lördag, april 18, 2009

Politisk reklam i TV samt etiska riklinjer

Kristdemokraterna skall börja med politisk reklam i TV. Det är en smula kontroversiellt då det inte förekommit i Sverige tidigare. Deras ursäkt att som första parti börja med denna nya kanal att förpesta miljön för oss arma konsumenter, är det ringa intresset för EU-valet. För att ändå dämpa farhågorna med denna nya form av politisk reklam (alt. information) så har Kristdemokraterna satt upp ett antal etiska riktlinjer. Dessa är enligt följande:

• All reklam ska vara sann.

• All reklam ska vara saklig.

• All reklam ska vara informativ.

• Avsändaren, det politiska partiet, måste vara tydlig. Det får aldrig råda tvivel om vem som köpt reklamen.

• Det politiska partiet måste vara öppet med hur många väljare det förväntas nå.

• Reklam får aldrig sändas i anslutning till nyhetsprogram eller aktualitetsprogram.

• Reklamen får inte vara vilseledande, stötande eller osaklig.

• Reklamen får inte spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande.

• Reklamen får inte misskreditera person, grupp, organisation eller annat politiskt parti genom framställning som är ägnad att väcka förakt eller löje.

Jag tycker att dessa riktlinjer är MYCKET BRA faktiskt. Ja de är såpass bra att jag skulle vilja ha dessa riktlinjer i ALL politisk debatt. All politisk information och alla politiska budskap skulle väl helst följa dessa principer. Alla politiska budskap skall väl vara sanna. Inga politiska budskap skall väl spela på människors rädsla. Inga politiska budskap skall väl vara vilseledande eller osakliga. Framförallt, och det bästa av alla dessa riktlinjer, inga politiska budskap skall misskreditera person, organisation, grupp, eller annat politiskt parti genom framställning som är ägnad att väcka förakt eller löje. Jag kunde i princip skrivit dessa regler själv. Det enda jag efterlyser är att dessa etiska riktlinjer genomsyrar all politisk aktivitet och inte bara det som skall sändas i TV som reklam.

Länk DN

4 kommentarer:

Milla sa...

Ja du.. Så som jag ser det så lär dom få problem, för kan dom inte ute i verkligheten leva upp till ens den första punkten så hur ska det gå i etern? ;)

men visst sjutton har du en bra poäng, för dessa riktlinjer borde vara standard.

Robin Shadowes sa...

I slutändan blir det säkert bara en tumme av alltihopa. Att det i vanlig ordning visar sig att somliga är mer jämlika än andra.

Robsten sa...

Men det är bra att trycka upp i fejset på dom ;-) Ella Bolin lär bli en av våra huvudmotståndare framöver, tro det eller ej. jag har läst en del av det som hon skrivit. Hon är flyktingpolitikskramare av Sahlinklass.

Anonym sa...

Skattefinansierade partier vilka köper reklam i samma kanal vilken uttalat ämnar fungera i en granskningsroll? Nej. Partierna får börja i rätt ände.

Däremot tror jag detta med TV-reklam kommer nu, samtidigt då ett idag icke riksdagsmässigt parti mobiliserar så fantastiskt många flygbladsutdelare och dylikt. Man behöver nå ut i TV för att förmå parera det. Föga förvånande att partiet vilket hänger på repet tar ett första steg.