torsdag, januari 21, 2010

Nuders och Östling om vårt framtida samhälle


Nuder skriver i sin bok ”Stolt men inte nöjd” om ett tal han höll i Almedalen 2005. Talet handlar om samhällsutvecklingen och såg ut så här.

Under många år fanns en stark framtidstro baserad på egna erfarenheter:
Eftersom mina föräldrar fick det bättre än sina föräldrar, skulle också jag få det bättre än mina föräldrar. Framtiden var inte något skrämmande. Människor visste – av egna och andras erfarenheter – att förändringarna var en förutsättning för förbättringar.
Idag är stämningsläget ett annat. Färre och färre tror på någon slags automatisk, historisk garanti för att nästa generation kommer att få det bättre än föräldragenerationen. Förändringar har snarast blivit synonymt med försämringar.
Jag och mina jämnåriga är långt ifrån övertygade om att våra barn per automatik kommer att få leva i ett bättre samhälle än det vi växt upp i.


Nuder är snarast lite för försiktig i sin pessimism. Vi har redan vandrat en bit på den breda väg som leder till ett sämre samhälle för majoriteten av vår befolkning. En stor del av ansvaret för denna negativa utveckling har våra politiker. Till en del beror utvecklingen mot ett sämre samhälle av politiska beslut, även om vi naturligtvis också påverkas av vår omvärld.

Exempel på att vårt samhälle fungerar sämre än på sextio och sjuttiotalet är många. Tillgängligheten i sjukvården är sämre än någonsin. Jag känner familjer som väntat nästan ett dygn för att deras barn skall få vård. Det skall sägas att avancerad vård för svåra sjukdomar nog aldrig varit bättre än i dag, där har utvecklingen gått framåt.

I vinter kunde vi konstatera att enkla samhällsfunktioner som snöplogning fungerade oerhört mycket bättre för. Verksamheten har ”avknoppas” för att spara pengar men man får ändå den plogning man betalar för. Pendeltågen går sönder i en takt så att man undrar om man befinner sig i en bananrepublik. T.o.m. de moderna men billiga bussar man använder i dag är sämre än de gamla, de tar sig inte upp för rätt modesta backar om det ligger snö på dessa.

Läser vi böcker om ”Tumba-tarzan” så jagade hela Stockholms poliskår honom för några inbrott i sommarstugor där han tillgripit några konservburkar p.g.a. akut hunger. Det kan tyckas skrattretande i dag, men nu har vi faktisk kommit dithän att inbrott inte utreds alls, inte ens om tjyven har blivit filmad i närbild under själva brottet. Otryggheten i vissa av våra etniska enklaver är monumental. Artiklar och TV-inslag om brinnande bilar och nedbrända skolor har blivit vardagsmat. Den negativa utvecklingen när det gäller vår trygghet är så tydlig så den står skriven i blinkande neon.   

Skolornas förfall är omskrivet i våra tidningar, om än något överdriven. Det spelar ingen roll hur hårt lärarna arbetar eller hur duktiga de är om en stor ström av nya medborgare kommer till vårt land som varken behärskar vårt språk eller de kulturella koder och informella regler som gäller. Dödsstöten för en meningsfull undervisning blir det när samhället och våra politiker lägger rent föräldraansvar på redan hårt ansträngda lärare. Listan på exempel kan göras ännu längre men de av oss som är lite äldre ser ändå denna utveckling mycket tydligt.  
 
Hur ser då framtiden ut för vår nation? Det finns olika scenarion naturligtvis, mycket beroende på de politiska krafternas olika styrkepositioner. Ett scenario står VD för Scania, Leif Östling för. Vi tar Leif Östlings politik som exempel för att det är ett tydligt exempel på en utvecklingslinje som redan börjat. Dessutom intervjuades Östling i Uppdrag granskning onsdag den 20 januari 2010. Där gav han tydliga signaler för hur han ser på ett framtida idealsamhälle. 

Uppdrag granskning handlade om den nya trenden med bemanningsföretag som hyr ut personal. Leif Östling VD på Scania tyckte man kunde skrota all arbetslagstiftning. Han minskade själv personalstyrkan avsevärt när den senaste krisen kom men sade inte upp någon p.g.a. att Scania med Östling i spetsen använde sig av inhyrd personal. Scania och Östling sparade många miljarder på att använda sig av bemanningsföretag i stället för fast anställd personal. Det är samma Östling som i tidningar gått ut och propagerat för fri invandring (Dagens Industri, tisdagen 14 mars 2006 sid 4).

