måndag, oktober 12, 2009

Du har i grunden fel Zaremba

Maciej Zaremba skriver i dag en krönika som är publicerad i DN. Zaremba propagerar för i princip fri invandring eller att antalet asylsökande som får permanent uppehållstillstånd skall öka i alla fall. För att exemplifiera att fler människor som uppfyller ”vissa villkor” skall få uppehållstillstånd gör Zaremba en jämförelse med att ta körkort. Jämförelsen går ut på att om regeringen vill minska antalet bilar så skulle den utfärda något slags dekret om att enbart ett visst antal körkort fick utfärdas per år.

Detta är i grunden en felaktig jämförelse. Alla som uppfyller givna krav har rätt att ta körkort. Det finns ingen given sådan rätt när det gäller att få uppehållstillstånd i Sverige eller något annat land. Regeringen bestämmer de villkor som skall gälla utöver de som vi förpliktat oss att ta emot genom internationella avtal som vi skrivit på i t.ex. FN:s regi. T.o.m. dessa avtal kan förhandlas och tolkas. Många länder som skrivit på samma avtal som Sverige tar emot mycket färre kvotflyktingar. Zarembas jämförelse är i grunden fel, hur resonerar han när det gäller t.ex. Finlands, Islands och Danmarks flyktingpolitik, där skulle nästan inga få ta körkort i samma jämförelse.

Därefter tar Zaremba upp förhållandet att myglet ökar och ser det som en följd av en restriktivare immigrationspolitik. Så kan det ju ses naturligtvis, om alla fick uppehållstillstånd skulle ju inget mygel förekomma. Saken är ju den att en fast och restriktiv politik också skulle innebära att myglet minskar. Hur många försöker mygla sig in i Finland? Sedan skriver Zaremba om Sverigedemokraterna och varför de röner framgångar, så här skriver han i sin artikel.

Om Sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen bör de skicka buketter till de största partierna, som tack för dimridåerna kring flyktingfrågan. Det är dessa dunster som är deras livsluft. Det framgår inte minst av reaktionerna på Gellert Tamas bok att många känner sig vilseförda av sina politiker. Att det inte är några ”riktiga” flyktingar som Sverige tar emot, utan människor som det i allmänhet är synd om. Stannar inte de allra flesta av ”humanitära skäl”?.

Jo, de allra stannar av humanitära skäl men tvärtemot vad Zaremba skriver så har de aldrig uppfyllt de krav som ställs för att de skall få kallas ”flykting”. Sverigedemokraterna kommer solklart att ta sig in i riksdagen och det beror mycket riktigt på den politik de nuvarande riksdagspartierna fört. Men det beror huvudsakligen inte på de dimridåer som Zaremba talar om, det beror på en oansvarig och alldeles för generös immigrationspolitik. Det är antalet som varit alldeles för stort, att de sedan inte uppfyller kraven på att vara flykting enligt gängse definition gör saken värre. Återigen, varför tar Finland, Island, Danmark och en massa andra europeiska länder emot så mycket färre flyktingar per capita än Sverige, beror det på att dessa nationer i grunden är inhumana eller bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter?

Vi lever i en demokrati och ”folket”, alltså människor som inte tillhör den kulturella, mediala eller politiska eliten borde få vara med och bestämma om en så oerhört viktig sak som immigrationspolitiken. Varför får människor ha synpunkter och indirekt få vara med och bestämma om finanspolitiken men inte immigrationspolitiken? Jag skulle tvingas acceptera ett majoritetsbeslut om vår immigrationspolitik efter en allsidig och ärlig debatt, vad utslaget än blev. Hur många andra ställer upp på det i demokratins namn?

Länk DN Zaremba

1 kommentar:

Mieszko I sa...

Enligt wikipedia kom Zarmeba till Sverige som flykting från Polen på grund av antisemitism 1969. Finns några vittnesmål om detta?

Kommunismen hade Zarmeba dock inga problem med i Polen efterson han gick med i Förbundet Kommunist i Sverige.

Nej, jag tror inte på Zarmeba.

Hans agenda är uppenbar, oavsett om den är etnokulturell eller politisk: mot svenskarna och för massinvandring och ökat sönderfall.