lördag, juli 25, 2009

Är tillåtande av omskärelse ett steg i rätt riktning?

I dagens DN och SvD står det med braskande rubriker att läkare respektive landsting vägrar utföra religiös omskärelse, eller som det kallas, omskärelse på ickemedicinska grunder. I vissa delar av Afrika görs omskärelse på alla pojkar oavsett religion. Frågan om omskärelse är delikat eftersom regering och riksdag starkt kritiserat kvinnlig omskärelse. Att då tillåta manlig omskärelse blir i förlängningen inkonsekvent. Att jämföra manlig och kvinnlig omskärelse är precis vad läkaren Gunnar Göthberg gör i DN, så här säger han.

Han beskriver omskärelsen som ett övergrepp eftersom det stympande ingreppet görs utan individens, barnets, medgivande. När det görs av andra än läkare kan det bli fråga om misshandel om ingreppet görs med lokalbedövning utan tillräcklig professionell assistans.

- Men eftersom det är föräldrarna som håller ned det sprattlande barnet så anmäls det inte som misshandel, säger Gunnar Göthberg.

Att ingreppet tillåts utan barnets medgivande är faktiskt en mycket märklig politik. På alla andra områden betonar Alliansregeringen och dess partier individens rättigheter, den personliga friheten och det personliga valet. Politiker från samtliga partier i regeringen missar inte ett tillfälle att deklarera vikten av personlig frihet i högstämda tal. Här har regeringen plötsligt tagit ett beslut som går på tvärs mot allt vad personlig frihet är. I DN jämförs det kristna dopet med manlig omskärelse, det är som alla förstår en haltande jämförelse. Om ett barn som är döpt vid senare tidpunkt i livet vänder kristendomen ryggen så spelar dopet ingen som helst roll, detta gäller ju inte omskärelse som alla förstår. Vidare står det i DN.

Ehab Rafael, 42, är kirurg och tillhör koptiska kyrkan. Han och hans två söner är omskurna.

– Landstingen bör erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder – men till självkostnadspris för patienterna, säger han.

Som kirurg och landstingsanställd å ena sidan och kopt å den andra har Rafael förståelse för både dem som är för och dem som är emot omskärelse på icke medicinska grunder.

Att familjen som vill ha sitt barn omskuret skall betala detta själv är en självklarhet, att inte var nuvarande ”lågskatteregering” gjort detta glasklart är en annan mycket märklig omständighet. Jag och många andra skattebetalare ser det närmast som ett övergrepp att vi skall betala detta via vår skattsedel. Detta kan väl i viss mån ytterligare tjäna som ett bevis på att viljan till att solidariskt betala skatt tunnas ut i ett mångkulturellt samhälle. Förståelsen för vad våra skattepengar går till minskas i motsvarande grad som vi omvandlar vårt samhälle i mångkulturell riktning.

Sverige har fört en immigrationspolitik som är djupt oansvarig och som sannolikt saknar folkligt stöd. Nu står vi här och har infört detta mångkulturella samhälle som våra politiker i regering och riksdag i princip infört utan att ha frågat sin befolkning. Vi kan inte göra det som gjorts ogjort och vi har en miljon människor som tillhör en annan kultursfär en den västerländska kristna/agnostiska/ateistiska/hedniska.

I beaktande av sakernas tillstånd i vårt land så anser jag det ändå rimligt att vi tillåter omskärelse på icke medicinsk grund. Det tjänar föga till att blunda med båda ögonen och låtsas som om ingenting hänt i vårt land sedan sjuttiotalet. Jag röner möjligen kritik från människor som normalt brukar hålla med mig men just omskärelse är inte något huvudproblem i vårt land och ett förbud skulle ju inte i ett slag göra vårt land till ett bättre land. MEN omskärelse på ickemedicinsk grund skall självklart betalas av den som vill ha ingreppet utfört och det skall enbart vara tillåtet på den som är myndig och gett sitt eget samtycke till ingreppet. Alla avsteg från dessa två krav är en kraftig avvikelse från de principer som företrädare från Alliansen otaliga gånger högtidligt deklarerat för det svenska folket.


