onsdag, februari 17, 2010

Ett förslag från Skolverket och Sven Mellander

I SvD står det i en ledare av Anders Linder om det nya förslag på läroplan i historia för grundskolan som nu skall vara ute på remiss. Enligt Linder och ett flertal andra artiklar i främst Expressen så skall all historia före vår moderna historia slopas i grundskolan. Den enda historia som skall läras ut i grundskolan skall vara den efter medeltiden i princip. Så här står det i SvD.
Romare, vikingar och korsfarare tycks också åka ut med huvudet före. Istället ska det bli mer industrialism och 1900-tal – och så inneteorier om historieskrivning som maktutövning, förstås.
Eleverna ska inte behöva lära sig om Ansgar och Magnus Ladulås, men däremot få filosofera om vem som tjänat på en historieskrivning där sådana gestalter finns med. Man kan kalla det mycket – Harrison använder ord som relativism och flum – men inte kunskapsskola!

Harrisons ord som ”flum och relativism” är ganska snälla ord i sammanhanget, ren idioti är en annan fras som ligger mycket nära till hands. Den person som mest förknippas med det nya förslaget till läroplan i historia är Per Eliasson. Vi frågar oss vad Eliasson och andra experter på den kanten tjänar på att stympa historieundervisningen på detta sätt? Det är inte bara en stympad historieundervisning som lagts fram som förslag, det är en solklart politiserad sådan också. Ju närmare vår tid vi beskriver historien, ju mer av egna värderingar lägger vi samtidigt in i undervisningen.

Att eleverna verkligen fritt skulle få filosofera över vem som tjänat på en historiebeskrivning där Ansgar och Magnus Ladulås finns med och komma med ett alldeles eget svar är det ingen intelligent människa som tror på. För det första överstiger detta vanliga elevers förmåga, för det andra skall det säkert finnas en lärarhandledning där det klart och tydligt framgår vem som tjänat på denna historia. Det blir mycket likt den intervju Sven Mellander gör med ett barn för att utröna vad barn mest av allt vill och önskar sig här i världen. 


Länk SvD

Länk Expressen Harrison

Länk Expressen Olsson

Länk SR

UPPDATERING:

En timme efter att jag publicerat denna artikel läser jag i SvD att förslaget med största sannolikhet kommer att hamna direkt i pappersåtervinningen. Det var en mycket snabb respons även efter mina mått mätt;-) Det är ändå allvarligt att ett sådant här förslag ens kunde komma i fråga. Länk SvD

12 kommentarer:

MS sa...

Detta var nog bara en försöksballong. Socialisterna kommer inte att ge sig förens all historia "börjar" med Marx och Lenin. Att läsa om krigarkungar och stormaktstider passar inte deras agenda. Folk kan ju börja känna stolthet inför vårt förflutna och det får ju absolut inte ske. Vi ska bara okritiskt beundra andra länders historia och kultur. Hur skulle det annars se ut?

Andreas sa...

Jag blir så förbannad! Är inte historielösheten redan nu ett slående inslag hos våran befolkning? Svenskar har så urusel koll på sin egen historia (innan 1900-talet) att utlänningar som frågar svenskar om vår historia blir förvånad över hur lite vi vet! Så vitt jag minns det (jag är "thirtysomething") så lades det såväl i grundskolan som gymnasiets historiautbildning redan då 95% av krutet på 1850-talet och framåt, och av de 95% så användes väl 90% av undervisningstiden på att lära sig om andra världskriget.

Vad gäller att kritiskt granska historieskrivning och historiska källor, så är det ALLDELES för mycket att kräva av grundskoleelever! Inte ens gymnasieelever grejar detta på ett bra sätt, utan det är något som hör universitetets historiautbildning till (ja, jag har studerat historia på universitetsnivå). För att inte tala om att vad känns som det enda man från politiskt vill få fram med ett sådant förslag - att kritisera nationalstaten Sverige och ytterligare förringa den. Detta tycker jag känns tydligt tack vare följande citat:

"Eleverna ska inte behöva lära sig om Ansgar och Magnus Ladulås, men däremot få filosofera om vem som tjänat på en historieskrivning där sådana gestalter finns med. "

Självklart betyder det att man ska komma fram till det jag skrev ovanför citatet, oavsett om det är den enda slutsatsen man som objektiv betraktare eller forskare skulle dra.

Johan Y sa...

Det hade ju dessutom varit direkt förvirrande för invandrare. Många invandrarkulturer lever ju verkligen i historien, Iranier exempelvis. Hur ska de förhålla sig till att bara veta något om Sverige från 1800 och framåt.

Dessutom så känns det rätt uppenbart att barnen inte skulle få lära sig att all välfärd vi har i princip kommer från kapitalism och industrialism.

Fanders Satansson sa...

Det är bra att man kräver bättre historiekunskap och att Skolverkets förslag stoppas. Men ingen svensk tycks ha förstått att det viktigaste bidraget till vår historia kom genom den arabiska kulturen. Det talas om grekerna, om kristendomen. Medelhavskulturen utvecklades i flera tusen år och härstammar från orienten. Men vi använder ordet "orientera sig i historia" utan att ens lägga märke till ordets etymologi. Fenicier, greker, romare allt som växte fram togs om hand av muslimerna. Det var genom deras förmedling som Europa blev vad den blev. T o m rationalismen, som vi är så stolta över, kom från muslimerna. När vi nu lever in ett umgänge med muslimska invandrare, det vore viktigt att vi tar fram det som förenar kulturerna, inte det som skiljer.

