söndag, december 27, 2009

Stockholm behöver människovänlighet mer än miljövänlighet och en förändrad skyline

En rubrik som får mig att höja på ögonbrynen är ”Stockholm behöver fler skyskrapor”, artikeln publicerad i SvD är skriven av två centerpartister och det får mig inte att sänka ögonbrynen. De två centerpartisterna är Per Ankersjö och Lukas Forslund som båda beskriver sig som ”Gröna liberaler”. I alla fall Per Ankersjö är känd inom stockholmspolitiken, bl.a. för att han gick på tvärs mot sitt moderparti i frågan om trängselavgifter. Så här skriver de två centerpartisterna i sin artikel.

Förra gången stockholmarna gick till val så överskuggades de flesta valfrågorna av trängselavgiftsdebatten. När vi nu börjar närma oss val igen så är det mycket som tyder på att frågan om skyskrapors vara eller icke vara kan bli det här valets stora vattendelare. Ska Stockholms silhuett bibehållas till varje pris eller ska Stockholm få nya moderna inslag i sin ”skyline”? 


Är det inte näpet när två bondeförbundare talar om ”skyline”. Man får direkt associationer till New York och den i.o.f.s. något förändrade skyline denna stad har. Jag själv växte upp i Stockholms förorter och på den tiden så fanns det i princip inga centerpartister i Stockholm. De höll till på landsbygden och om någon sade att två centerpartister skulle börja tala om att förändra Stockholms ”skyline” under min livstid så skulle jag helt enkelt inte trott på det.

Centerpartisterna tycker att Stockholms ”skyline” skall bli en kommande valfråga för Stockholm. Är inte frågor som trygghet i staden, arbetslösheten i vissa förorter, kriminalitet, bilbränder och bostadspriserna viktigare frågor? Vidare så skriver centerpartisterna så här i artikeln.

Det finns i Stockholm starka konservativa krafter som tillåts dominera stadsplaneringen. Förhållningssättet de har är inte bara mossigt och visionslöst, det är också ett direkt hot mot ambitionen att låta Stockholm bli en ”grön metropol”.    

Stockholm är redan en ”grön metropol”. Ett sätt att låta den fortsätta vara en grön metropol är att inte låta den växa. Framförallt Centerpartiet propagerade förut för att landsbygden och mindre städer också skall leva. Denna politik verkar ha övergivits fullständigt nu när Stockholmarna skall lockas att rösta på Olofsson. Dock har ju städer en naturlig tillväxt som politiker inte skall peta för mycket i överhuvudtaget. Men tar vi t.ex. bostadsbristen så kan vi konstatera att vi har hela förorter befolkade av nya medborgare inflyttade från utlandet. Arbetslösheten är på vissa håll bedövande stor i dessa enklaviserade förorter och det är inte en ”naturlig” tillväxt av staden. Det handlar mer om att landsmän vill bo tillsammans för att känna sig trygga. Till slut så står det så här i artikeln.

Genom ett skyskrapeförbud kan vi också missa möjligheten att däcka över de trista spåren och vägarna norr om Centralen och få den spännande stadsmiljö som Centerpartiet föreslagit när det gäller det framtida Västra City.
I Centerpartiet anser vi att gammalt kan möta nytt och att miljövänlighet är en självklarhet i en växande storstad. Om Stockholm ska bli den metropol som alla talar sig så varma för så kan vi inte fortsätta att se på vår stad som ett museiföremål.


För det första så har vi en ”spännande” förortsmiljö redan nu. Vi har områden där våra innevånare inte vågar gå ut vid mörkrets inbrott. Det är ett brännande problem som dessa centerpartister aktar sig noga för att prata om.
För det andra så skriver de två politikerna om miljövänlighet väldigt ofta i sin artikel. Just när det gäller Stockholm och dess framtid vore det bättre att prata om ”människovänlighet”. Vi vill ha en stad där vi kan trivas i och känna oss trygga. Jag är ju själv ingen ungdom längre men att trängas ännu mer i citykärnan skulle definitivt inte få mig att trivas bättre.  
För det tredje, i förorterna så talar alla sig varma för ökad trygghet och en människovänlig bebyggelse. Det är nog mest ”innefolket” i stadskärnan som pratar om detta med en världsmetropol. Stockholm kommer aldrig att bli ett nytt europeiskt New York, en väldigt dålig och ogästvänlig kopia kan vi skapa om vi anstränger oss riktigt mycket. De som trivs i New York kan väl flytta dit, svårare är det inte.

