onsdag, april 07, 2010

Brottslig logik – av våra politiker

I en ledare på DN går redaktionen till starkt angrepp mot det ”näthat” som uppstått i samband med dödsmisshandeln av en 78-årig kvinna i Landskrona. DN:s ledarredaktion påstår att mordet blixtsnabbt ”blivit ett slagträ för invandringskritiska och rasistiska grupper”.

Som jag tidigare påtalat så är en enskild handling inte representativ för en hel befolkningsgrupp. Hela befolkningsgrupper skall inte brännmärkas för vad en enskild galning gör sig skyldig till. Däremot visar en rad brott att vårt fordom trygga samhälle inte längre är lika tryggt och att den vision som våra politiker och media målat upp om det mångkulturella samhället är falsk och inte är det intressanta och spännande samhälle som påståtts. Man kan möjligen påstå att samhället blivit mer ”spännande” men många människor trodde inte att ”spänningen” skulle bestå av ökad våldsbrottslighet. Självklart tar invandringskritiska grupper händelser som den i Landskrona som ett exempel på det mångkulturella samhällets misslyckande, det ÄR ett exempel på detta. Vidare så skriver redaktionen så här i sin artikel.
Hur händelser som mordet i Landskrona tolkas, eller för den delen förra årets bilbränder och skadegörelse i invandrartäta förorter, har större betydelse för främlingsfientlighetens utveckling än aldrig så många politiska debatter. Den upprördhet och frustration som många känner inför brottsligheten försöker Sverigedemokraterna ta hem enkla poäng på genom att peka ut utlandsfödda som överrepresenterade i kriminalstatistiken.

Det är ju synd att man inte kan förvanska verkligheten i politiska debatter, för politikerna. Den givna invändningen för de som förespråkar ett mångkulturellt samhälle är att Sverigedemokraterna försöker ta enkla poäng. Andra partier KAN inte ta några poäng alls på detta, det är ju deras vision som faller sönder. Utlandsfödda ÄR överrepresenterade i statistiken, redaktionen visar det själv i artikeln utan att förstå att de i princip bevisar det som de inte vill erkänna.

Men det är bara ett sätt av många som styrker att det mångkulturella samhället inte fungerar och inte är bra för varken etniska svenskar eller immigranter. Vad är enkla poäng? Att gång på gång visa att det mångkulturella samhället och massimmigrationen inte fungerar. Kan då inte dessa mångkulturkramare ta till sig dessa enkla fakta någon gång? Så här skriver redaktionen vidare.
Vad de främlingsfientliga förtiger är att sambandet blir irrelevant när man tar hänsyn till utbildning och inkomst. Enligt brottsförebyggande rådet är det 2,5 gånger vanligare att utrikesfödda är misstänkta för brott. För personer med mycket låg inkomst respektive endast grundskole¬utbildning i befolkningen som helhet är motsvarande siffror 5,3 och 5,7.

Förstår redaktionen verkligen inte vad de själva skriver? Jag sitter och nyper mig i armen, de skriver faktiskt att det är 2,5 gånger vanligare utrikesfödda är misstänka för brott än etniska svenskar. Sedan kommer de med siffror om de med ”mycket låg inkomst”, det är sannolikt människor med socialbidrag. Människor med enbart grundskola är misstänkta i ännu högre grad. Ja men vilka människor har enbart grundskola i dag? De struligaste skoltröttaste eleverna man kan hitta har ändå någon form av gymnasieutbildning i dag, vilka blir då kvar?

Självklart skall Svea rikes lag alltid följas. Olaga hot på nätet är olaga hot och jag fördömer sådant förbehållslöst, jag uppmanar dessutom mina läsare att inte ägna sig åt sådant. Jag tycker inte heller att man skall brännmärka en hel befolkningsgrupp för vad en människa gjort sig skyldig till. Men jag tycker att händelsen i Landskrona tillsammans med massvis med andra händelser visar att visionen om det mångkulturella samhället var en lögn, som serverades av våra politiker som själva befinner sig i en skyddad värld. Den politik som möjliggjorde massimmigration har visat sig skadlig och destruktiv för alla inblandade parter. Våra politiker bär ett tungt ansvar, mycket tungt, för att de genomdrivit en politik som visat sig skadlig för nationen, detta utan att tillfråga folket.

