onsdag, december 30, 2009

Ännu en professor

Det är egentligen fel att skriva ”ännu en professor” i rubriken, professor Leif Lewin måste ha varit uppe förut på scenen i den rad av professorer, docenter och doktorer som deklarerat (i sann demokratisk och objektiv anda) hur man skall få ett parti av alla de partier vi har, på fallrepet. Lewins namn förefaller i alla fall märkligt bekant men sökfunktionen fungerar inte på denna blogg så jag lämnar tidigare artiklar om Lewin åt sitt öde.

Vi skall säga direkt att Lewins recept på att mota Sverigedemokraterna inte på långa vägar är lika odemokratisk och tokigt som docent Petersons (föregående blogginlägg) frågan är faktiskt om Lewins förslag är odemokratiskt alls. Lewin tycker att Sverigedemokraterna skall avkrävas svar på inom alla politiska områden, det i sig är ju inte odemokratiskt. Det odemokratiska är att landets alla professorer, docenter och doktorer på landets statligt finansierade institutioner plötsligt blivit politiska experter och kommer med råd om hur ett demokratiskt parti med stort folkligt stöd skall bekämpas. Så här skriver i alla fall Lewin i sin artikel.

En för Sverige karakteristisk kombination av egenintresse, närmast av arbetsmarknadspolitisk natur, och uppslutning bakom mänskliga rättigheter och humanistiska ideal har skapat samförstånd om invandrarpolitiken. Men så kommer ett parti och dömer ut hela politiken! Inom etablissemanget uppstår panikreaktioner. Man ropar på speciella åtgärder för att bekämpa Sverigedemokraterna.    


Här har vår käre professor presenterat åsikter som rena fakta, det tycker jag inte en professor skall göra. Att vi tagit emot en mängd människor i vårt land för att vi behöver dem som arbetskraft är en lögn. Många av de som vi tagit emot har i princip aldrig kommit in på arbetsmarknaden och kommer sannolikt inte göra det heller. Dessutom hade vi en arbetslöshet under senaste högkonjunkturen på 300,000 människor.

Den gemensamma uppslutningen kring ”humanistiska ideal” är inte heller korrekt. Vad är det för humanism att ta emot människor med tveksamt skyddsbehov? Vad är det för ”humanism” att försöka lösa inhemska problem för en annan nation genom att flytta på befolkningsgrupper?  Det är inte ett parti som plötsligt kommer och dömer ut hela politiken bara, massvis med människor i landet har gjort det länge. Vidare i Lewins artikel så står det så här.

Slutligen finns det de som säger att man ska ta debatten med Sverigedemokraterna just om invandrarpolitiken för att på så sätt avslöja deras främlingsfientlighet. Men att få fram sin favoritfråga i rampljuset är isjälva verket ett drömläge för ett parti.
Även om den främlingsfientliga opinionen, alltjämt, är liten iSverige att döma av Eurobarometerns opinionsundersökningar är den betydligt större än de procentsiffror Sverigedemokraterna hittills kunnat uppnå. Det finns med andra ord en potentiell väljargrupp, som Sverigedemokraterna skulle kunna mobilisera bara frågan ordentligt kommer upp på dagordningen.


Lewin avråder från att ta debatten om invandringspolitiken, inte för att det är som Lewin påstår SD:s ”favoritfråga”. Det är ju inte sanningen, den är att de nuvarande riksdagspartierna för en vansinnig immigrationspolitik och helt enkelt inte kan ge bra svar i en debatt om just denna politik. Ja Lewin har rätt i att det potentiella stödet för SD är mycket större än dagens opinionssiffror för partiet, just för att många människor insett att vi för en dålig politik på just detta område.

I stället frågan om immigrationen föreslår Lewin att man skall ta debatten med SD i andra frågor än i just immigrationspolitiken. Så här skriver han slutligen i sin artikel.

Man bör ta debatten med dem i alla frågor och därmed visa på den valhänthet och brist på konkretion, som tillkommer alla enfrågepartier. Inför de stora frågorna om finanskris, global uppvärmning och saneringen av missbruket inom välfärdssystemet .


Nu har ju SD en politik på de områden som Lewin räknar upp, samt en politik för de flesta andra områden också. Att ett ungt parti med bristande ekonomiska resurser inte kan ha en lika utmejslad politik på alla områden som andra partier med oändligt mycket större ekonomiska resurser tror jag väljarna har full förståelse för. En stor del av det partiarbete som görs inom detta unga parti utförs av arbetande människor på sin fritid, samma arbete som de nuvarande riksdagspartierna har anställda och välavlönade människor för att utföra. Trots det så blir SD:s politik allt mer heltäckande och fråga efter fråga får en professionellt utformad politik.

I grunden är Lewins recept för att möta Sverigedemokraterna fullt rimligt och demokratisk. Ett parti som med all säkerhet kommer att sitta i riksdagen måste skaffa sig en politik på de tunga områdena. Det som ger dålig smak i munnen är det sätt Lewin, professor emeritus på en statlig institution, för fram sina åsikter.

