lördag, mars 14, 2009

NEJ till euron!

Med jämna mellanrum har media tagit som vana att droppa en artikel som är positiv till euro. Vi börjar känna igen mönstret nu. Det blir också allt tydligare att media driver sin egen agenda och sina egna frågor som vilket politiskt parti som helst. Om vi tar tidningarna så har de ägare med egna intressen och politiska visioner, nåja visioner i alla fall. I dag kommer då ytterligare än av dessa europositiva artiklar, nu med den braskande rubriken ” C-riksdagsmän vill införa euron”. Tidningen har alltså gått runt och frågat riksdagsmän från Centern hur de ställer sig till euron. De visste med all säkerhet redan från början, att de skulle få en del positiva svar, t.o.m. någon som ändrat ståndpunkt, från att ha varit negativ till att ha blivit positiv till euron.

Nu var ju en del av Centerns riksdagsmän redan från början positiva till euron. Olofssons ”nej” till euron var från början taktiskt, ett knep att få de EU-skeptiska väljarna över på sin sida. I övrigt har ju Olofsson och Centern profilerat sig som det mest EU-positiva partiet. Under valnatten när det, för makteliten så uppskakande resultatet, offentliggjordes så visade inte Olofsson någon äkta segerglädje. Min teori är att det aldrig var meningen att ”nej” sidan skulle vinna omröstningen, inte ens från Centerpartistiskt håll var detta meningen eller ens önskvärt. Centerns motstånd mot euro har hela tiden känts ihåligt.

När SvD går och frågar centerpartistiska riksdagsmän vad de tycker i eurofrågan så gör de ett trick för att få tillfälle att skriva en positiv artikel om euro. Motståndet mot euron kom huvudsakligen inte från varken Centern eller MP, det kom från folket. Det var folket mot den politiska eliten, det var folket mot den mediala eliten och ekonomiska makteliter. Det står i SvD så här.

De borgerliga regeringspartierna är överens om att låta eurofrågan vila under innevarande mandatperiod. Men vad som händer om alliansen vinner valet 2010 är ännu oklart. Folkpartiet kräver att en ny folkomröstning ska hållas senast 2011.

Ja det är oklart om det blir en ny folkomröstning 2011, det beror nämligen på opinionen. Den politiska makteliten vill inte gå ett nytt nesligt nederlag till mötes, det är självklart. Politikerföraktet frodades som aldrig förr under förra omröstningen, flera politiker vittnade om de nästan hatiska stämningarna som fanns ute i landet mot vår politiska elit. Att den politiska klassen fjärmat sig från de som skall välja dem var solklart, och just under euroomröstningen så blommade misstron och föraktet till nya höjder. Varför detta avstånd och förakt inte blir lika tydligt under de vanliga riksdagsvalen vet jag inte. Det kan bero på att människor har ett val som måste göras, landet måste ju styras av någon. Under förra euroomröstningen var det tydligare med, folket mot den politiska makten.

Länk SvD

18 kommentarer:

Anders sa...

Hade vi infört euro så hade alla i Sverige nu haft mer pengar.

Olika valutor gör bara att finansinstitut/banker kan tjäna lite extra varje gång vi vill handla.

Det fina i Sverige beror inte på att det står SEK på våra mynt.

Blogtester sa...

Hur illa är det egentligen med EU och euron? - http://realnewsmill.blogspot.com/2009/03/hur-illa-ar-det-egentligen-med-eu-och.html

Robsten sa...

hade vi infört euron så hade vi varit hårdare knutet till EU. Det står i stadgarna att man kan gå ur EU, är man med i valutaunionen måste det i praktiken vara omöjligt.

Anonym sa...

Länge leve vår svenska krona! Ffa i dessa tider ser vi vilken fördel det är med att ha en egen valuta (läs: försvagningen av kronan dämpar orderbraket hos företagen).

Länge leve kronan!