Länk DN

31 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror det är helt rimligt att göra en grupp ansvarig för vad en av dess medlemmar gör sig skyldig till, särskilt om mönstret upprepas. Dels talar det om för omgivningen vilka det kan vara farligt eller olämpligt att ha att göra med, och dels sätter det en press på gruppen i fråga att hålla efter sina egna. Det senare är inte minst viktigt - och är förstås tillämpbart inte bara på etniska grupper utan också på mindre enheter som t.ex. familjen. Att hela tiden skilja på individen och gruppen låter kanske i förstone rimligt och humant, men verkar atomiserande på samhället. Jag tror inte man skall underskatta visheten i gamla tankesätt - de var beserade på en lång erfarenhet. "Du skämmer ut oss" hette det förr, och det var också självklart att se svenskar utomlands som representanter för landet. När svenska skolungdomar bar (bär) sig illa åt under s.k. språkresor till England, så drabbar det förstås alla svenska ungdomar, även de skötsamma. Och på samma sätt är det - eller åtminstone borde vara - för olika invandrargrupper i Sverige. Att som DN hävda att brott begås av individer är kanske formellt riktigt, men leder moraliskt fel.

z999 sa...

Frågan diskuteras även här-
http://johanlinander.se/blog/
Skriv direkt till en centerpolitiker vad du tycker.

Robsten sa...

Den aspekt du talar om anonym finns ju också, vilket jag hela tiden var medveten om när jag skrev artikeln, men av vissa orsaker valde jag att bortse från den aspekten. Detta för att belysa det viktigaste, visionen om det mångkulturella samhället.

Skall vi diskutera olika befolkningsgruppers moral (i Sverige, det är inte säkert att de har samma moral i hemlandet)eller skall vi diskutera det mångkulturella samhället? Jag valde det sistnämnda, och tycker fortfarande att det var ett riktigt val.

Anonym sa...

Jag förstår faktiskt inte distinktionen. Det är väl just essensen i det s.k. mångkulturella samhället att olika invandrargrupper har fört in en tidigare okänd våldsmentalitet i samhället. Och om man inte anser att den enskildes handlingar återspeglar på hela gruppen, och också säger något om sannolikheten för att en medlem i den gruppen är särskilt våldsbenägen, så är väl massinvandringen inget att oroa sig för?

Robsten sa...

"Det är väl just essensen i det s.k. mångkulturella samhället att olika invandrargrupper har fört in en tidigare okänd våldsmentalitet i samhället."

Ja, absolut, det är ju därför överrepresentationen ser ut som den gör.

"Och om man inte anser att den enskildes handlingar återspeglar på hela gruppen, och också säger något om sannolikheten för att en medlem i den gruppen är särskilt våldsbenägen, så är väl massinvandringen inget att oroa sig för?"

Den enskildes handlingar BEHÖVER inte återspegla hela gruppen. Det beror ju på frekvens och gruppens reaktion. Hur det är i detta fall kommenterar jag inte. jag vill t.ex. inte att Anders Eklund skall representera mig eller etniska svenskar.

Självklart har detta med det mångkulturella samhället att göra och den massinvandring, jag trodde jag skrev det rätt tydligt ändå. Men jag tror Z här t.ex. var förvånad över etneciteten på gärningsmannen. Vi skall ändå akta oss för att generalisera för mycket, då minskar vår trovärdighet när vi ändå är rätt ute.

narran sa...

