tisdag, oktober 13, 2009

Kom med ett bättre förslag då

I en artikel i DN kritiseras det förhållande att en del personer som fått avslag på sin asylansökan sätts i häkte. Dessa personer har enligt DN inte gjort sig skyldiga till brott och skall därför inte placeras i häkte. Beslutet om att sätta en person i häkte tas av någon på de förvar som de asylsökande vistas på. Så här står det i DN.

En rundringning till Migrationsverkets sju förvar visar att de vanligaste skälen är rymningsförsök eller utåtagerande beteende, som hot eller förstörelse. Nästan alla förvarschefer uppger att de varje månad fattar något beslut om att häktesplacera personer som bedöms självmordsbenägna.

Att man måste göra något om en person gör rymningsförsök är självklart. Det är ganska uppenbart att en person som gör rymningsförsök från ett förvar inte kommer att följa det negativa beskedet i frågan om asyl. Om en person gör sig skyldig till hot mot personal eller andra människor har personen faktiskt gjort sig skyldig till ett brott, även om han inte döms för det (det skulle bli orimligt att dra alla hot inför domstol, speciellt för personer som väntar på avvisning). Frågan är vad personalen skall göra om de som är våldsamma eller visar uppenbara tecken på att inte följa ett avvisningsbeslut inte skall sättas i häkte. En lösning vore att skapa speciella förvar som är rymningssäkra och där klienterna har den tillsyn som anses befogad för att inte klienterna skall skada sig själva t.ex.

En mer strikt immigrationspolitik med klara enkla regler skulle sannolikt också hjälpa upp situationen då en sådan politik inte skulle skapa så många falska förespeglingar om en lättvindig asyl. Som det är nu så liknar asylhanteringen snarast ett geschäft där rätt många drar en vinstlott och andra står där med en nitlott. Hela idén med vår asylpolitik har förfuskats under många år, ivrigt påhejad av media som applåderar varje generöst beslut och kritiserar varje negativt besked. Enligt demokratiska principer är det knappast media som skall styra vår immigrationspolitik utan en politik på detta område skall grunda sig på ett folkligt stöd. 

En klar och stringent immigrationspolitik med en stor chans till att redan från början se vad som är asyl och inte, även för de asylsökande, skulle lösa många problem och i längden minska frustrationen även för de som får avslag. Om denna politik också vilar på ett fast folkligt stöd så skulle vi få ordning på denna cirkus som vår asylpolitik nu mest kan liknas vid.

Länk DN

1 kommentar:

Hugo sa...

Nja en cirkus är menad att våra rolig, våran immigrationspolitik tycker jag är sorglig, både för invandrare och medborgare.