Länk DN

Länk SvD

38 kommentarer:

Garm sa...

Jag håller i stort sett med dig.

Men samtidigt bör det kanske skattefinansieras av samma skäl som aborter är tillåtna och skattefinansieras.

Det är det minst onda av två onda ting.

Judarna har alltid själva omskurit sina söner vid åtta dagars ålder av kunniga personer och med hygieniska föreskrifter.

De nytillkomna muslimerna och andra omskär pojkarna mycket senare och med, för det mesta, synnerligen amatörmässiga metoder som kan liknas med illegala "bakgårdsaborter"

Anonym sa...

När religionen skall börja styra inom läkarkåren är det dax att reagera.
Vidskeplighet skall inte styra över kunskap och beprövad erfarenhet. /js

Anonym sa...

Ingen skulle komma på tanken att legalisera dessa övergrepp på flickor. Äger inte pojkar sin egen kropp?

z999 sa...

Vi har en läkaretik som glöms bort här som säger att man opererar inte folk om det inte är medicinskt nödvändigt. Ingen operation är 100% säker och det enda som får (fick) motivera en ickemedicinsk operation är psykiskt lidande hos patienten. Detta användes då för att motivera skönhetsoperationer (kosmetiska operationer heter det om man vill att det ska låta bättre).

Man ska vara lite vaksam på hur manlig omskärelse motiveras av de styrande om man nu själv råkar vara för. Det dröjde fram till 2004 innan barnäkteskap förbjöds i Sverige trots att man visste att det pågick sexuella övergrepp på barn inom dessa äktenskap. Antirasisternas inställning 2003 kan sammanfattas med "ja, ja. det drabbar i alla fall bara svartingar...", vilket Gudrun Schyman (ja faktiskt) påpekade.

Om man är för omskärelse så bör man noga tänka igenom varför och inte hamna i samma tankebanor som antirasisterna, alltså att det bara drabbar ickesvenskar.

Anonym sa...

Religiös omskärelse bör ske längs adamsäpplet.

Anonym sa...

Johan Ingerö skriver ochså om det.

http://ingero.blogspot.com/2009/07/tillbaka-till-stenaldern.html

/Paraflex

Anonym sa...

Garm: Jasså, judarna är hygieniska och skickliga medan muslimerna är motsatsen. Du är rasist, punkt.

En mkt god vän till mig är jude och han har ett stort ärr på ollonet efter den "hygieniska och kunniga" judiska köksbordskirurgen.

Vill man tälja bort friska delar av sin kropp är det ok att göra det när man är myndig. Allt annat är horribelt oavsett religion.

Garm sa...

Till alla ni som rakt av fördömer omskärelse, så vill jag säga.

Att naturligtvis är det fel att göra det före arton års ålder,MEN det kommer ändå att ske hur mycket vi än förbjuder det. Vad gäller Judar och muslimer så är det en religiös PLIKT. Och pojken betraktas inte som tillhörig religionen om han inte omskärs enligt de heliga skrifternas bud, vilket kan vara mycket traumatiskt.

Vad gäller könsstympande av flickor så är det en rent "kulturell" företeelse och såväl präster som imamer och andra informerar om saken med lyckat resultat i de afrikanska länder där det förekommer. Faktiskt i samarbete, vilket är något ganska unikt.

MEN när det gäller pojkar så är det som sagt den trosmässigt viktigaste frågan som finns, en pojke som inte är omskuren kommer inte aldrig att kunna genomgå det som motsvarar de kristnas knfirmation och bli betraktade som vuxna.

Skånepåg sa...