Jag läste ockås det där och visst har det sina poänger. Men hur det än är så visar det samma sak. Ska vi ha en invandring som inte eleder till problem i form av ökad brottslighet så krävs det att vi har en arbetsmarknad som är i behov av invandrad arbetskraft och det har vi inte i dag. I början av åttitalet hade jag ett förhållande med en aslylsökande när han fick sina tillstång klara tog det ca 2 månader för honom att hitta ett jobb och bli självförsörjande. Läste nån stans att sedan 90 - talskrisen tar det i genomsnitt 7 år för en flykting att etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Att människor som lång tid står utanför arbetsmarknaden blir mer brottsbenägna är det knappast nån som ifrågasätter, men varför ska vi då inte få ifrågasätta varför inte färre flyktingar måste tas emot i tider med hög arbetslöshet.

Anonym sa...

Den höga brottligheten hos invandrarkollektivet har i mycket liten utsträckning med socioekonomiska faktorer som arbetslöshet att göra. Vi skall också ha klart för oss att när det gäller invandrares brottlighet så ingår i materialet alla invandrare. Vi skall då minnas att flera invandrargrupper har samma eller i vissa fall tom lägre brottslighet än infödda svenskar. Detta innebär förstås att andra invandrargrupper har skyhögt högre brottlighet än genomsnittet. Vi vet alla vilka de är, och vi skall också ha klart för oss att statistiken bara visar på anmälda brott och att därför mörkertalet är stort. Bakom de officiella siffrorna finns så en mycket hög grad av allmän aggressivitet och provocerande beteende, som är kulturellt eller genetiskt betingad (för egen del tror jag på det senare - varför skulle inte 40 000 år av olika evolution ha satt sina spår inte bara i utseendet utan också i mentaliteten; ja, jag vet att detta är rasism men måste ändå sägas). Inga s.k. arbetsmarknadsåtgärder i världen kan ändra på dessa förhållanden.

z999 sa...

@Robsten:
"Men jag tror Z här t.ex. var förvånad över etneciteten på gärningsmannen."

Ja, jag utgick från statistiken och personliga erfarenheter av libaneser och araber.

"Vi skall ändå akta oss för att generalisera för mycket, då minskar vår trovärdighet när vi ändå är rätt ute."

Ja, det gör det. Det är inte så stor poäng i att lägga ner energi på brott begångna av invandrare om det inte är en typ av brott som ständigt återupprepas. Alla väldsbrott är inte likadana.

Anonym skrev:
"Bakom de officiella siffrorna finns så en mycket hög grad av allmän aggressivitet och provocerande beteende, som är kulturellt eller genetiskt betingad (för egen del tror jag på det senare - varför skulle inte 40 000 år av olika evolution ha satt sina spår inte bara i utseendet utan också i mentaliteten; ja, jag vet att detta är rasism men måste ändå sägas). Inga s.k. arbetsmarknadsåtgärder i världen kan ändra på dessa förhållanden."

Du måste kunna bevisa att det är genetiskt betingat i så fall (obs! jag tror också på genetiska skillnader mellan folkgrupper). Till skillnad från dig så tror jag inte att människan är så predestinerad som du tycks anse. Människans livsstil och historia innebär att vi inte har levat helt åtskilda i 40.000 år och miljön har haft en enorm påverkan på oss. Kulturen däremot har i olika delar tagit en viss inriktning och grupptrycket har sedan lett vidare.
...blääk. Skulle vilja utveckla det där men hinner inte...

Robsten sa...

Och jag är på väg till sängen, men måste lägga till en alldeles uppenbar aspekt som jag trodde var glasklar för alla.

Även om immigranter kommer från en kultur där man håller sig till civiliserade lagar till vår kultur där samma sak gäller så kan krocken mellan kulturerna göra att det ändå går snett. Föräldrarna hamnar i en ny kultur där de känner sig osäkra på vilka uppfostringsmetoder som gäller de är osäkra på språket och mycket annat. barnen hamnar MELLAN två kulturer, i ett vakuum där ingen av kulturerna kan leda dessa barn rätt. Då kan det likväl gå väldigt illa, och gör det sannolikt också ofta. Är mer tveksam till det genetiska faktiskt, i vilket fall lär det för överskådlig tid vara omöjligt att bevisa. Intelligens och generationsskillnader lär väl av massiv erfarenhet vara klarlagda, vi nordbor lär ju vara ena riktiga tråkmånsar som aldrig startar upplopp i en lite för lång biokö. Men att lagöverträdelser skulle vara genetiska, den åsikten skulle jag nog inte förfäkta, he, he.