Robsten sa...

Ärligt talat Fanders, tycker jag att vi skall ta fram båda sidorna, varför skall det alltid vara det ena eller andra? varför inte sanningen som alltid har minst två sidor?

José L Ramírez sa...

Du verkar inte ha vaknat riktigt, Robsten. Eller också kan du inte läsa innantill. Jag har faktiskt kritiserat diskussionen JUST DÄRFÖR att den bara tar hänsyn til den ena sidan och glömmer faktiskt, inte bara den andra, utan t o m den viktigaste.
Var har jag sagt att man bara ska tänka på den ena sidan. Fullständig historiekunskap, inte ENÖGD historiekunskap. Läs på tack!

Robsten sa...

Eee...så här skrev du

"När vi nu lever in ett umgänge med muslimska invandrare, det vore viktigt att vi tar fram det som förenar kulturerna, inte det som skiljer."

Då borde du skrivit inte BARA det skiljer, enligt mitt logiska tänkande i alla fall.

José L Ramírez sa...

Det var intressant, det du säger. Jag hade faktiskt skrivit först "inte bara det som skiljer", men sedan tog jag ordet "bara". Jag har ofta haft ordet "bara" med. Men jag reagerar på att det har blivit väldigt mycket diskussion "bara" om det som skiljer. Jag vill prata om den andra och viktigare sidan. Diskussionen om religion i skolplanerna vill jag lämna åt sidan för egen del. Det finns många som sysslar BARA med det. Jag vill inte ha några särskolor heller.
Men on du läser noga: att inte skriva ordet "bara" betyder inte, såsom du tolkar det, att jag hindrar eller förnekar diskussionen on det som skiljer. Om jag säger att du ska dricka vin så betyder detta inte att du "bara" ska dricka vin. Du är fortfarande enögd när du läser min text. Jag sysslar mycker med Retorik på avancerad nivå och ett ord som jag alltid varnar för är just ordet "bara". Det är ofta ett avledande och reducerande ord. "Det kostar bara 100 kronor". Så manipuleras kunder.
Du har alltså fel i din logik.

Anonym sa...

Självklart Ramirez har jag fel, och du rätt. Dessutom uppvisar du en överlägsen ödmjukhet mot en stackare som mig, som inte sysslar med retorik på avancerad nivå.

Jag har i mycket begränsad omfattning, och alls inte på avancerad nivå läst lite filosofisk logik (ty negationen av en negation blir positivt, bla, bla, bla). Och enligt mina högst begränsade kunskaper så indikerar du fortfarande inte att man skall se båda sidor med din utsaga.

"det vore viktigt att vi tar fram det som förenar kulturerna, inte det som skiljer"

Du skriver explicit att det är viktigare att ta fram det som förenar, INTE det som skiljer. det indikerar ett omvänt sätt att resonera likt de som bara för fram olikheterna. En tredje ståndpunkt är alltså min där man för fram båda sidorna. Du har rätt i att enbart det som skiljer vanligtvis förts fram på denna blogg, ety våra medier har med frenesi fört fram det som förenar.

Robsten

José L Ramírez sa...

Jag vet inte vem som är mest översittaraktig, Roberst. Därför måste jag tala om för dig att jag t o m har högre betyg (Icke utan berömd godkänd) i Logik vid Uppsala universitet. Din kommentar är helt ovidkommande och jag har förklarat varför. Jag tycker att diskussionen om det som skiljer kulturerna är det enda som har pågått alltför länge. Därför strök jag ordet "bara". Jag tycker inte att vi ska fortsätta diskutera det som skiljer kulturerna åt. Numera behöver vi BARA (nu åberopar jag ordet)ta fram det som förenar. Vu har alltför länge diskuterar BARA det som skiljer. Det är detta som leder någonvart. NOG MED DET. Det som skiljer kan vi försöka glömma och integratíonen kommer att glömmma det så småningom. Kulturen är inte något som står still. Jag har alltså rätt att önska mig att få slut på tjanfset om minareter, handskakningar och burkor.
Jag sade vad jaganser. Det är jag själv, inte du, som avgör vad jag ska tycka. Om du vill fortsätta diskutera det som skiljer så är det din sak, men du ska låta mig vara ifred från något som blivit meningslöst. Du har ingen logik, du har en enögd envishet som raljerar med enväldet.

Anonym sa...

Tycker du verkligen det? Jag har ju sagt att man bör ta fram båda sidor.

Robsten

José L Ramírez sa...

Du får tycka vad fan du vill. Kan du inte läsa? Vart vill du komma?
Att diskutera det som skilker kulturerna är REDAN GJORT TILL ÖVERMÅTT. Men ingen, inte minst du, kan kag tönka mig, har diskuterat det som verkligen förenar kulturerna. Sådana som du har redan fått sin chans. Nu behöver vi tar den andra konstruktiva sidan. Du får fortsätta med ditt.