Stockholms (ja Sveriges) mest kritiserade byggprojekt var rivningen av de gamla Klarakvarteren, den s.k. Norrmalmsregleringen. Det var en del socialdemokrater med Joakim Garpe och Hjalmar Mehr som drev på denna gigantiska omvandling av staden. I Wikipedia så står det så här om Norrmalmsregleringen.

Omvandlingen av Nedre Norrmalm har både kritiserats och beundrats både i Sverige och utomlands, och räknas som en av de större och mest genomgripande cityomdaningar som genomfördes i Europa under efterkrigstiden, även inberäknat de städer som skadades svårt under kriget.


Precis, en del menar att förstörelsen var större i Stockholm än i de städer som drabbades av svåra bombningar under 2a världskriget. Det var nödvändigt med en sanering och renovering av de gamla Klarakvarteren, vissa hus höll på att rasa ihop av egen kraft. Frågan var hur det nya Norrmalm planerades och uppfördes. Storslagna och ”spännande” visioner av ofta inflyttade politiker ger sällan en människovänlig och trivsam miljö för stadens innevånare. Låt oss inte göra om det gigantiska misstag socialdemokraterna med Joakim Garpe och Hjalmar Mehr i spetsen genomförde, de är faktiskt Stockholms mest hatade politiker. Låt oss också ta itu med förorternas brännande problem innan vi försöker genomföra några våta drömmar av tuppkammade politiker.

Länk SvD

18 kommentarer:

Stone sa...

För stureplanseliten finns inget Stockholm utanför citykärnan. Robsten, en mycket bra beskrivning av verklighetens Stockholm. Jag bor i en förort i västerort och ser den verklighet du beskriver dygnet runt.

Goten sa...

08-Makten har alltid eftersträvat allt som inte är svenskt. Det offentliga Stockholm är nog
det mest svenskfientliga området i hela världen. Den svenska borgarklassen lärde sig att hata allt "svenskt” redan för många hundra år sedan.

Att folk tror på Herman Lindqvist babbel om att det är vänstern som har uppfunnit svenskhatet vittnar om att den grundläggande indoktrinering sitter på plats.

När Sverige varit svenskt i 08:as ögon så har det varit 08-svenskt. Inget annat.

Jaha. Och hur kan det då komma sig att så många av Stockholms politiker kommer från resten av Sverige? De lär väl sig, de små kräken. Pengar och makt korrumperade långt innan Stockholm fanns.

De infödda Stockholmarna har idag lika litet makt över Stockholms utveckling som Vellingeborna har över Vellinge. 08-makten är i vägen och kräver att få besluta för alla.

Stockholmarna själva är för hjärntvättade för att ens göra uppror; möjligtvis kan de nyinflyttade hjälpa dom att bli mindre laglydiga och självförnekande.

Nej, det finns inga glada lösningar för Stockholm. Stockholmarna får finna sig i att anpassas till 08-maktens alltmer perversa visioner. Vänta bara när moskéerna börjar byggas upp. Robsten skämtade om detta häromdagen, hm, de flesta av våra råaste skämt blir sanning långt innan vi ens hunnit skrattat klart.

Jag tror det finns fler svenskar som är beredda att dö för att slippa Stockholm, än vad det finns stockholmare som är beredda att dö för att försvara Stockholm.

Kan dock tänka mig att 08 kan bli en utmärkt hörnpelare i ett framtida nytt storryskt rike. Ryssarna kommer att avlösa Islam och alla kommer att applådera…åtminstone den första tiden.

Borgarklassen i Stockholm är experter på att anpassa sig. Ni andra, ni kommer att stötas ut eller fly. Precis som vanligt.

Stockholm kommer också att få ett nytt namn när det blir ryskt. ”De lydiga invånarna i väst” Vad kan det heta det på ryska?

Bara horor är neutrala.

z999 sa...

Det var ett intressant inlägg Goten.

lille-lasse sa...

Hej!
Vill gärna ha din uppfattning om detta med avvikande åsikter,kanske något du kan skriva om ?
Du behöver inte publicera detta som en kommentar om du inte vill,men det var det ända sättet som jag kunde kontakta dig på.
Lagen måste väl för böveln vara lika för alla oavsett åsikt ?
Diktaturfasoner är vad det är.
Mvh Lars Pettersson
Helsingborg


Avvikande åsikter - då gäller inte lagen
Göteborg | Publicerad: 2009-12-20 kl 00:30

I ett uttalande kring vilka som bör prioriteras skydd när det uppstått en hotbild så drar chefsåklagare Mats Svensson en väldigt skarp gräns där han menar att avvikande åsikter inte förtjänar samma slags skydd även om hotbilden är densamma.