Anonym sa...

Jag skrev inte att lagöverträdelser var genetiska, men att olika tendens till aggressivt beteende mycket väl kunde vara det. Det är väldigt svårt att förstå att vi utan vidare accepterar att det t.ex. finns genetiskt betingade fysiska skillnader mellan olika folkgrupper (t.ex. har västafrikaner en muskelfiberuppsättning som gör dem överlägsna som sprinters medan östafrikander har en annan fiberuppsättning som gör dem till förstklassiga långdistanslöpare) men att det tycks vara tabu att förespråka att det också finns genetiska skillnader i mentalitet.

Robin Shadowes sa...

Kramarna hävdar ju ofta att mångkultur är spännande. Må så vara men jag föredrar ändå det gamla Sverige mot det nya. Det gamla Sverige var så mycket bättre än det vi har nu.

Ansgar sa...

"Vad de främlingsfientliga förtiger är att sambandet blir irrelevant när man tar hänsyn till utbildning och inkomst. Enligt brottsförebyggande rådet är det 2,5 gånger vanligare att utrikesfödda är misstänkta för brott. För personer med mycket låg inkomst respektive endast grundskole¬utbildning i befolkningen som helhet är motsvarande siffror 5,3 och 5,7."

I just det där stycket tycker jag DN på ett väldigt bra sätt försöker återge komplexiteten som finns i uppfattningen att invandrare är väldigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Det är, tvärtemot vad många fega politiker tycker, ingenting man ska hymla med. Vad man däremot bör göra är, att precis som DN, försöka se lite längre än till vilken hudfärg dagens våldsliga brottslingar har, och kanske se på andra gemensamma faktorer.

Som någon poängterade finns klara samband mellan kriminalitet och arbetslöshet, fattigdom och utanförskap. Det är inget nytt. Anledningen till att det är 2,5 gånger vanligare att utrikesfödda är misstänkta för brott är troligtvis just att de i väldigt stor utsträckning växer upp i områden med låg social status och hög arbetslöshet.

Att invandringen och det mångkulturella samhället hittils inte fungerat så bra är inte svårt att hålla med om, men det är lika mycket frågan om dålig integrationspolitik från svensk sida som om ovilja att anpassa sig från invandrares sida. Det är upp till oss som ska leva i det här landet, drabbas av dess brottsstatistik och en dag kanske få uppleva ett välfungerande samhälle där vit som svart kan leva i harmoni att avgöra dess framtid.

Robsten sa...

@Ansgar

"Det är upp till oss som ska leva i det här landet, drabbas av dess brottsstatistik och en dag kanske få uppleva ett välfungerande samhälle där vit som svart kan leva i harmoni att avgöra dess framtid."

Eeehh... för det första skall vi väl, om vi lever i en demokrati, få avgöra själva om vi ville omvandla vårt samhälle till ett mångkulturellt sådant, jag kan inte minnas att jag blivit tillfrågad. Likadant massinvandringen, jag är inte ens tillfrågad.

För det andra, om jag blir tillfrågad, så säger jag nej, till båda sakerna. Jag behöver inte ens dra alla skäl för hundrade gången, det är min demokratiska rätt att bara säga nej. Jag är rätt trött med bollandet av alla siffror och käbblandet av social status mm.

World traveller sa...

En del sager att man ska inte brannmarka en hel grupp, men man kan ocksa stalla sig fragan: Finns det nagonstans pa jorden dar muslimer klarar av att leva sida vid sida med icke-muslimer utan att stalla krav och anvanda vald?

Sen ser vi ju tydligt hur bade enskilda muslimer och muslimska organisationer forst skyddade garningsmannen och sen nar han anda akte fast sa forsvarar de honom och kallar mordet en olyckshandelse och media hakar pa och skriver snyftartiklar om kraeket. De skiter fullstandigt i Ingers man, Sven, som ar kvar med sin sorg. Sven och hans mordade fru Inger ar ju svennar och Inger var dessutom en kvinna och saledes inget vart i Mohammedanernas ogon och till raga pa allt sa hade de ju krankt pedofildyrkaren.