”Jag röner möjligen kritik från människor som normalt brukar hålla med mig men just omskärelse är inte något huvudproblem i vårt land och ett förbud skulle ju inte i ett slag göra vårt land till ett bättre land.”

Det är mycket tråkigt att läsa ovanstående och jag förstår inte hur du överhuvudtaget kan tänka i dessa banor. Du sjönk verkligen ”som en sten” i min aktning.

Med hänsyn till att jag har ”viss medicinsk” kunskap vill jag även på den här bloggen nämna följande och förklara vad som avses med omskärelse ur medicinsk synpunkt:

- Det finns en sjukdom som heter balanitis xerotica obliterans och som är en kronisk inflammation av förhuden på penis och vars patogenes/orsak är okänd. Denna sjukdom behandlas i första hand med kortisonsalvor. Om denna behandling inte leder fram till att symptomen försvinner, är omskärelse ett sista alternativ.

- Phimosis är en förträngning av förhuden, vilket resulterar i en oförmåga att dra förhuden från glans/ollonet. En omskärelse är här enda alternativet.

- Sjukdomen balanit är en inflammation på penis yttersta del (ollonet). Den vanligaste orsaken är att sekret samlas under förhuden på grund av otillräcklig hygien. Detta kan ge en rubbning av den normala bakteriefloran i den fuktiga miljön. Denna rubbning ger även en ökad risk för tillkomst av jästsvamp (candida) och som ger uppkomst av små fina knottror och kvisslor. Om patienten får information om att förbättra sin hygien, kan ett kirurgiskt ingrepp (omskärelse) ofta förhindras.

Robsten sa...

Ok, men om man själv vill omskäras och är både myndig och betalar kalaset själv, skall man ändå förbjuda det anser du?

Skånepåg sa...

Men Herregud, detta är en ju helt annan sak och kirurgiskt jämförbart med vad myndiga personer gör som rena "skönhetsoperationer"!

z999 sa...

@Skånepåg:
"Men Herregud, detta är en ju helt annan sak och kirurgiskt jämförbart med vad myndiga personer gör som rena "skönhetsoperationer"!"

Mjaa, nästan, men inte riktigt. Det är till exempel skillnad på en piercing och en hjärttransplantation för att få en finare form på sitt hjärta (eller vad man nu kunde ha för skäl). Det är ett känsligt ställe att skära på som kan ge livslånga komplikationer.
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barnunga/artikel_2845849.svd

Robsten sa...

@Skånepåg
vad menar du då? Skall omskärelse tillåtas på omyndiga personer utan deras samtycke? Med skattebetalarnas pengar dessutom? Jag försöker penetrera din inställning här, med vissa besvär.

Skånepåg sa...

Var ligger svårigheten att förstå då jag skriver:

"Men Herregud, detta är en ju helt annan sak och kirurgiskt jämförbart med vad myndiga personer gör som rena "skönhetsoperationer"!

Du talar ju själv om myndiga personer, vilket jag också skriver. Det finns privatkliniker som annonserar om "intimkirurgi", så detta är hur enkelt som helst!

Nu börjar den intellektuella nivån på denna tråd anta sådana proportioner, att jag gör en jämförelse med och avslutar med vad Prof. Pährson vid Universitetet i Lund på 60-talet brukar säga då han mötte kandidaterna för första gången: "Jo ni förstår pågar, de flesta avlider på grund av att de slutar att andas"!

Robsten sa...

Svårigheten består INTE i att förtså vad du skriver, du skriver utmärkt rikssvenska. Svårigheten består i att förstå vad din ståndpunkt i frågan om omskärelse består i.

1) Man kan av ditt första inlägg dra slutsatsen att du inte håller med mig om de regler jag tycker skall gälla.

2) Man kan däremot inte förstå av dina senare inlägg var du själv står i frågan.

3) man skulle med lite god vilja av de senare inläggen kunna tro att du att du ansluter dig till min uppfattning, men det motsas ju i ditt första inlägg.

hjälp mig här någon annan som kan tolka Skånepågens inställning om jag nu själv har blivit en smula förvirrad.

