söndag, juni 21, 2009

Ett upprop jag också skulle skriva under på

På DN-opinion har tolv ”intellektuella” relativt kända människor publicerat ett upprop mot religiös indoktrinering och religioners påverkan på det civila samhället. Undertecknarna av detta upprop med den största auktoriteten torde vara P.C. Jersild, Morgan Johansson (f d socialtjänstminister) och Hans Bergström (f d chefredaktör DN). Jag vågar mig dock på den gissningen att hela uppropet är ett initiativ från föreningen Humanisterna. Så här står det i uppropet.

Lagar och normer som ska omfatta alla måste bygga på allmänmänskliga grunder, inte på religiösa. Lagarna ska formuleras av demokratiska institutioner och normbildningen styras av kritiskt tänkande och fri argumentation i öppna samtal. Ett sådant samhälle kallas ett sekulärt samhälle. Det är ett sådant samhälle förbundet Humanisterna arbetar för.

Här håller nog alla vettiga människor med. Det som man däremot reagerar på är att man ens måste gå ut och försvara dessa självklara grundpelare i vår demokrati i ett upprop. Detta var så fundamentala saker när jag växte upp så ingen människa skulle komma på tanken att man måste gå ut i rikspressen med ett upprop för dessa fundamenta i vår demokrati. Nu för tiden måste man tydligen göra det. Detta måste bero på att grundpelarna i vår demokrati inte är lika självklara längre. Kan inte Reinfeldt och Sahlin också skriva under detta upprop är det mycket, mycket illa ställt med vår parlamentariska demokrati. Undertecknare som Fuglesang, Lekander och Ulvaeus imponerar verkligen inte på mig när det gäller ett dokument av denna typ, det drar snarast ned tyngden i uppropet. Vidare står det i uppropet.

Ingen ideologisk grupp ska ha rätt att undgå kritik eller att slippa stå till svars genom att hänvisa till religionsfriheten. Ingen ska heller kunna gömma sig bakom kulturella traditioner om dessa kränker de mänskliga rättigheterna. I det sekulära samhället har ingen grupp rätt att förtrycka individer eller begränsa deras levnadssätt, vare sig i religioners eller traditioners namn.

Jag skulle kunna kommentera detta stycke på samma sätt som det föregående stycket. Två undertecknare hade faktiskt chansen att påverka det politiska och samhälliga klimatet under deras verksamma period, Hans Bergström som chefredaktör och Morgan Johansson som minister. Är det inte lite typiskt att det är människor som avgått från sina tunga poster vars namn finns med på detta upprop. Varför finns inga aktiva ministrar med bland undertecknarna? Vidare står det i uppropet.

För alltför många människor på jorden innebär religionen däremot ett tvång att underordna sig andras uppfattningar om Guds vilja. Kvinnor stenas till döds enligt Sharialagar. Flickskolor raseras av talibaner i Guds namn. 70 000 kvinnor dör i sviterna av illegala aborter varje år. De som överlever fördöms av prästerskapet eller kastas i fängelse i många katolska länder.

Humaniströrelsens viktigaste kamp utspelar sig därför på den globala scenen. Men också i Sverige kränks mänskliga rättigheter med hänvisning till religion eller tradition, kränkningar som inte får bagatelliseras. En rapport visar att var tionde flicka i årskurs nio utsätts för hedersförtryck i Stockholm. De hotas av våld, får inte välja kamrater, kan tvingas till äktenskap eller förbjuds delta i viss undervisning, till exempel om sex och samlevnad. Skälen är religiösa och/eller kulturella. I dag accepterar samhället sådan könsapartheid inom skolväsendet, även om det nu förbereds lagförslag för att komma tillrätta med problemet.

I uppropet står det att religiöst förtryck är ”händelser som inte får bagatelliseras”. Det är en stor skam att det överhuvudtaget förekommer alls. Samhället och politikerna borde visa i handling och genom lagstiftningen att detta är totalt oacceptabelt. Jag skulle vilja gå så långt som att det skulle vara ett krav att acceptera vår tradition och våra lagar på detta område för att alls få komma i fråga för ett uppehållstillstånd. När det gäller en del grova kränkningar av kvinnor utomlands och i vårt eget land så undrar man var den annars så aggressiva feministrörelsen är, deras tystnad kan sägas vara öronbedövande. Till sist så tittar vi på detta stycke i uppropet.

I Sverige finns omkring 70 skattefinansierade religiösa friskolor. Alla barn borde ha rätt till en undervisning utan religiös indoktrinering, för att själva kunna välja livsåskådning när de blir äldre. Även om de religiösa friskolorna på papperet inte får ägna sig åt indoktrinering och måste följa läroplanen, saknas en effektiv kontroll av att så är fallet.

Väldigt många människor hyser mycket allvarliga dubier angående den frihet från religiös indoktrinering som det står om i uppropet. Vi är rätt många, för att inte säga väldigt många, som befarar att det dagligen verkligen sker en religiös indoktrinering i dessa skolor, tvärt emot skollagen. Det är en känslig fråga uppenbarligen. I en debatt mellan Sahlin och Björklund på SVT under våren så var t.o.m. Mona Sahlin tveksam om man i framtiden skulle tillåta religiösa friskolor. Ja ni läste rätt, Mona Sahlin, av alla människor i detta land, tvekade om vi i framtiden skall tillåta religiösa friskolor (inte Björklund). När t.o.m. portalfiguren för det politiskt korrekta säger en sådan sak måste vi alla börja fundera på allvar.