World traveller sa...

En del sager att man ska inte brannmarka en hel grupp, men man kan ocksa stalla sig fragan: Finns det nagonstans pa jorden dar muslimer klarar av att leva sida vid sida med icke-muslimer utan att stalla krav och anvanda vald?

Sen ser vi ju tydligt hur bade enskilda muslimer och muslimska organisationer forst skyddade garningsmannen och sen nar han anda akte fast sa forsvarar de honom och kallar mordet en olyckshandelse och media hakar pa och skriver snyftartiklar om kraeket. De skiter fullstandigt i Ingers man, Sven, som ar kvar med sin sorg. Sven och hans mordade fru Inger ar ju svennar och Inger var dessutom en kvinna och saledes inget vart i Mohammedanernas ogon och till raga pa allt sa hade de ju krankt pedofildyrkaren.

Johan sa...

Det är märkligt att det är så självklart för många att andra kulturer kan tillföra oss något positivt men helt omöjligt att föreställa sig att det är något annat än enskilda individer som gör något negativt.

Jag tycker man borde börja lyfta upp konkreta kulturella faktorer som skapar bekymmer i Sverige, exempelvis:
- barn är livegna och kan giftas bort
- hederskultur som inte bara drabbar kvinnor utan också innebär lättkränkthet och våld i största allmänhet
- klanmentalitet som är problematisk att hantera för svenskar. Hur hanterar vi att problemet med ungar som busar inte är att de gör fel utan att de skämmer ut släkten? eller att små barn dras in i vuxnas kriminalitet för att de inte får neka att hjälpa äldre släktingar?
- barnaga som är självklar i många kulturer. Utöver att det är bevisat att barn som misshandlas själv blir mer våldsamma hindrar det också sociala myndigheter. I många fall undviker sociala myndigheter och skolor att berätta för föräldrarna om problem med deras barn för att föräldrarna säger att de ska slå barnen och då måste myndigheterna agera vilket gör att de förlorar kontakten med familjen.

Jag är inte ens påtagligt kritisk. Jag tycker det är intressant med andra kulturer och fascinerande att samhällen kan fungera på olika sätt. Jag föredrar iofs att själv leva i svensk kultur men för mig handlar det inte så mycket om rätt och fel utan att konstatera faktiska skillnader.

z999 sa...

Angående att kriminalitet skulle vara genetiskt betingat. Det finns genetiska skillnader som påverkar oss men det finns andra faktorer som jag hävdar att påverkar oss mångdubbelt mer, så mycket att de genetiska skillnaderna helt enkelt drunknar.

Försök att föreställa dig att du flyttar til ett annat land där du avvikande på grund av hudfärg och språk. Föreställ dig att du utsätts för följande påverkan:
* Landet du flyttar till anser sig tvunget att införa en lag om hets mot folkgrupp för att skydda dig mot den onda ursprungsbefolkningen. Samtidigt anses din grupp aldrig göra några brott mot den andra gruppen så den behöver inte skyddas med samma lag.

* Du får dagligen läsa att alla misslyckanden i ditt liv beror på att du är förtryckt av ursprungsbefolkningen. Samtidigt förtrycker dom dessutom befolkningen i ditt ursprungsland.

* Du får dagligen läsa att höjden av medmänsklighet är att ta emot fler såna människor som dig. Självklart! Du tillhör ju den finare typen av människa.

* Du får dagligen läsa att de som anser att det finns en gräns för hur många människor som landet kan ta emot tillhör en åsiktsinriktning som beskylls för att ha utrotat 6 miljoner judar.

* Har du problem att få jobb så beror det på rasistiska arbetsgivare och absolut inte på dig själv eller att du är en kompromisslös människa som inte kan kompromissa med dina religiösa attiraljer (slöja, turban, kniv).