/Fredrik

Anonym sa...

Centern verkar vilja konkurrera med folkpartiet hur man bäst lurar sina väljare. När man hör vad blingbling-prinsessan Maud vomerar ut med sin vidöppna näriga käft vet man att inget, absolut inget finns att hämta i Centerns substanslösa frieri.

Med Lissabonföredraget misstänker jag att vi får euron vare sig vi vill eller inte. Hur ska EU annars lyckas uppnå nationell självutplåning?

Marthin sa...

Den svenska regeringen har inte begärt undantag för Euron som valuta då Lissabonfördraget signerades; det gjorde britterna och danskarna.

Vad gäller övertron på euron så har man förmodligen missat dess nuvarande läge, där i princip "hela klabbet" är nära förestående att rasa samman. Länderna som är knutna till varandra ställs inför "bailouts" av hela stater. "Vi kan inte signera blanka checkar", som Nigel Farage sade det. Läs gärna mer om det i utländsk media.

Robin Shadowes sa...

Lissabonfördraget innebär att dödsstraff införs i EU

--------------------------------------------------------------------------------

Läste nyligen en väldigt intressant artikel. Har tidigare hört folk från Irland tala om hur dödsstraff skulle införas om Lissabonfördraget blev verklighet. Nedan följer ett utdrag från en analys som visar att dödsstraff skulle kunna införas och verkställas på en massiv skala även i länder som för tillfället inte tillämpar dödsstraff. Den så kallade "EU-charter" blir lag i hela EU och där finns en skrivelse som tillåter dödsstraff och det får t. ex. vid upplopp, motstånd vid arrest eller om man försöker rymma efter att lagligt blivit fängslad inom EU.

Visste ni redan om detta och vet ni mer som visar på att dödsstraff införs genom Lissabonfördraget, hörde inte våra kära riksdagsledamöter nämna detta när de röstade igenom fördraget.

The EU says that if the state’s law enforcement officers can deprive you of your right of life, in other words murder you, while attempting to arrest you or during a riot, and legally your execution “shall not be regarded’ as breaking the law/article of the right to life. How many times do we have to be reminded that not reading slick lawyer “small print” can be perilous?

https://www.flashback.info/showthread.php?t=870387

Anonym sa...

Menar bloggen att Sverige skall behålla kronan av ideologiska skäl? Är det enda motivet att säga nej till Euron att "eliten" säger ja?
Låter lika logiskt som när vänstern hyllar Hamas bara för att USA stödjer Israel.
Min fiendes fiende...

Robsten sa...

Nä, inte bara av ideologiska skäl. Flera ekonomiska talesmän framträdde i SVT innan finanskrisen och mediernas droppande av eu-positiva artiklar, och sade att Sverige klarat sig utmärkt med egen valuta. Nu pågår tydligen ett drev för euron, bara det är misstänkt.

Sedan vittnar i princip alla folk om prishöjningar i samband med övergång till den nya valutan.

Att inte kunna gå ur EU ser jag som en högst reel minuspost för euron.

Sedan vill jag ha kvar kronen helt enkelt, jag VILL inte gå över till euron. Hela bevisbördan tycker jag egentligen ligger på dem som vill införa ett nytt system, inte de som vill stanna kvar vid det gamla. Det är dom som måste bevisa alla fördelar med ett byte av ett system.

Anonym sa...

Vi som bor i Euroland och ibland besöker Sverige och handlar billigt är förstås tacksamma över att ni behåller kronan men ur svensk synvinkel borde man ta sig en ordentlig funderare på hur klokt det är i längden.
I kristider är en liten valuta alltid svag och känslig.
Dessutom kan man fundera över om svenska politiker borde ha förtroendet att hantera en statsbudget. Jag minns när en dansk krona kostade 75 svenska ören. Vad hände?

Robsten sa...

