söndag, maj 31, 2009

Ny skollag

Björklund och Nyamko Sabuni offentliggör delar av den nya skollag som skall på remiss i sommar. En hel del intressanta detaljer offentliggörs nu av Björklund och Sabuni. Rättan för föräldrar att befria sina barn från simundervisning och religionskunskap skall försvinna. Det är även vanligt att föräldrar ”befriar” sina barn från ämnet ”sex och samlevnad”. Att Sveriges politiker tillåtit dessa undantag från en obligatorisk undervisning så länge är en skandal och ett underbetyg av våra rikspolitiker från båda blocken. Både borgerliga och vänsterpartier har suttit i regeringsställning utan att ha gjort ett skvatt åt detta märkliga förhållande. Samtidigt måste ju Björklund och Sabuni upprepa det obligatoriska mantrat. Så här skriver de.

Invandringen är en tillgång för Sverige. Mångfalden berikar vårt samhälle och utan invandrare skulle vårt land aldrig ha blivit en framgångsrik industri- och välfärdsnation.

Självklart har invandringen av t.ex. valloner betytt mycket för vårt land. Vallonerna lärde oss hantera järn på ett bättre sätt och bidrog till vår utveckling. Men denna invandring har ju inget alls att göra med den oansvariga immigration vi ägnat oss åt sedan 1975. Vallonerna kom till vårt land för att det fanns arbete åt dem, de var eftertraktade och fick ett högt anseende i vårt samhälle. Ett visst in och utflöde av människor i en öppen nation är också naturligt. Men den vansinniga politik som svenska regeringar fört vad gäller immigrationen på senare tid, har inget med detta att göra. Jag hävdar att stadsdelar som Rosengård, Hammarkullen, Ronna och Fittja inte berikar vårt land, tvärtom. Vidare skriver skribenterna så här.

För att kontrollera döttrarna vill vissa föräldrar att de inte deltar i vissa inslag i skolan, till exempel undervisningen i idrott, simning eller sex och samlevnad. De får kanske inte följa med på klassresor och klassfester. Flickors liv kan vara hårt kontrollerade och överträdelser av familjens regler kan leda till sanktioner i form av hårdare restriktioner, hot och i värsta fall våld.

Ja, alla tycker ju att det är fullständigt oacceptabelt, det blir sannolikt ingen debatt om det olämpliga i denna ”befrielse” av vissa skolämnen. Men hur har den kunnat fortgå så länge? Jag menar att det är en skandal att våra politiker inte tagit tag i frågan tidigare. Dessutom är i alla fall jag lite förvånad att hela 10 procent av dem som deltog i undersökning var utsatt för denna ”befrielse”. Vidare skriver författarna så här i artikeln.

Studierna visar att problemet med hedersförtryck kan vara större än vad som framgått tidigare. Effekterna för de barn som drabbas vet vi dessvärre redan en hel del om. I sin yttersta form är förtrycket ett direkt hot mot barnets liv, men även om det inte tar sig så dramatiska uttryck så kränker det nästan alltid barnets fundamentala rättigheter.

Studierna visade det vi alla redan visste naturligtvis. Vad jag inte kan förstå är varför man väljer att flytta till ett land som Sverige om man nu har en sådan stark hederskultur. Det är våra politiker som skapat problemet från början då de implicit tillåtit denna hederskultur. Var det från början solklart att detta inte accepterades skulle några välja att inte flytta hit, andra skulle förmodligen överväga att överge sin hederskultur. Det står vidare i artikeln.

Problemet med omfattande befrielse från annars obligatorisk skolundervisning belyser tydligt konflikten mellan å ena sidan föräldrars rätt att ta ansvaret för sina barns uppfostran och å andra sidan barnens rätt till en allsidig skolundervisning. Vi menar att samhället i sådana konflikter i första hand måste se till barnens rätt. Det finns ett skäl till att grundskolan är obligatorisk. Vi anser i Sverige att alla barn och ungdomar har rätt till de kunskaper som grundskolan ska ge, oavsett om föräldrarna gillar det eller ej.