I Göteborgs-Posten så berättar Mats Svensson vid åklagarmyndighetens utvecklingscentrum med hatbrott som arbetsområde om sin syn på vilka som förtjänar förstärkt skydd i fall en hotbild uppkommit, och allt utgår då ifrån vad personen har för politiskt åskådning.

Att många myndighetspersoner utgår utifrån sin egna personliga åsikt i rättsfall är egentligen inget chockerande, enbart det faktum att ingen säger det rakt ut, utan spelar på att vara diplomatiska. Så här låter däremot Mats Svenssons uttalande i frågan:
-Man ska göra skillnad mellan ett etablerat parti som Sverigedemokraterna och en icke etablerad rörelse, nynazister och skinnskallar som inte är förtjänta av ett förstärkt skydd. De använder våld själva för att driva igenom sin uppfattning.

Vidare så berättar Mats om att hans ståndpunkt i frågan skiljer sig ganska markant från kollegorna i Stockholm, som han menar ger alla politiska åsikter samma juridiska skydd, vilket han inte kan ställa sig bakom. Detta med motiveringen att det ska finnas ”ett demokratiskt värde att skydda”.

Mats Svensson tar som exempel upp ett möte som Sverigedemokraterna hade i Eslöv efter valet 2006 där partiets alla kommunpolitiker hade samlats och samtidigt så hade AFA kastat in stenar och försökt sig på att komma in i lokalen. Mats menar att i sådana situationer så bör ett förstärkt skydd prioriteras eftersom det förekommer ett hot till att ”försöka påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom en politisk organisation”. Men i liknande fall där mindre etablerade åsiktsyttringar står i fokus bör det inte prioriteras lika högt eftersom det enligt Mats Svensson ”inte ingår i den allmänna åsiktsbildningen”.
Redaktionen Info 14

Johan Y sa...

@Goten

Att det är vänstern som skapat Sverigehatet är väl inget märkligt påstående? Vänsterintellektuella över hela västvärlden beter sig likadant. Vänstern i USA tillhör ju USAs största kritiker också. Svenska vänstern på den fronten bara en dålig kopia av den amerikanska.

@Lille-lasse

Det är ju svårt att dra gränsen för vad som är en politisk yttring tänker jag. HA har ju exempelvis sin 1%-filosofi. Ska de skyddas av polisen? Egentligen tycker jag alla borde skyddas lika mycket oavsett varför de angrips. Det är ju det som är det grundläggande felet, att polisen prioriterar alls. De borde skydda alla.

Så länge man har de reglerna man har är dock den citerade polisen helt fel ute. Det är inte demokratiskt att han avgör vilka yttringar som är intressant, tvärtom. Demokrati kräver att alla yttranden behandlas lika och att folket bestämmer vad de vill, inte enskilda tjänstemän.

z999 sa...

Om en gärningsman motiverar sitt våld med att han inte gillar offrets åsikter så bör straffet vara hårdare än normalt, det är min åsikt. Att en polis anser att människor får skydda sig själva visar att han totalt har missförstått sitt jobb och borde få sparken. Det är ju samma som att han godkänner spöstraff för "fel" åsikter.

Nynazister är uttalat negativa till demokrati. Detta trots att Adolf Hitler på sin tid var noga med att politikernas maktutövande skulle spegla folksjälen och vara i samklang helt med den. Flera andra uttalanden av honom pekar också på att makten ska utgå från folket. Att Tyskland blev en diktatur var inte så märkligt egentligen eftersom militären får en närmast total makt i krigstider, det gäller alla länder. IB i Sverige skapades i samma typ samhällsklimat och var knappast en demokratisk organisation.

Jag tycker att nynazisterna ska precisera vad i det nuvarande demokratiska systemet de är emot och varför.

Kraxpelax sa...

MOT DET NYA INFEKTIONSSAMHÄLLET!

Anonym sa...

Per Ankersjö är lika dålig politiker som han var radiopratare på Vinyl.

Robsten sa...

@Stone

Håller mede ;-)

@Goten

Du är lite väl pessimistisk tycker jag. Enbart pessimism och en tro på att man förlorar kan ofta vara skadlig och ge motståndarna gratispoäng.

Robsten sa...

@Lars Pettersson

Ja, din kommentar får stå kvar. Du skriver ju tydligt vilket läger du tillhör vilket är bra. Har ni dessutom lite opublicerad info om AFA och RF i Sthlm kan du med fördel posta den till mig.

I övrigt tycker jag att lagen om högmålsbrott MÅSTE börja användas. Alla bloggare på denna kant måste tjata och tjata tills politikerna viker sig, de SKALL vika sig till slut.

Anonym sa...

Stockholm är redan en ”grön metropol”. Ett sätt att låta den fortsätta vara en grön metropol är att inte låta den växa.