Hur reagerar man efter ett par år om man levt på det sättet? Hur reagerar man på privata problem som alltid dyker upp? Hur reagerar du om din dotter vill gifta sig med en av de onda människorna som förtrycker dig och är orsaken till ditt lidande?

Jag anser att antirasisterna i alldeles för hög grad får gömma sig bakom kulturella och genetiska skillnader. Bläddra en bit upp bland inläggen här och läs Ansgars inlägg med förklaringen att invandrarna är för dåliga på att anpassa sig.

MS sa...

@Johan

De konkreta kulturella faktorer som du räknar upp anses av många här i Väst tillhöra mer primitiva kulturer. Företeelser som vi anser oss ha lämnat bakom oss i vår väg till ett mer civiliserat samhälle.

När man då ska hantera dessa faktorer så sker det en krock med den som jag kallar en SSU-bild av verkligheten. Dvs den socialistiska grundtanken att alla kulturer är lika mycket värda. Det tycker inte jag. Vår västerländska kultur/samhälle med allt var det innebär är värda än inhumana kulturer där kvinnor behandlas som boskap, klanmenatlitet och där folk avrättas för skitsaker. Därmed inte sagt att det har något med etnicitet eller religion att göra. Invandringsströmmarna har alltid gått från resten av världen till Väst och inte tvärtom. Våra samhällen har byggts upp med hjälp av människor från hela världen men den stora skillnaden från gamla tiders invandring är att dom sökte sig hit för att leva på vårt sätt och inte bibehålla sitt eget. Vi är numera bara en menlös kassako och många har inget intresse att leva enligt våra regler utan vi ska istället anpassa oss till deras. Assimilering har förbytts till självpåtagen segregation. Allt med våra politikers goda minne. Resultatet ser vi dagligen.

Har man SSU-glasögonen på sig där den vänstra sidan är bättre pustat än den högra, snott från PI ;-), så kan man nog i mötet med människor från dessa kulturer kanske omedvetet ta på sig The white man's burden- kostymen och se dessa människor som offer och som den efterblivna kusinen från landet. Därmed så tar man ifrån dom deras egenansvar och i o m offerstämpeln så ger man dom full frihet att fortsätta med sina kulturella seder som går stick i stäv med våra egna.

@Andreas, som du märker inga omskrivningar eller helgarderingar i detta inlägg. Vi får se om rasiststämpeln kommer fram eller om alla förstår vad jag menar.

Johan sa...

@MK

Jag tror faktiskt att du delvis har fel om SSU. Jag tror inte de nöjer sig med att alla kulturer är lika mycket värda. Jag tror snarare att de antar att under samma förutsättningar så är alla människor likadana. Möjligtvis blandar de ihop de båda synsätten.

Jag har inte heller något behov av att värdera kulturer, att säga att en i grunden är bättre än en annan. På samma sätt som jag har stor förståelse för att människor skiljer sig åt. Däremot väljer jag ju att vilja umgås med vissa människor och har åsikter om vilken kultur jag vill leva i.

Men om man anser att kulturer är olika och man vill leva i en smältdegel, det mångkulturella samhället, då borde man vara intresserad av att skapa en syntes. Ungefär som man skapar samarbete mellan olika människor på en arbetsplats genom att de skapar en gruppsamverkan som fungerar för dem.

Det har aldrig SSU eller några av de andra visat något intresse för. Det skulle kräva att man definierar vad man själv står för och försöker förstå skillnaderna så att man kan skapa något nytt gemensamt. Med andra ord, människor som inte lyfter fram vad de själva står för är faktiskt inte intresserade av någon smältdegel.

Jag tror SSU:arna (eller vad man vill kalla dem) innerst inne tror att om andra bara får chansen kommer de bli fogliga små svenska socialdemokrater precis som alla andra svenskar. De vill vara öppna för andra kulturer men är blinda för att de förutsätter att deras syn på världen är den korrekta som alla inners inne håller med om.

Robsten sa...