Det är lätt att skissa på det samhälle Östling vill se. Det är ett samhälle där i princip laglöst land råder utanför de gated communities där Östling själv skulle bo. Utanför de communities som vaktas av beväpnade män i uniform skulle människor bo i ghetton och slum. Människor skulle arbeta för en spottstyver för att klara livhanken. Vårt land skulle förfalla utanför de luxuösa inhägnade öar där Östling och hans gelikar skulle bo. Slum och ghetton skulle breda ut sig och det land vi i dag kallar Sverige skulle förfalla likt en falnad kvinna som inte bara ägnat sig åt löst leverne i största allmänhet, utan dessutom börjat missbruka narkotika och alkohol.    

Här kommer allt tal om den oundvikliga globaliseringen in på ett mycket passande sätt. Att Östling inte bara hyllar globaliseringen, utan att han heller inte hyser några som helst känslor för den nation som fött honom är alldeles uppenbart. Hur skulle han kunna det? Om man strävar efter ett samhälle med gated communities med en tilltagande slum utanför dessa små minisamhällen så kan man helt enkelt inte hysa några känslor varken för det inhemska folket eller den egna nationen som sådan. Det är övertydligt att Östlings tal om fri invandring är raka motsatsen mot allt vad humanism står för.

18 kommentarer:

Robin Shadowes sa...

Psykopater som Östling måste fråntas all makt. Hans dröm-samhälle är alla andras värsta mardröm.

Robsten sa...

Det går ju inte att frånta Östling makt. Han är ju anställd av aktieägarna som ju anställer vem de vill i demokratisk ordning. Däremot kan man göra Östling och hans idéer allmänt avskydda, det lär räcka långt. Tror många inte ens är medvetna om utvecklingen och hur vårt framtidsscenario ser ut.

Lennart sa...

Mycket bra och tankeväckande bloggpost.

Anonym sa...

Fri invandring, javisst. Idag i SVD står det att migrationsverket tillåter 850 personer från Eritrea och Somalia att invandra.

850 analfabeter till och riksdagens vänner kan tjäna grova pengar på SFI och uthyrning av bostäder som studenterna behöver men inte får o.s.v
allemand

Sivan sa...

"Skolornas förfall är omskrivet i våra tidningar, om än något överdriven"
Efter 10 år i skolan vet jag att det är betydligt värre än vad tidningarna skriver.

Anders sa...

"..ett samhälle där i princip laglöst land råder utanför de gated communities där Östling själv skulle bo. Utanför de communities som vaktas av beväpnade män i uniform skulle människor bo i ghetton och slum."

Mycket klarsynt analys, Robsten.

Men Sivan har rätt. Alltför många skolor är som "Flugornas Herre" eftersom de vuxna har abdikerat sitt ansvar för att förhindra pennalism, utpressning, våld m.m. (Boken handlar ju om vad som händer, när de vuxnas auktoritet saknas.)

Lasse sa...

Som finländare är jag glad över att bo i en by där vi sällan låser dörren för natten.
Hur kunde det gå så fel i Sverige? Är det för att de som invandrar per automatik anses som fostrade i samma lutherska anda som vi som fötts här i Norden?

En rikssvensk bekant sade en gång till mig att hon var stolt över att så många ville flytta till Sverige eftersom det "bevisade att många verkligen tagit till sig det här med demokrati och jämställdhet."

Jag hade inte hjärta att komma med några invändningar.

robban sa...

hela konceptet med bemanningsföretag är att all form av rättigheter för löntagare spolas ner i toan. att det över huvud taget är möjligt att driva ett företag där huvudparten är inhyrd personal är helt absurt. östling är en sån fan som inte har nån aning om vad hans undersåtar gör på dagarna, han ser bara kostnaderna. att jobba för ett bemanningsföretag är att betrakta som att vara livegen och östling tycker det är kul att vara feodalherre.

Johan Y sa...

Anledningen till att Sverige är på väg utåt är ju förstås för att vi har en så extremt tillväxtfientlig politiker kår samt att folk i allmänhet saknar insikt om att vi håller på att bli omsprungna av massor av nya stater. Jag har svårt att se vad du ser för alternativ. Jag håller med dig om att vi inte har råd att ta in så många som inte bidrar till samhället som vi gör men sen då? Vem ska skapa tillväxt om vi angriper sådana som Östling som är ansvariga för de resurser som vi trots allt har?

Anledningen till att man anlitar bemanningsföretag är inte att man vill missbruka anställda. Anledningen är att det inte finns några alternativ mellan bemanningsföretag och en hård arbetslagstiftning. Bemanningsföretagen har ju tillkommit för att politikerna har varit fullkomligt oförmögna att reformera problemen med arbetslagstiftningen i Sverige. Inte sjutton skulle företagen vilja betala extra höga löner som går till bemanningsföretag annars.

