tisdag, april 20, 2010

Men ni sitter i regeringsställning, vakna!

P J Anders Linder gör sig till uttolkare av Alliansens kriminalpolitik på SvD, så här skriver han.
I Straffnivåutredningen (2008) konstaterade man att genomsnittsstraffet för grov misshandel är 19 månaders fängelse, trots att straffskalan ligger i spannet 1–10 år.
Många av dem som döms för grov misshandel får straff som ligger nära miniminivån. Så vill vi inte ha det, säger Alliansen.

Jag och andra bloggare har påtalat detta med straffpraxis för våldsbrott långt innan Alliansen vann regeringsmakten 2006. Nu påtalar denna Allians att den vill göra något åt detta med den orimligt generösa straffpraxis vi har i vårt land. Men vakna! Ni sitter i regeringsställning, det är NI som kan och skall förändra detta. Vad har ni gjort under era fyra år vid makten? Förutom då att komma med vansinniga förslag om grälla kuvert till misstänkta sexköpare.  

Länk SvD

4 kommentarer:

z999 sa...

Inför förra valet så sa Reinfledt att strafflängder och lagar inte behövde ändras och att man skulle börja utnyttja möjligheten till maxstraffen mer.

Själv tycker jag att straffen kan vara som de är ungefär, men vid våldsbrott så börjar man räkna åren efter att offret är 100% återställt.

Anonym sa...

Man behöver ju inte vara någon Einstein precis för att begripa vilka signaler det ger när domstolarna så frapperande ofta lägger sig i strafflatitudens nedersta skikt, vilket obehagligt ofta också blir fallet när den tilltalade har annan kulturell bakgrund... DET ÄR JU FÖR TUSAN SÅNT SOM BÄDDAR FÖR FLER DÖDSSLAG MOT T EX ÅLDRINGAR SOM T EX I LANDSKRONA! Just nu pågår omhäktningsförhandling för den "mångberikaren" och som muslim gjort det smarta draget att byta till rätt advokat!

BLU-82 sa...

Det finns ju inte plats på fängelserna. Det finns inga pengar att bygga nya fängelser. Allt går till skäggebarnen, de anhöriga och hela invanderiet. Sverige har ävenledes världens högsta biståndsutgifter. Bistånd ges till dessa länder, för att de ska kunna skicka sina kriminella hit och göra svenskens vardag till ett helvete. Summa summarum av riksdagspartiets sju fraktioners bak och fram vända politik..

Anonym sa...

Ja så går det när man sätter rätt person på fel plats. Mitt betyg på Ask som justitieminister är att hon var en utmärkt skolminister.