onsdag, april 07, 2010

När skall vi folkomrösta om kärnkraften Ohlsson

Birgitta Ohlsson, svensk EU-minister, ökänd för sin extremfeminism tycker att Sverige skall folkomrösta om Sveriges medlemskap i EMU. Nu har vi redan folkomröstat om denna fråga, 2003 folkomröstade vi om detta medlemskap och det blev ett kraftfullt ”nej” med 55,9 procent mot 40,2 som röstade ”ja”. Vi röstade om kärnkraften i vårt land redan 1980, det är 29 år sedan. Ingen påtalar att vi bör göra om folkomröstningen om kärnkraften fast folkopinionen svängt och det är en ödesfråga för Sveriges energiförsörjning.

Förövrigt så noterar vi att Ohlsson är starkt emot FRA-lagen fast hon lade ned sin röst när riksdagen röstade i frågan. Priset för att inte rösta emot lagen var väl denna post i EU antar vi.  

Förövrigt ger Ohlsson ett erbarmligt dåligt intryck i hela intervjun av Rayman och Kielos. Hon försöker med alla tillbuds stående medel fly från frågorna Kielos ställer om EMU, hon gör det dessutom så öppet och klumpigt så precis alla förstår att hon inte kan svara på frågorna. Våra riksdagsmän skall represtera folket, i viss mån i alla fall. Det finns mycket få som skulle välja Ohlsson som sin representant. Några extremister ger säkert sitt kryss till Ohlsson i ett val, men en förkrossande majoritet av vår valmanskår inser att den politik som Ohlsson förespråkar med fri invandring, extremfeminism och att slaviskt följa EU:s alla konstigheter skulle leda till en fullständig katastrof för vårt land.


2 kommentarer:

lasse sa...

Folkomröstningar är ett otyg och ett sätt för politiker att slippa ta ansvar. Av vem avkräver man ansvar om ett folkomröstningsbeslut visar sig dåligt? Av "Folket"?
Och hur länge skall ett folkomröstningsbeslut anses gälla? Tio år? I all evighet?

Vissa brukar invända att beslutet kan omprövas i en ny folkomröstning om förutsättningarna för det förra beslutet har ändrats väsentligt men vem avgör om förutsättningarna har ändrats tillräckligt? Skall man folkomrösta om det också?
Hursomhelst riskerar man med ett sådant synsätt vi får folkomrösta gång på gång tills beslutet blir "rätt".

Fosterjordnära sa...

Birgitta Ohlsson här, som svar på din fråga: ALDRIG att jag, nu när jag är mitt uppe i karriärsmeten skulle lyss till någon foklig röst! Bah!!