Länk SvD

12 kommentarer:

Magnus sa...

Lewin säger alltså att man genom att styra debatten kan lyckas upphäva demokratin. Fan tro det sa Kolingen.

Maria sa...

Vi behöver en diskussion om sd's politik i media. Att partiet inte har ekonomiska resurser bör inte vara en komplett ursäkt och förståelse har partiets väljare. Resterande väljarkår måste kunna ställa sig till politiken som helhet. Media verkar sätta krokben för detta.

Goten sa...

Tror att många professorer och docenter på landets universitet börjar känna vibsen från en allt större skara av elever som inte delar deras uppfattningar.

Man är rädd helt enkelt.

Hoppas en dag att politiserade medlöpare som Leif Lewin blir utkastade från Sveriges universitet.

Dom har missskött sin roll som forskare och uppträder som den alltmer totalitära staten Sverige kräver av dem.

Robsten sa...

Jag vill ändå påpeka att Lewins förslag i sig inte är odemokratiskt, det är en viktig distinktion trots allt. Däremot är ju kontexten odemokratisk.

Nisse i svängen sa...

Det som är mest störande med Lewins resonemang är det om den svenska politiska konsensuskulturen, och det som stör är att han har rätt. Att det inte går att påverka det politiska skeendet från någon extremposition är en sak, så är det antagligen i de flesta av världens demokratier, men att det så till den milda grad har blivit samling i mitten så att det inte går att föra politik överhuvudtaget med några andra infallsvinklar är demokratiskt beklämmande. Dock är det den verklighet man har att anpassa sig till.

Dessvärre har jag svårt att se att Sverigedemokraterna skulle kunna ändra på det av egen kraft. För att förändra ett system krävs nästan alltid att man verkar inifrån systemet självt och det oavsett vad man själv tycker om systemet. Frågan är om inte Sverigedemokraterna straffat ut sig själva från den möjligheten genom den överdrivna fixeringen vid invandringsfrågan.

Robsten sa...

Nä Nisse, betydligt mer tid läggs på att utreda andra områden än immigrationsfrågan, den är utredd och klar. Det kommer ett otroligt väl genomarbetat äldrepolitiskt program har jag fått erfara. Dessutom arbetas det på andra viktiga områden för fullt. Det arbetas hårt på att få ett politiskt program som går ihop ekonomiskt etc.

Annars är dina tankar kloka Nisse, även om ditt nick kanske spär på fördomarna om den typiske SD-sympatisören

Erik sa...

Bra blogg det här tack för det! Vet svenska folket verkligen IDAG vart planerna för massinvandringen och den omvandling av Sverige som skulle ske verkligen kommer föra vårt samhälle? Jag ställer mig ytterst tveksam till det! Det verkar finnas nån slags tro om att snart kommer invandringen avta. Sanningen är ju att den snarare kommer accellerera. Frågan är ju om vi inte redan nått den punkt där flertalet invandrare kommer rösta för fortsatt kolonisering. Hur många mellanösternbor skulle INTE kunna tänka sig att flytta till ett land som Sverige? Dags att sätta eld under röven på etablissemanget! SD2010!

robban sa...

finns ju inget intresse bland de övriga partierna och media för den delen att säga att SD har mer åsikter än invandringspolitiken. Så länge man kan hamra in att SD är ett enfrågeparti så kan de behandla sd's anhängare som obildade rednecks. fokuseras det mer på SD's övriga politik så kan ju folk få reda på att de har vettga åsikter och inte bara gnäller om en fråga.

Marthin sa...

Stora delen litteratur som användes när statsvetare utbildas i Sverige är författad av dessa professorer vilka nu allt tätare dyker upp i gammelmedia med varierande resonemanger.

Pro-multikulturalism och/eller så kallad klassmedvetenhet tenderar att vara gemensamma drag för all litteratur; vilken vidare börjat avgränsas ytterligare till så kallat genusperspektiv.

Anders sa...

"En för Sverige karakteristisk kombination av egenintresse, närmast av arbetsmarknadspolitisk natur.."

Jag reagerade inte alls (som du Robsten) på detta utan tänkte, jaha det stämmer att de som arbetar (eller är "sysselsatta") i det invandringsindustriella komplexet är en maktfaktor med ett egetintresse.

Men det är fullt möjligt att din läsning är den som Lewin avsåg.

Anders sa...

Det var formuleringen "närmast av arbetsmarknadspolitisk natur" som fick med att tro, att Lewin syftade på det invandringsindustriella komplexet...

Lewin är (till skillnad från alltför många andra statsvetare som tar till orda) inte tappad bakom en vagn.

Rune sa...

Sverigedemokraterna behöver inte en heltäckande politik inom alla områden ännu så länge.
Behov av heltäckande politik skulle de ha om de förväntades få egen majoritet riksdagen.
Det bästa för ett så nystartat och ännu så länge litet parti är ju att hålla sig till sina kärnfrågor och inte vimsa omkring för mycket. Det är ju den hejdlösa invandringen som fått partiet att uppstå.