Garm sa...

Lille Anonym.

Judarnas omskärelse rit, som är en stor högtid brukar inte orsaka ärr. dessutom är bör de flesta kvinnor söka sig till omskurna män, man slipper de flesta underlivsproblem, dessutom är det konstaterat att omskurna män mer sällan smittas av HIV samt om det gör det mer sällan för eländet vidare.

Det jag talade om har varken med ras eller religion att göra utan om vad man har för resurser.

Det kan även misslyckas på sjukhus, som en tragisk historia från nordamerika berättar om. Föräldrarna var inte troende i någon religion, de bara följde kutymen (gammal viktoriansk dubbelmoral). pojken fick hela snoppen sönderbränd.

Det jag sa och håller på är att det är bättre att det sker på sjukhus än på ett smutsigt köksbord precis som vad gäller aborter.

Hm sa...

Vad i h---e!!! Självklart skall det vara totalförbjudet att göra ingrepp i ett försvarslöst barns könsorgan om det inte är påkallat av medicinska skäl. Förstår inte att det ens kan ifrågasättas??? Det är ju inte tillåtet att kupera en hund i Sverige, då bör det väl för f-n inte vara tillåtet att 'kupera' ett barn, vare sig det är en pojke eller flicka. Har du helt tappat fotfästet?

Garm sa...

Alla ni som här fördömmer omskärelse.

Kan ni möjligen inte begripa en viktig avgörande sak i detta sammanhang.

Nämligen att förbjuda inte ger något positivt resultat.

I USA o Kanada gör man det fortfarande av rent prudentliga viktorianska skäl, på sjukhus.

Muslimer o Judar har det inskrivet i sina heliga skrifter och kommer inte att böja sig för ev lagar, lika litet som kvinnor som vill mörda sina barn gör det även om det skulle råka vara olagligt.

Det är olagligt med aborter efter 18:e veckan här i Sverige, ni inbillar er väl inte att det inte förekommer aborter efter denna tidpunkten?

Det är bättre att denna religiösa könsstympning av pojkar sker under kontrollerade former än på ett smutsigt köksbord eller utomlands.

Dessutom är det vetenskapligt bevisat att det är positivt såväl för mannensjälv som de kvinnor han har sexuell kontakt med, dels när det gäller att smittas av Hiv som övriga könssjukdomar.

I den fattiga delen av världen börjar faktiskt vuxna män att omskära sig av sagda skäl.

Skånepåg sa...

@ Garm

"Dessutom är det vetenskapligt bevisat att det är positivt såväl för mannensjälv som de kvinnor han har sexuell kontakt med, dels när det gäller att smittas av Hiv som övriga könssjukdomar."

Det du skriver är rent ut sagt ett dj-a trams.

HIV (Humant Immunbrist Virus) sprids från man till kvinna beroende på att viruset finns i mannens blod och sädesvätska. Det enda som ger ett någorlunda skydd är att använd kondom. Om penis är omskuren eller trekantig har inte ett f-b dugg med saken att göra.

Att sedan blanda in olika sjukdomar i kvinnans könsorgan som du generellt påstår skyddas genom omskärelsen, visar enbart att du är totalt inkompetent inom detta område. Bland de vanligaste kvinnosjukdomarna finns t.ex. vulvodynia, vaginos, uretrit, cystit och med olika patogeneser (bakomliggande orsaker). Vissa sjukdomar är t.ex. orsakade av kvinnans egen bakterieflora från tjocktarmen som Escherichia coli (E. coli). Andra sjukdomar är orsakade av förändringar i balansen mellan olika bakterier/svampar som normalt finns i berörda organ. Mot HPV (Human Papilloma Virus) skyddar inte ens användningen av kondom. Vissa andra sjukdomar, som t.ex. interstitiell cystit, har man inom den medicinska vetenskapen ingen som helst aning om vad de orsakas av. O.s.v.

