lördag, januari 02, 2010

Privat eller kommunal skola

I en debattartikel på DN-opinion så tar Mats Hasselgren (FP), som kallar sig oppositionsråd, upp frågan om skolan och övrig barnomsorgs privatisering. Hasselgren verkar och bor i Täby där moderaterna har egen majoritet och således kan göra som de vill. Följden har blivit privatiseringsvåg av skolor och barnomsorg i kommunen och nu drivs t.ex. inga förskolor utom en i privat regi. Det brukar talas om mångfald som något positivt i dessa sammanhang men om alla förskolor drivs i privat regi så har ju t.o.m. mångfalden försvunnit. Så här beskriver Hasselgren om Filippa Reinfeldts framfart i landstinget.

Ett antal kommuner och åtminstone ett landsting – med Filippa Reinfeldt i ledningen – driver linjen att privat drift per definition är bättre än kommunal. Dessa avknoppningar genomförs trots starka invändningar från jurister, politiker och företag som inte fått lägga anbud.


När inte ens alla företag får lägga anbud på de s.k. avknoppningarna så är det ju inte ens liberal politik. Denna typ av politik hör mer hemma i bananrepubliker när familjer styr och ställer som de vill. När en grupp människor fått en ideologisk uppenbarelse så brukar det ofta gå illa om man inte samtidigt tar hänsyn till verkligheten. Privat regi av företag på den öppna marknaden är per definition bättre än statlig regi, det innebär inte att samma förhållande gäller skolor, barnomsorg, sjukvård, pendeltåg eller t.ex. polisverksamhet. Det allmänna sköter bäst sådana verksamheter emedan företag som skall gå med vinst måste skötas i privat regi. Så här skriver Hasselgren i sin artikel.

Ett antal huvudsakligen moderata kommunpolitiker riskerar nu förtroendet för denna öppna marknad för välfärdstjänster. På nytt är det den ideologiska berusningen som ställer till det.

Men den här gången är det ideologiska axiomet att privat drift alltid är bättre än kommunal. 


Tyvärr så går det illa när människor låter sin ideologiska övertygelse gå ut över verkligheten, man låter kartan styra i stället för terrängen. En skola kan aldrig gå med verklig företagsekonomisk vinst om inte varje förälder betalar hela kostnaden, plus lite vinst för sitt barn. Nu är det alltid kommuninnevånarna som betalar kalasat och vinsten är att nationen Sverige får utbildad arbetskraft på lång sikt. 

Det är förmodligen den mest produktiva och lönsamma verksamhet som finns att driva skolor och utbilda vår befolkning. Kunskapen om hur skolornas verksamhet sköts bäst finns inte hos privata entreprenörer, den finns hos skolans anställda människor. Ett ökat självstyre för landets skolor skulle öka skolornas ”produktivitet” avsevärt. Mindre regler, lagar och påbud skulle direkt öka den mätbara produktiviteten (alltså hur mycket barnen lär sig) markant. Men några sådana förslag har varken kommit från moderaterna på riksnivå eller i Täby. Vidare så skriver Hasselgren så här i sin artikel.

Väl fungerande kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg säljs till underpris eller skänks bort till privata företag. Dessa företag kan göra snabba vinster genom att i sin tur sälja verksamheten till marknadspris.     

Det är ju kommuninnevånarnas pengar som man helt fräckt ger bort till någon privat entreprenör. Det är direkt stötande att på detta sätt skänka bort skattebetalarnas pengar, när man dessutom gör det på ett oseriöst sätt och låter någon bekant person ta över verksamheten utan någon offentlig konkurrens så måste man rimligtvis ha hamnat i lagens utmarker. Moraliskt är det direkt förkastligt och borde liknas vid stöld av offentlig egendom. Så här beskriver Hasselgren hur det gått till i Täby med denna avknoppning.