Här måste vi ändå ge en eloge till författarna för viss tydlighet i frågan. Samhället skall självklart se till barnens rätt. Vi har vandrat lång så lång väg från förnuftets själklara stig att vi återigen måste poängtera rena självklarheter. Det är själva vitsen med vår obligatoriska skola, med våra lagar och förordningar, att tillgodose barnens rätt. Det stora problemet kommer väl att bli de religiösa friskolorna. Jag tror inte att de kommer att följa den nya skollagen helt enkelt. Återstår att se vad Björklund kommer att göra åt det (Sabuni kan vi glömma i detta sammanhang). Socialdemokraterna under Sahlin, saknar fullständigt trovärdighet i dessa frågor. Det skulle vara spännande att se vad Björklund kan åstadkomma om han fick ytterliga fyra år på sig att styra upp den svenska skolan, kanske tillsammans med ett stödparti utanför de gängse blocken.

Länk DN

UPPDATERING:

Föga förvånande så är MP och V starkt emot det nya lagförslaget. De vill i stället ha riktlinjer från Skolverket. Frågan är om inte sådana riktlinjer redan finns i dag. Vi kan konstatera att de inte fungerar helt enkelt. Socialdemokraterna är ovanligt försiktiga i sina uttalanden. Kan vi gissa att de sitter och gör taktiska överväganden?

Länk SvD

5 kommentarer:

Anonym sa...

A´propos simkunnighet, minns svagt ett fall där en ung tjej drunknade utanfö helsingborg/landskrona (?)
-flickorna som i lekens hetta hamnade i ett strömt område, varvid en tjej drogs med och drunknade...
Denna skolklass på utflykt med bad slutade i tragedi. Än värre blev det i efterspelet där läraren dömdes för (om jag minns rätt) oaktsamhet...
Vad som inte beskrevs i medierna var att det arabiskklingande namnet på fadern som säkert förbjudit sin flicka reguljär simundervisning, fick skadestånd som kanske inte motsvarade hennes hemgiftsvärde , men dock på lärarens bekostnad... Något senkommet men ett viktigt lagförslag.

PJ sa...

OT
På radio just nu - den fria och oberoende SR P3 passar på att sända en extra-dokumentär om rasism och främlingsfientlighet i Europa.

Milla sa...

Ett mycket bra förslag, men precis som du skrev..väl senkommet.

Dock är jag övertygad om att vi iom ett sånt "måste" inom skolan för alla kommer hemundervisnigen att öka alt. friskolorna får fler elever. Eller ännu bättre, kommunerna dras inför tinget för att dom kränker vissa kategorier av människor och anv religionsfriheten som skäl.

Kanske bara jag som är cynisk, vad vet jag..Ps! Badat nåt idag?? =)

Robsten sa...

Nä Milla, inget bad i dag. Möte hela eftermiddagen ;-)

z999 sa...

Jag jobbar ibland ideellt med invandrarungdom med problem vilket har gett mig en del insikt i attityder som politikerna tydligen helt saknar. För att uttrycka det kort - om man vill minska antalet våldtäkter/gruppvåldtäkter så krävs det en miljö där män och kvinnor växer upp tillsammans. För säkerhets skull så förtyldligar jag en självklarhet, om män och kvinnor växer upp tillsammans ökar chansen att de uppfattar varandra som människor. Kvinnor får ett ansikte för män och de uppfattas då mer som människor än om de tillhör mer underutvecklade kulturer som separarerar män och kvinnor.

Om man vill öka våldet mellan män och kvinnor så kan ett sätt vara att införa speciella kvinnodagar i kommunala badhus (som politkerna har gjort) med mera.

Vad politikerna håller på med är att underblåsa kulturer som främjar våld mot kvinnor. Speciellt då från vänstersidan tydligen.