Jag har läst hundratals studier i ledande medicinska publikationer inom detta område och det finns ingen som bevisar det du påstår. Däremot har jag sett några enstaka studier utförda och publicerade i urologiska publikationer inom den muslimska världen som delvis anser det som du påstår. Dessa studier kommer, p.g.a. elementära vetenskapliga brister, aldrig någonsin att bli tryckta i någon västerländsk seriös medicinsk publikation!

Robsten sa...

@Skånepåg
Du skånepåg undviker noga den diskussion du själv startade. Inte likt de skånepågar jag känner, och de är ett stort antal.

Jag fattar dig nu som att du är starkt emot omskärelse, jag är inte själv överdrivet förtjust i det själv, hade det varit så förträffligt att inte ha någon förhud så hade vi sannolikt fötts utan den. En gång i historien, i Mellanöstern hade människor stora problem med hygienen, det var ont om vatten att tvätta sig med, just i den tidsperioden på den platsen var det sannolikt riktigt med omskärelse eftersom männen hela tiden kämpade med infektioner. Sedan blev det religion av det....

Men menar du att man skall vägra myndiga personer som betalar operationen ur egen ficka denna åtgärd? Så långt skulle jag aldrig gå, faktiskt inte. Det är ju upp till varje enskild person att avgöra, inget som politiker ens kan komma med pekpinnar på.

DESSUTOM:
Sedan kan inte seriösa politiker vägra operationer av vuxna män som betalar operationen själv, det vore politiskt självmord.

Tänk er scenario ett, morgonsoffan i TV1 programledaren frågar företrädaren för SD, - Så du vill vägra myndiga män som t.o.m. betalar omskärelsen själv, att utföra detta ingrepp, ett ingrepp som hör till en stor religion i vårt land, ja två religioner, minst. Hur ser du då på att ni blir kallade islamofober, är det så konstigt? Är inte detta också ett stort ingrepp på den personliga friheten?

SD:aren - Ja jo, det hör inte hemma här, i vår kultur.

Scenario två. Programledaren - Du vill förbjuda omskärelse i vårt land?

SD:aren - Nä visst inte. Vi vill tillåta omskärelse, för alla som själva vill. Men för att vilja det måste man ju vara myndig, föräldrarna skall inte påtvinga ett försvarslöst barn denna irreversibla operation. Vi lever ju i religionsfrihet, den måste gälla alla barn och alla vuxna själklart. det handlar om den personliga friheten som i alla fall Alliansregeringen annars höjer till skyarna, vi spinner gärna vidare på denna princip som i alla fall Allianspartierna håller så högt. Det innebär eget val, religionsfrihet, inga övergrepp från föräldrar på sina barn, som själva måste få välja enligt de principer vi har om relifionsfrihet i detta land.

Nå, vilket scenario vill ni befinna er i, ett eller två?

Anonym sa...

@ Robsten

"Du skånepåg undviker noga den diskussion du själv startade. Inte likt de skånepågar jag känner, och de är ett stort antal."

Jag undviker inte på något sätt diskussionen eftersom jag ansåg den avslutad. Kunde dock inte låta bli att kommentera de medicinska aspekterna på vad som skrevs i en kommentar här på bloggen.

Jag är givetvis starkt emot onödiga kirurgiska ingrepp såsom omskärelse av värnlösa och icke myndiga personer. Vill man göra det som myndig är det fritt fram. Och som jag tidigare skrev, av samma anledning som att andra "skönhetsoperationer" är OK.

Som du skriver anser även jag att omskärelse med stor sannolikhet var en medicinsk åtgärd för att klara av inflammationer i eller under förhuden. Något som i dag normalt inte är ett problem för de som sköter sin hygien. För kvinnor gäller det på samma sätt att skydda sig genom att allltid försöka torka framifrån och bak, för att undvika att bakterier (i första hand E. Coli) förs från anus till könsorganen.