De företag som slussats in i gräddfilen har kunnat tillgodogöra sig under lång tid upparbetade värden och omsätta dessa värden i kontanter vid vidareförsäljning. I vissa fall har de också, till följd av att värdet av verksamheten nollsatts, kunnat ta ut snabba och orimliga vinster, till exempel inom förskoleverksamheten i Stockholm.


I begynnelsen var jag socialdemokrat på högerkanten, min släkt har i princip alltid varit hängivna socialdemokrater sedan urminnes tider. När jag sedan växte upp och blev äldre så såg även jag allt hyckleri och alla tomma ord som faktiskt blev allt vanligare i det parti som skulle verka och arbeta för den vanlige löntagaren. Det är faktiskt samma grupp som populärt denna höst har kallats ”verklighetens folk”, vilket vi i förstone har lite svårt att tro. När Socialdemokraternas verkliga politik mest liknade ett skämt vid lite djupare analyser så kunde i alla fall inte jag ansluta mig till Moderaterna just p.g.a. sådan här ”ideologisk berusning” som Hasselgren kallar det.

Varför skulle jag rösta på Filippa Reinfeldt parti? Hon skulle knappast sälja en skola till underpris om jag var intresserad, eftersom jag inte känner familjen. Hon tar mina skattepengar och ger dem till någon annan lite tillspetsat uttryckt. Så brukar det gå till i rena bananrepubliker. 

Vi har vi ännu inte ens nämnt den fullständigt perversa immigrationspolitiken. Tar vi med den också i bilden, samt en del andra egenheter så tonar ett samhälle fram som finns på visa håll i USA (dock bara fläckvis). Ett samhälle som präglas av slumområden där misär och skyhög brottslighet härskar. Där andra områden präglas av skyhög rikedom som vi sett i programmet ”Hollywoodfruar”. När avståndet blir för kort mellan dessa områden uppstår ”gated communitys” som faktiskt redan börjar växa upp i detta land, låt vara i en svensk variant. Detta är en politik för enskilda familjer, inte för en nation eller en befolkning.

Länk DN

4 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är väl inte bara familjen Reinfeldt, utan alla politiker som kan sko sig gör så till den milda grad att vi vanliga människors stöld av en penna bleknar i jämförelse.
Allemand

Johan Y sa...

Varför är du inte för att det offentliga tar över matproduktion också?

Mångfald är inte mellan privat och offentlig utan mellan dagis drivna på olika sätt. Det offentliga hade kunnat tillåta mångfald inom offentlig regi också men eftersom det alltid sitter en okunnig politiker på toppen som tror att han/hon vet bättre än alla andra människor så blir det ju aldrig så.

Det finns ingen garant för att privata dagis blir bättre. Men om det finns olika dagis och föräldrarna själv kan välja så att de dåliga slås ut är det närmast garanterat att man på sikt kommer ha bättre dagis än om det bara fanns en sort skapad av politiska beslut.

Frågan är förövrigt inte varför någon ska få göra vinst tycker jag. Frågan är hur det kommer sig att privata aktörer kan producera en bättre tjänst, få personalen att må bättre och ändå använda mindre pengar än det offentliga med alla dess skalfördelar och yttre planeringsresurser. Det borde vara direkt pinsamt för alla som arbetar inom det offentliga.

Dessutom kan man ju så kommunen minska sina kostnader genom att sänka vad de är beredda att betala om dagisen går med vinst. Till skillnad mot offentliga dagis som bara blir dyrare och dyrare och där kostnadsminskning alltid betyder försämring av tjänsten och aldrig uppfinningsrikedom och effektivisering.

Vinsten är med andra ord ett tecken på att de offentliga dagisen var uselt skötta och att vi skattebetalare betalat för mycket. Det går att få bättre tjänster billigare. Varför lyckades inte det offentliga med det?

Robsten sa...

-"Varför är du inte för att det offentliga tar över matproduktion också?"

Jag skrev tydligt i artikeln att det är en helt annan sak. jag är inte emot privata förskolor heller per se.