Robsten sa...

Jag kan tänka mig upluckrade arbetyslagstiftning, men inte att man avskedar folk för att genast återanställa dem som arbetstagare.

Jag upplever inte att problemen i Sverige beror på tillväxtfientlighet, faktiskt inte. Är det något politikerna tagit hänsyn till så är det väl det.

Johan Y sa...

Både vänstern och miljöpartiet är ju uttalat negativa till tillväxt som jag förstår det. De andra är kanske positiva men prioriterar i handling företagstillväxt efter nästan allting annat. Men det är klart. Det beror ju på vad man uppfattar gynnar tillväxt. Det offentliga satsar ju mycket på offentliga projekt som på olika sätt ska gynna företagande. Personligen tror jag före regler och lägre skatt skulle göra mer nytta. Det kan man ju ha andra åsikter om.

Däremot tycker jag att det finns en enighet kring att inte se att vi måste ha tillväxt. Politiker tycks resonera att om vi inte har tillväxt fortsätter vi ändå ha det lika bra som det är nu. Det är inte sant vilket man exempelvis kan märka på hur gränshandeln av både varor och arbetskraft med Norge och Danmark förändrats.

Sverige är inte stabilt medan andra springer vidare. Sverige halkar utför när andra går om oss. Trots det prioriterar vi allt möjligt politiskt lull lull framför tillväxt. Det tycker jag tyder på att man fullständigt saknar krismedvetande.

Johan Y sa...

"färre" regler, inte "före" :s

LP sa...

Finfint skrivet om Östling Robsten!

Gillar särskilt det näst sista stycket, som tyvärr låter som en alltför sannolik profetia.

Spekulerar själv i liknande banor och har skrivit lite om det senast ang Cecilia Malmström:

http://everykindapeople.blogspot.com/2010/01/cecilia-malmstrom-vill-byta-ut-eus.html

och angåend et eviga mantrat om att "Sveriges befolkning är åldrande, vi måste ha invandring för att få tillräckligt arbetskraft":

http://everykindapeople.blogspot.com/2010/01/att-uppfylla-jorden-som-rattor-och.html

http://everykindapeople.blogspot.com/2009/01/nr-jag-lste-sfflemannens-senaste.html

Jag tror inte en sekund på att vi "måste" tillåta massinvandring pga minskade födslotal. Även om det verkligen vore så är massinvandring den absolut sämsta lösningen på problemet. Att stimulera folk till att våga skaffa barn vore istället det självklara.

Typer som Östling tror att de för evigt skall befinna sig 50 våningar över skiten, i flashiga styrelserum och skyddade resorts. Fasen, jag låter som en väsntersaktivist, men det finns marknadsekonomi och det finns marknadsekonomi. Det är i praktiken bara ett litet fåtal människor som kommer att tjäna på multikulturalismen och den okontrollerade globalismen med tillhörande masinvandring. De allra flesta kommer att få det sämre eller tom mycket sämre.

Robsten sa...

De allra flesta får det sämre, däribland du och jag. Politikerna och sådana som Östling skiter i nationen, folket. De skiter egentligen i tillväxten också för nationen, de bryr sig om deras företag och deras löner.

Man skall dock tänka på att den ohämmade massinvandringen påverkar skattetrycket negativt också, det är ju inte precis gratis med Rosengård och Fittja. T.o.m Östling och hans företag är med och betalar den skatten.

Men vem vill bo i en soptip, eller en slum, oavsett vinsterna för vissa företag? Jag tycker Sverige är ett fantastiskt land som är värt att bevara, bevara också för våra efterkommande. Men som Nuder säger, resan nedåt har redan börjat.

Robsten sa...

@LP

Bra artiklar LP, man hoppas att det någon gång skall få någon effekt, allt man skriver. Till stor del skriver vi väl för redan frälsta, vilket är lite synd.

akademiker i storstad sa...

Tack för bra inlägg och en mycket bra och viktig blogg som jag hoppas att du fortsätter med länge. Gillar särskilt att du skriver lite mer utförligt och resonerande samt med en sansad ton.
Det blir speciellt intressant när man får höra att t.ex. sd-väljare anses vara lågutbildade och bo på landet.

Robsten sa...

Det finns säkert lågutbildade SDare som bor på landet, jag hoppas att vi inte har fördomar mot dem och diskriminerar dem. I annat fall kanske Katri Linna DO får ta sig an dem.

Lovisa sa...

Mycket, mycket bra!