Ursäkta mig, men nej. Stockholm är tack vare sin gleshet otroligt bilberoende. Många tillbringar timmar på väg från och till jobbet. Förtätar vi får vi plats med fler boende och verksamheter inom en liten yta. Ser man till miljön har vi faktiskt inget val än att börja bygga på höjden och släppa våra förlegade idéer.

Robsten sa...

Ser förresten inte att min mailadress finns tillgänglig här, märkligt! Den är i alla fall robsten@comhem.se

Robsten sa...

Johan Y

Alltså jag ser (återigen, nu tjatar jag) inte att vänstern är ensam om detta Sverigehat. Ta Reinfeldts uttalanden, ta Bengt Westerberg som i sitt Sverigehat kanske är värre än Sahlinskan. Ta förresten Maudan Olofsson, hon hatar Sverige mer än någon, ryss någonsin gjort (om de alls hatat Sverige)

Robsten sa...

@kraxpelax

Hmm....undrar om Peter Ingestad har tjuvläst denna blogg. Tycker jag känner igen en del begrepp och benämningar, lite väl mycket, he, he.

Robsten sa...

@Anonym

-"Ursäkta mig, men nej. Stockholm är tack vare sin gleshet otroligt bilberoende"

Bygg ut kollektivtrafiken och cykelbanor. Se för fan till att dessa är plogade också. Och se för fan till att kollektivtrafiken håller sina tidtabeller, ja låt det kosta några procent mer då.

Jag vill ha Stockholm glest, jag vill inte bo i ett ghetto, varken befolkat av trashankar, vanliga människor, nya medborgare, brats eller finansvalpar.

Dessutom tar bilomaner bilen antingen det är två kilometer eller en kilometer, det är min erfarenhet. Vi skulle återigen upptäcka att bilismen inte minskat bara för att vi förtätat staden. Jag köper det helt enkelt inte.

"Många tillbringar timmar på väg från och till jobbet"

Ja fan, jag börjar undra om jag vill bo kvar här faktiskt.

"Förtätar vi får vi plats med fler boende och verksamheter inom en liten yta. "

Det här är ju vansinne, fler boende? Hur många då? Från vardå? Skall vi tömma Skåne eller Norrland, eller skall vi kanske ta hit nya medborgare som berikar vår stad? I helvete heller. varför inte "färre boende" en ny grön våg. Det är snarast att alla skall trängas i min stad (jag råkar vara född här) som är en förlegad ide.

Men för allt i värden, föreslå att vi "förtätar" i Östermalm och Stureplan så får vi se vad reaktionen blir.

z999 sa...

"Förtätar"? Så länge man inte inser att överbefolkningen är ett växande problem så är det ingen större idé att diskutera miljöförstöringen. Erik Almqvist (sd) har tagit upp detta en gång vilket gjorde mig glad. Miljövänligt beteende bara för att anpassa oss till en växande befolkning (globalt och lokalt) fungerar inte i längden, det är som när en alkoholist försöker anpassa sitt drickande med ett socialt liv eller som när rökare går över till lightcigaretter.

Stig sa...

En världsmetropol i en av Europas minsta länder tycker jag låter som en komisk paradox. Några skyskrapor inne i city skulle dessutom inte göra Stockhom mera känt ute i världen när inte ens Sverige är det. Att Sverige är beläget i europas utkant kan heller ingen göra något åt, inte ens dagdrömmande centerpartister.
Skyskraporna skulle dessutom skymma Riddarholmskyrkans vackra tornspirra, slottet, stadshuset, det vackar Riddarhuset som redan ligger lite undanskymt pga järnvägar o dyl. (tycker jag iaf.)
och sist men inte minst skulle Nordens Venedig mista sin skönhet med alla sina vatten runt omkring. Även det skulle till viss del skymmas av fula skyskrapor, ty fula är dom alltid och fr.a.i jämförelse med. Vilken stockholmare är stolt över Hötorgsskrapormna??! kulturbebyggelse.
Jag misstänker dock att det krympande centerpartiet bara vill profiliera sig i denna fråga för att synas och höras och det på ett ovanligt dumt sätt i så fall.

Andreas ark sa...

"Goten" vräker ur sig massvis med dravel och Stockholmshat. Stockholm är inte liktydigt med dess politiker och/eller vidriga dokusåpakändisar och Stureplan. Detta är tre exempel på dåliga saker med Stockholm, men varför svälja bilden att detta ÄR Stockholm bara för att Aftonbladet basunerar ut det? Idiotiskt, men det är väl inte lätt att tänka längre bort än dit de lokalpatriotiska ögonen sträcker sig för vissa.