-"Det offentliga hade kunnat tillåta mångfald inom offentlig regi också men eftersom det alltid sitter en okunnig politiker på toppen som tror att han/hon vet bättre än alla andra människor så blir det ju aldrig så."

Det offentliga tillåter mångfald också, det finns t.ex. kommunala friskolor. I själva verket är inget dagis den andra lik, samma gäller skolor. Det är helt beroende på vilka människor som jobbar på ett enskilt dagis. Den skillnaden är sannolikt större än den mångfald du frågar efter.

Politiker är inte alltid okunniga, men de är det alldeles för ofta på det kommunala planet, det är ett problem. I den privata sektorn kan vem som helst starta en förskola, hur kunnig eller okunnig man än är.

-"Men om det finns olika dagis och föräldrarna själv kan välja så att de dåliga slås ut är det närmast garanterat att man på sikt kommer ha bättre dagis än om det bara fanns en sort skapad av politiska beslut."

Som jag sade är jag inte generellt emot privata dagis. Men denna konkurrens fungerar bara i teorin. Föräldrar måste av tidsskäl välja ett dagis på rätt avstånd. utbudet av förskolor är begränsat eftersom en förskola utan tillräckligt med barn får slå igen omgående. Barnets kompisar eller syskon går på en viss förskola och de övriga förskolorna har förmodligen platsbrist med långa köer.

Det går helt enkelt inte att välja förskola som när man väljer att köpa en bil, inte i verkligheten.

jag kan ta ett exempel på hur konkurrensen mellan en friskola och en kommunal skola är skev. En friskola i min kommun drivs med mindre resurser än den kommunala. Dessutom har friskolan bättre resultat. Så bra, duktiga entreprenörer. När man tittar närmare på saken så upptäcker man att friskolan vägrat ta emot lite stökigare elever med problematik i bagaget. Där är all konkurrens borta direkt. Titta vad stökig den kommunala skolan är? Javisst, friskolans smarta entrepenörer har ju inte tagit emot några struliga elever, jävligt smart, vilken fin marknadside.

Dessutom har friskolan inge gympasal och det är lite si o så med gymnastiken överhuvudtaget, men de har tydligen hyrt en lokal. Dessutom går det envisa rykten om att att betygen blir högre för samma kunskaper i friskolan. Dessutom har de en massa lärarlösa lektioner och annat som bara vissa elever klarar av, de som inte klarar denna nivå får återkomma till den kommunala skolan. Det är ju tur att den finns.

Sedan är jag inte allmänt emot privata förskolor, tycker de skall finnas, dock inte religiösa sådana.

Sedan vände jag mig emot att kommunen i princip skänkte bort förskolor och skolor till skamliga underpris. Är inte det i princip stöld av de pengar som vi träget har betalat in till kommunen? varför skall de inte betala marknadspris för?

Johan Y sa...

Jag håller fullständigt med dig om att kommunerna inte ska sälja ut något till underpris. Dock ser ju jag det bara som ännu ett tecken på kommunernas oförmåga att driva någon form av verksamhet :)

Att det inte blir någon reell konkurrens är ett problem men även det är ju främst politiskt. Om det inte krävdes tillstånd och bidrag för att driva dagis och skolor skulle det bli konkurrens. Så länge politikerna försöker styra så att det öppnas lagom många blir det ju ingen konkurrens och politikerna förfelar privatiseringens syfte.

Kvalitén borde man ju definitivt utvärdera. Det är en roll som jag tycker staten ska fylla. Med hjälp av fler nationella prov skulle man mycket väl kunna utvärdera den reella kunskapen, ungefär som amerikanska SAT.

Problematiska elever är förstås en svårare nöt. Å ena sidan borda man kunna tvinga skolorna att ta emot alla elever på lika villkor. Å andra sidan tror jag både du och jag tycker att man borde kunna slänga ut/flytta elever som exempelvis mobbar. Det är helt klart ett problem att lösa.