. Det är nämligen en oerhörd förenkling, av samma slag som när man hör folk säga att "Religion är orsaken till 90%/95%/99%/alla krig nånsin på jorden typ!".

Anonym sa...

Man skall också ha klart för sig att dessa institutioner inte växte fram ur intet. Sverige var sedan lång tid tillbaka ett rättssamhälle. Även under det Karolinska enväldet styrdes Sverige under lagarna. Av hävd har vi också haft en i jämförelse med många andra länder långtgående jämställdhet mellan könen, och vi heller aldrig haft något feodalsystem, utan självägande bönder. Mentaliteten i Sverige var helt enkelt gynnsam för framväxten av goda institutioner och en hög grad av samhällssolidaritet. Allt detta håller nu på att raseras genom uppbyggandet av parallellkulturer i vårt land, vilka snarast kännetecknas av motsatsen till det som byggde Sverige, dvs klansamhälle, kvinnoförakt, och ringaktning av de svaga. Notera t.ex. Zlatan Ibrahimovics nedlåtande kommentar visavi Ralf Edström när den sistnämnde hade dristat sig att kritisera Zlatans spel: "Han kan få bli trädgårdsmästare hos mig". /Norbergssonen

Robin Shadowes sa...

Zlatan är en synnerligen vidrig människa. Det retar mig varje gång detta rövhål omtalas som svensk. Han är lika lite svensk som Måna Muslim är det.