Tror Johan har en poäng i sin analys av SSU:s syn. Men den skulle behövas analyseras mer och ännu djupare. Dessutom tror jag SSUarna själva har diffusa föreställningar som de själva inte gått till botten med. Skulle de analysera sina ställningstagande i botten skulle nog många av dem få vissa problem. Grunden för att Sverige är det enda land människor kan utvecklas i och må bra, (en föreställning som visar sig i en massa ställningstagande, omedvetna för dem själva) denna grund är och föreställning kan nästan sägas vara rasistisk. Alltså, den generösa immigrationspolitiken är i grunden rasistisk. Det var bara ett av de problem SSUarna och andra kan hamna i om de analyserar sina ställningstagande i grunden.

Robsten sa...

Det finns sannolikt ingen gen för brottslighet och mord hos något folk. Däremot finns det skillnader i temperament och impuslivitet t.ex. dessa olika egenskaper kan väl i vissa fall ge utslag i tendenser för olika lagöverträdelser. Men de stora parametrarna här är kultur, frånvaron av kultur (kulturkrockar) situationer där grupper känner sig som offer på ett märkligt sätt o.s.v. Även frånvaron av krav och uttalade skyldigheter tror jag spelar en stor roll, tänk om det var klartb utsagt att här i detta land följer du lagarna och fullgör dina skyldigheter, annars åker du hem igen, vilken effekt skulle detta få?

MS sa...

@Johan Robsten

Ok. Ett litet förtydligande ändå.

För mig är bara SSU ytterst ett symbol på den politisk korrekta sjuka som genomsyrar Sverige. Jag använder det mer som ett uttryck för den naivitet och okritiska hållning många på vänsterkanten har än som en reell kritik mot föreningen i sig. Läs deras hemsida så ser ni vilken syn dom har på Sverige. Det är där du återfinner människor som kallar sig för humanister och ungdomar som säger att SD är nassar bara för att deras samhällskunskapslärare sagt det. Att han knarkade bort hela 70-talet och var med i KPMLR förstår inte dessa små aktivister.

Det har funnits en tradition i Sverige att glorifiera kulturer i t ex Latin- och Sydamerika. Att länderna ofta har varit kommuniska diktaturer som förtrycker sina medborgare har inte spelat någon större roll. Tvärtom. Ju mer auktoritär och revolutionär ledare desto bättre. Det har självklart att göra med vänsterns USA-hat. Socialister delar upp världen i förtryckare och förtryckta. Förtryckare är USA, Israel, kapitalister, den vite mannen, konservativa osv osv. Dom förtryckta är u-världen, de fattiga, invandrare och vänsterfolk. Enligt detta synsätt så kan dom förtryckta aldrig vara förövare. En invandare kan per definition aldrig vara en rasist och begår en invandare ett brott så gör han det p g a att han är förtryckt av den vite mannen eller på strukturell rasism. Ett annat favoritord hos rödvinsvänstern.

En förtryckare kan följaktligen då aldrig vara ett offer. En svensk man får skylla sig själv om han blir nedslagen och rånad av ett invandrargäng. Han tänkte säkert något rasistisk innan han fick stryk. Vi svenska kvinnor får finna oss i att bli våldtagna och få svennehora slängt i ansiktet så fort galoscherna inte passar. För GM finns det alltid en uppsjö med ursäkter. Om inte så kan Britta Svensson snickrar ihop en snyftare om rasism. DO är ett lysande exempel. Staten driver mål mot enskilda medborgare/företag på uppdrag av någon försmådd individ som känner sig kränkt eller förbisedd. En svensk man skulle aldrig att kommit undan med att vägra skaka hand med en kvinnlig chef med motivationen att han inte skakar hand med ”kärringar”. Hans ersättning hade dragits in direkt. Nu var det en förtryckt som blev förtryckt så då fick han 60 000 kr som plåster på såren. Pengar han kan använda när han är utomlands för att ladda batterierna trots att han lever på bidrag.

Det är denna skeva verklighetsbild som är sprungen ur socialismens in absurdum solidaritet och offertänkande som SSU-sjukan har sin näring.

Anonym sa...