Har läst en del intressant litteratur om medicin i antika Egypten, d.v.s. långt innan islam dök upp och började ställa till problem. Vid bph (benign prostata hyperlasia/godartad prostataförstoring), som bland annat innebär miktionsproblem, använde man mjuka vassrör (som kateter) för att kunna uträtta sina behov!

Skånepåg sa...

Min pseudonym "Skånepåg" föll av någon anledning bort i ovanstående inlägg?

Gör ett nytt försök.

z999 sa...

Skånepåg har rätt och diskussionen borde istället handla om varför detta är ett problem. Det är ju inte så att svenskar överlag har bestämt sig plötsligt för att omskärlelse är något positivt. Judisk omskärelse har aldrig varit något problem i något land, problemet har kommit i och med islam. De 500 muslimer som bodde i Sverige innan massinvandringen har heller aldrig varit något problem.

Robsten sa...

@Skånepåg
Ok, då är din första kommentar något märklig eftersom vi ju verkar stanna på samma slutsatser. Men vi lämnar just denna diskussion, vi har nog ältat den färdigt. Allt är frid således.

Robsten sa...

@:Z
"Det är ju inte så att svenskar överlag har bestämt sig plötsligt för att omskärlelse är något positivt. "

Svenskar överlag har väl aldrig haft något att säga till om. Läs Eberhards roliga och informativa artikel på Newsmill:

http://www.newsmill.se/artikel/2009/06/24/david-eberhard-jag-en-maktmanniska

Fröken Sverige sa...

Självklart ska man INTE stympa små barn utan medicinska skäl i ett modernt samhälle!

Här finns lite bilder av stympningar av småpojkar. Varning dock för mycket starka bilder!!!

http://www.infocirc.org/fourn.htm

http://childrens-genital-integrity.blogspot.com/2009/07/manga-lakare-vagrar-utfora.html

Mvh

/FS

wysiwyg sa...

@Garm; ska vi tillåta mord och våldtäkt också då, eftersom folk trots förbud gör det?

Vi förbjuder saker eftersom vi ("vi" = "folket" i teorin, "politikerna" i praktiken) anser att det är fel att göra, inget annat.

Faktum kvarstår att omskärelse av en liten pojke är ett direkt ingrepp i hans integritet och religionsfrihet. Just det, du läste rätt, det är ett hån mot pojkens religionsfrihet att tvinga in honom i en religion och märka honom för livet.

Ni som propagerar att det ska vara tillåtet med omskärelse av små pojkar, hur skulle ni ställa er till frågan om det skulle vara tillåtet att tatuera in religiösa symboler på små barn? (om vi för argumentations skull utgår ifrån att det är så gott som ofarligt)

LP sa...

Omskärelse av det slag judar och muslimer ägnar sig åt, görs så vitt jag vet främst av religiösa/rituella skäl. De medicinska argumenten som eventuellt skulle kunna tala FÖR en omskärelse (då det gäller dessa argument skall man inte "glömma" att väga in de risker som en operation ALLTID medför, professionellt utförd eller ej) har man blåst upp/fabricerat fram för att blidka de människor som inte lägger stor vikt vid hokus pokus vodoo och liknande.

Den slags omskärelse vi talar om är alltså att betrakta som plastikkirurgi av det slag samhället ej skall finansiera. Alltså skall man självklart själv betala för omskärelsen.

När det gäller åldersgränsen är ingreppet så definitivt och så utmärkande att individen som vuxen person själva skall bestämma om han vill göra det eller ej. Alltså skall det ej tillåtas på omyndiga.

Sign wysiwyg argumenterar bra mot "pest eller kolera"-argumentet. Den som menar att samhället skall vika sig och ställa upp på att utföra sådant som kommer att göras av klåpare och medicinmän annars, allt för att rädda barnen från skada, är den verklige cynikern. Inte den som står upp för det som är rätt även om det på kort sikt kommer att innebära flera olagliga omskärelser.