Länk DN

3 kommentarer:

Stig sa...

Sådana här upprop är ganska löjliga. Man vet ju inte ens vem som författat artikeln och därmed är den ende som egentligen står för innehållet i texten. De övriga instämmer bara genom att säkerligen bara ha skummat igenom det hela. En sådan här självklarhet kräver ju ingen djupare textanalys eller politisk eftertänksamhet.
Första meningen är komisk: ”Tolv kända intellektuella i ett gemensamt manifest”. Bland dessa ”intellektuella” underskrifter finns bl.a. sångerskan och riksflatan Eva Dahlgren, börshajen Sven Hagströmmer och den vänstervridne Stellan Skarsgård handelsresande i mimik & gester. Och som grädde på snömoset raketresenären Christer Fuglesang som kan skryta med sitt kosmiska perspektiv på jordmaskarnas problem och konflikter.
Fattas bara att den politiskt gubbsjuke Meccanoförfattaren Jan Myrdal hade varit med bland undertecknarna.
Dessa är långt ifrån, m y c k e t långt ifrån, det intellektuella toppskiktet i Sverige. Men känt namn i massmedia är väl numera synonymt med intellektuell så även mediageniet Carolina Gynning dyker väl snart upp i något liknande ”de intellektuellas gemensamma manifest”.

Robsten sa...

Ja, det blir nästan löjeväckande när man ger intryck av att hela gänget skulle vara "intellektuella". Ulvaeus t.ex. är han på samma nivå som Andersson som i ett plötsligt infall skänkte en mille till Fi? Fuglesang är mycket högt utbildad och är enligt alla parametrar just "intellektuell". Men tyvärr har jag läst hans bok, en värre klant får man leta efter. Han slarvade bort de två Mersor som Ryssarna hade på sin rymdbas. Först den ena, sedan var jan tvungen att låna den andra, som också blev stulen. Hans fru upptäckte stöldförsöket, Fuglesang sprang då till den lågavlönade gårdskarlen som han tyckte skulle stoppa stöldförsöket. Gårdskarlen räckte Fuglesang långfingret, varvid rymdresenären stod och titta de på när någon snodde den andra sista mersan som rymdbasen hade. Jag har förståelse för att de drog en suck av lättnad när den klantige svensken for därifrån.

Anders sa...

Västerlandets fundament är (eller har varit) den kristna kulturen. Det är kristendomens etik - inte t.ex. hinduismen eller islam eller voodoo - som är integrerad i Västerlandets civilisation.

DN: "Ute i världen växer religionernas inflytande. Katolska kyrkan vinner allt fler anhängare i Afrika. I Sydamerika gör evangeliska frikyrkor nya inbrytningar. Globalt sett växer islam snabbast av alla religioner."

Då dagens s.k. intellektuella idag drar alla religioner/trosföreställningar över en kam (oavsett skiftande förkunnelse och etiska normer), så önskar många idag utrota all kristendom i Europa kanske i syfte att mota islam. Är detta en klok strategi?

Jag är inte själv troende, med jag är trots det inte övertygad om, att om kristendomen ersätter voodoo och traditionell tro på muti i Afrika, så är detta lika negativt som om islam ersätter kristendomen i Västvärlden.

Muti killings (politiskt korrekt: medicine murder) "involve the murder of someone in order to excise body parts for incorporation as ingredients into medicine and concoctions used in witchcraft".

"An individual or group of individuals commissions a traditional healer or inyanga / nanga (a herbalist skilled in traditional medicine) to assist them by concocting powerful medicine (or muti).

The purpose of the medicine is to strengthen the 'personality' or personal force of the person commissioning the medicine. This increased personal force will then enable the person to excel in business, politics or another desired sphere of influence. A human victim is identified for murder in order to create the medicine.

Victims vary widely in age and social standing, although it is not uncommon for them to be young children or elderly people, and victims are both male and female. In some instances, the victim is identified and 'purchased' via a transaction involving an often nominal amount of money. The victim is then abducted, often at night, and taken to an isolated place, often in the open countryside if the murder is being committed in a rural area.

It is usually intended that the victim be mutilated while conscious, so that the medicine can be made more potent through the noises of the victim in agony.

Mutilation does not take place in order to kill the victim, but it is expected that the victim will die of the wounds.

Body parts excised mostly include soft tissue - eyelids, lips, scrota, labia - although there have been instances where entire limbs have been severed. These body parts are removed to be mixed with medicinal plants to create a medicine through a cooking process.

The resulting medicine is sometimes consumed, but is often made into a paste that is carried on the person of the perpetrator or rubbed onto scarifications.
The body of the victim is usually left on open ground, and often near a source of naturally-running water or a pond or lake."

http://en.wikipedia.org/wiki/Medicine_murder