-""Dessutom kan man fundera över om svenska politiker borde ha förtroendet att hantera en statsbudget""-

Den enda som visat sig mogen det är Goran Persson tyvärr. Men jag har om möjligt, ännu mindre förtroende för EU-politiker.

Rune sa...

Kan man inte tänka sig en annan variant? T.ex. att vi går över till euron samtidigt som vi går ur EU?
EU tycks ju utveckla sig i fel riktning men valutan är stor och stabil. Euron skvalpar ju inte upp och ner som den svenska kronan. Just nu är ju kronan i ett bottenläge. Klart undervärderad säger de som förstår sig på saken. Kanske inte rätt ögonblick för dagen att byta valuta? Men längre fram då kronan har skvalpat upp några snäpp.

Herr Andersson sa...

Valutan hittar alltid sin jämvikt. För vi svenskar innebär detta varvade tider av ’härligt semestrande’ (får mycket för vår krona utomlands) samt fortsatt och i relation stark ekonomi även om kronan går ned; Sverige är nämligen en exportekonomi, och det skall Gud veta hur mycket hårdare finanskrisen skulle slagit om inte valutan kunnat hitta jämvikt genom att anpassa sig nedåt. Nu har vi ett läge där vissa sektorer visserligen tappar rejält, men det är också branscher som likt i övriga världen faller (t.ex fordon) vilket då ej kan tillskrivas valutan.

Ponerar man en värld av frihandel, vilket många felaktigt uppfattar EU för att vara - så skulle förmodligen exporten kunna ökas än mer på Sveriges egna villkor. Detta är ett perspektiv vilket förs mycket i Storbritannien för tillfället; det är nämligen ganska absurt att EU står i vägen för hur de kan handla med t.ex Indien – särskilt då dessa har en gemensam historia. Vidare förlorar man de dynamiska effekter som finnes i att handla med en blomstrande ekonomi.

Har man ingen egen valuta upphör man i mångt och mycket som nation/stat, och det är främst verktygen kring egen valuta som är viktiga. Eurokraterna kan fortsätta att fantisera om att en dag bli en så kallad ”fullständig ekonomi” enligt Amerikas förenta stater; men då är det dags att sluta hymla om vad det faktiskt innebär och på vilka partiers grunder detta skapas. Dollarn som gemensam valuta över hela USA är för övrigt ej optimalt, men det fungerar relativt fullgott eftersom delstaterna icke haver påtagliga kulturella särpräglingar; går den specialiserade segmenterade industrin på dekis i ena delstaten, går högst troligt en annan specialiserad segmenterad industri bättre i delstaten jämte och söker således arbetskraft. Exemplifierat med Europa? Här har du språkskillnader, viss mån av religiös särprägling, historia av politiska majoritetsideologiströmningar vilket format institutionerna osv osv osv.

När det handlar om att konstruera en fulländad federal struktur av EU, dvs när EU-medlemsstaterna förlorar sin folksuveränitet och vetorätt enligt Lissabonfördraget, blir det givetvis intressant att närmare förstå varför euro uttryckligen står medskrivet som EU:s valuta. EU:s valuta? Folk är väl knappt på det klara med vad EU ens är, för det är sannerligen ej idag vad vi förr röstade att ingå i. Även detta en diskussion som förs allt oftare i Storbritannien; som ju på 70-talet gick med som suverän Stat i en handelsunion, snarare än en politisk fullständig federal konstruktion där Stat reduceras till blott Delstat/Region.

Ni svenskar som hade åldern inne då det begav sig på 90-talet; Det stod på röstsedeln ett Ja eller Nej enligt framförhandlade villkor! Minns det.

Robsten sa...

Jag minns, det var inte detta jag röstade om.

Anonym sa...

I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

Sorry for offtopic

Robsten sa...

Thanks;-)

Anonym sa...

Dont touch WIKILEAKS, faked DEMOCRACY!!!
Thank you

Anonym sa...

75366.....5811