Anonym sa...

Jag förstår inte hur Robsten kan tycka att det är OK med manlig omskärelse på icke-medicinsk grund, men inte kvinnlig? Tillåter vi manlig omskärelse så borde vi väl även tillåta kvinnlig omskärelse? Det är ju ett övergrepp mot barnet i båda fallen. Varför ska kvinnor slippa undan omskärelse men inte män? Kvinnlig omskärelse behöver ju inte innebära att man skär bort hela klitoris, bara en liten del. Det är väl OK!

Robsten sa...

@Anonym

""Jag förstår inte hur Robsten kan tycka att det är OK med manlig omskärelse .Det är ju ett övergrepp mot barnet i båda fallen.""

Va!!??? Vilken text har du läst nu då? Inte min i alla fall, phhuu...vad trött jag blir.

Anonym sa...

Sorry Robsten, jag blev så upprörd när jag läste att jag såg fel på citat och kommentar. Än en gång sorry.

Robsten sa...

@Anonym
Your'e welcome ;-)

Anonym sa...

Omskärelse är en skönhetsoperation så rimligtvis borde personen i fråga vara minst 18 år när den utförs.

FRED PÅ JORN sa...

Ni som är sportintresserade och undrar varför judar och muslimer är så kassa? Nu har ni svaret,deras underlivrörelser har helt enkelt förstelnat under idrottarnas viktigaste mest produktiva tid.En pojke med svaga pc muskler blir inte idrottsman av kvalite!Barnonanin stärker ju muskler i kroppen vilket gör att hedningar och greker får ett rejält försprång mot muslimska idrottare.
Judar brukar kompensera detta med att vara "intellektuella"

Robsten sa...

@Fred på jord

Ha, ha det var den märkligaste teori jag hört. jag kan nog inte köpa den rakt av, tyvärr ;-)

mats.b sa...

Lite rörigt menings utbyte i inläggen. Svårt att veta vem som menar vad.
Men så här är det.Det finns ingen
medicins grund att skärabort förhuden på små pojkar. Om det nu händelse vis skulle visa sig omskärelse skulle hindra HIV infektion.Kan den som vill göra det när man blir sexuelt aktiv. Bebisar har inte sex.Det finns inte heller några hygienisk grud för omskärelse av pojkar, inte mer än av flickor med alla sina veck.
Det är rätt att jämför manlig och kvinnlig könsstympning. Storleken spelar ingen roll. Likheten är den att man skär bort ett organ som har en funktion. Förhuden är en specialicerad del av kroppens största organ, huden. Där finns massor av fina närve, som sänder sköna känslor, körtlar och en muskel, som snörper till. Är det
inte könstympning att ta bort detta
utan pojkens medgivande. så säg vad är könsstympning. Dess utom strider det mot FNs barnkonvention
att var individ har rätt till sin kropp, snopp. det fnns många sejter
om omskärelse. En Australiensik är bra och uppdaterad. circinfo.org

Anonym sa...

hiv sprids genom blod.eftersom omskurna nöter mer innan utlösning leder det ju lättare till blod överföring å därmed hiv!både vaginal och analsex är smidigare med förhud än utan.mkt mindre smitto risk,sprikkor i ändtarmen osv

Anonym sa...

Mutilerade nationers totala frånvaro inom klassisk idrott.
Kroppstympningar i olika har ha en bidragande roll.
Ju mer fysisk teknisk en sport är såsom fotboll eller höjdhopp så finner man inte någon enda kille från MÖ.
I Malmö är vanligaste fotboll spelaren under 18 år invandrad från MÖ samt heter Mohammed!
Ändå lyckas inte någon av dessa inom den kroppskulturella miljön.
Trots att föreningarna i storstäderna består av mer MENA killar än övriga kulturer..