fredag, juli 17, 2009

Vår märkliga immigrationspolitik

I en artikel i SvD skriver ledarredaktionen om vår immigrationspolitik i samband med det s.k. ”Stockholmsprogrammet”. Ledaren tar upp det färska fallet med Uppsalamannen som svängt sig med tre olika identiteter och uppenbarligen fått uppehållstillstånd i vårt land utan att ha redogjort för sin identitet på ett riktigt sätt. Jag själv skrev ju tidigare att detta är ett orimligt förfarande, att ge en person med oklar identitet uppehållstillstånd. I artikeln står det så här.

I skrivande stund kan alltså Uppsalamannen vara i princip vem som helst. Han kan vara en brottsling på flykt undan straff i något annat europeiskt land. Eller en lycksökare i Sverige för att mjölka socialförsäkringssystemet. Eller, förstås, så kan han vara en skyddsbehövande på flykt undan det våldsamma förtrycket i den islamiska republiken Iran.

Att mannen skulle vara en skyddsbehövande som flyr undan förtrycket har vi lite svårt att tro på. Vad skulle mannen vara då? Skulle han vara en liberal fritänkare i det konservativt muslimska Iran? På något sätt har vi lite svårt att tro detta, speciellt med tanke på hur han behandlat sin egen familj. Antagligen är det bara Sverige bland våra västerländska nationer som har ett så otroligt slappt förfarande vid asylansökan så den sökande inte ens behöver fastställa sin identitet för att få uppehållstillstånd. Vidare står det i artikeln så här.

För att understryka den svåra situation som beslutsfattarna på migrationsverket har att hantera kan nämnas att enbart fyra procent av dem som sökte asyl i Sverige under 2008 uppvisade giltig passhandling vid ansökningstillfället. Under behandlingen av de 30447 asylärendena valde blott 21 procent att uppvisa någon form av identitetshandling före avgörandet.

På 80-talet hade de allra flesta giltiga pass när de sökte asyl. Någon gång på 90-talet behövde de sökande inte visa upp pass eller andra giltiga handlingar längre, då sjönk genast andelen som hade giltiga handlingar som en sten. Det här är ju fullständigt orimligt. Jag har själv pratat med flyktingar som har både giltiga flyktingskäl och haft giltiga handlingar när de sökt asyl. Dessa flyktingar ser saker ibland bättre än vi svenskar, de har uttryckt åsikter som att det svenska systemet är ”sjukt”. Ytterst är det våra politiker som har misslyckats med att skapa ett säkert och rimligt system för asylsökande. Detta viktiga område för vår nation har vår regering och våra riksdagspolitiker fullständigt ignorerat, det har varit viktigare att framstå som ”human” och inte riskera kritik i våra medier.

I slutet av artikeln tas återigen detta med arbetskraftsinvandring upp som något positivt. Vi har redan sedan många år haft arbetskraftsinvandring på de områden där det behövs. De ändrade reglerna skall möjliggöra arbetskraftsinvandring även inom de områden där det går utmärkt att anlita inhemsk arbetskraft. Vi har nu över 400,000 öppet arbetslösa, vi har etniska enklaver där mer än varannan arbetsför människa går arbetslös. Om bara regeringen kunde svara på varför den inte sätter alla dessa människor i arbete innan man hämtar arbetskraft utifrån. Den ”bufflige” Göran Persson sade inför surrande TV-kameror att innan vi inför utökad arbetskraftsinvandring så skall vi sätta alla de som nu är arbetslösa i arbete. Han må ha varit bufflig Persson, men ett mått av sunt förnuft hade han tydligen, ett mått av förnuft den nuvarande regeringen saknar, på detta område i alla fall.

Länk SvD

6 kommentarer:

lasse sa...

I samma tidning finns en Brännpunktsartikel där bl a Bengt Westerberg kräver att Dublinfördraget sätts ur spel och att asylsökande som landar i t ex Italien men av någon anledning söker asyl i Sverige skall få stanna i Sverige och få en "rättssäker" behandling här.
Under en stund var inlägget öppet för kommentarer men den möjligheten togs snabbt bort. Redaktionen insåg väl att Röda Korset + Bengt Westerberg + inkonsekvent svensk flyktingpolitik var en för farlig sak att låta folk ha synpunkter på.

Robsten sa...

Var Bengt Westerberg står i frågan har jag skrivit så många gånger om att jag tröttnat på att vidare diskutera det, då finns det risk att jag börjar låta som Percy Brunström. Westerberg har ställt till med långt större skada för vårt land än Stig Bergling.

Det herrarna från Röda korset också gör är att underkänna andra EU.medlemmar, de borde alltsåenligt Westerberg aldrig fått bli EU.medlemmar enligt dessa herrar.

Anonym sa...

Att ta från de fattiga och ge till kulturberikarna.

Urban sa...

Skånskan rekommenderas.

Här är dagens ledare där man svarar PK korrekta sydsvenskan som gnällt på gårdagens icke PK ledare i Skånskan.

http://www.skd.se/article/20090716/OPINION/39100831/1061/OPINION/*/sydsvenskan-blundarfor-verkligheten

Anonym sa...

Say no more...

http://www.youtube.com/watch?v=MeVYuNppp0Q

Robsten sa...

@Anonym

Jag tycker för det första inte att man skall blanda in partipropaganda i näringslivsverksamhet, allt sådant skall skötas seriöst och ärligt.

För det andra frågar tanten vilka som skall arbeta på sjukhusen? Den frågan är väl förbannat lätt att svara på, vi har väl en 400.000 arbetslösa svenskar i detta land, varför kan inte DE arbeta på våra sjukhus?

Sedan säger ju tanten något som jag alltid tyckt, när vi importerade människor från Jugoslavien så utarmade vi Jugoslavien på yrkesarbetare, det är väl inte bra? Det är ju faktiskt ett blytung skäl FÖR SD, inte mot dem. Så....say no more!