MS,

Halleluja och Herren sade.

Ansgar sa...

@ Robsten

Vadå inte blivit tillfrågad? Du har som en (förhoppningsvis) röstande medborgare i Sverige varit med och valt de politiker som ska styra det här landet. Du har alltså blivit lika tillfrågad som alla andra. Sen om de politiker du röstat på inte haft tillräckligt med stöd för att uppnå någon reell makt så är det sånt man får tåla om man ska vara med i leken som kallas demokrati.

"Jag är rätt trött med bollandet av alla siffror och käbblandet av social status mm."

Jo att du är trött på det förvånar mig inte. Det är ju trots allt mycket enklare att stämpla invandrare som kriminellt pack än att försöka förstå sig på ett väldigt komplicerat socialt och politiskt problem och försöka komma med en konstruktiv lösning.

Robsten sa...

@Ansgar

"Vadå inte blivit tillfrågad? Du har som en (förhoppningsvis) röstande medborgare i Sverige varit med och valt de politiker som ska styra det här landet. Du har alltså blivit lika tillfrågad som alla andra. Sen om de politiker du röstat på inte haft tillräckligt med stöd för att uppnå någon reell makt så är det sånt man får tåla om man ska vara med i leken som kallas demokrati."

Nu var det ju så att det inte fanns något alternativ bland riksdagspartierna, ALLA förespråkade samma immigrationspolitik, vilket strider mot ALLA demokratiska principer. NU har det kommit ett nytt parti med en annan agenda, som jag tänker rösta på, och nu är det ett jävla gnäll på det partiet från hela det mediala etablissemanget, och det politiska etablissemanget. Samma sak gäller med EU, EMU och pensionsöverenskommelsen.

"Jo att du är trött på det förvånar mig inte. Det är ju trots allt mycket enklare att stämpla invandrare som kriminellt pack än att försöka förstå sig på ett väldigt komplicerat socialt och politiskt problem och försöka komma med en konstruktiv lösning."

Jag har aldrig stämplat invandrare som kriminellt pack, nu är det du som av slarv gör en grov generalisering, jag har endast (och ganska sällan) hänvisat till de siffror som SCB presenterat.

Att jag blivit trött beror på att jag JUST så många gånger rotat i de komplicerade problem du nämner. Dessutom kan man säga NEJ i en demokrati, man MÅSTE inte lämna en förklaring om man inte vill, vilket jag ändå gjort både på längden och på tvären.

z999 sa...

@Ansgar:
"Jo att du är trött på det förvånar mig inte. Det är ju trots allt mycket enklare att stämpla invandrare som kriminellt pack än att försöka förstå sig på ett väldigt komplicerat socialt och politiskt problem och försöka komma med en konstruktiv lösning."

En sak som jag är trött på är alla självgoda och självutnämnda antirasister som radar upp helt grundlösa påståenden.
Om du hade följt med i media (den regimtrogna alltså) så hade du vetat att BRÅ i sin senaste undersökning sågade idén att invandrarbrottsligheten skulle vara beroende av orsaker som du nämner (socialt politiskt problem).
Här följer en länk om det från den politiskt korrekta tidningen dagens nyheter.
http://www.dn.se/debatt/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet-1.421859

Jag kan tyvärr inte ställa upp som personlig assistent åt dig och läsa tidningen åt dig, det närmaste jag kan komma är att citera det väsentliga:

Denna allmänna överrepresentation gäller oavsett socioekonomisk status, det vill säga att överrepresentationen består praktiskt taget oförändrad när man jämför exempelvis förvärvsarbete och yrkesgruppstillhörighet i Sverige, samma sak gäller efter kontroll av kön, ålder och bostadsort.

Det är till och med så att den största överrepresentationen finns bland förvärvsarbetande invandrare med tjänstemannayrken (126 procent kontra cirka 90 procent för invandrade personer med arbetaryrken eller icke förvärvsarbetande).

Med andra ord, invandrarnas överrepresentation i registrerad brottslighet kan inte förklaras med en enkel hänvisning till socioekonomiska faktorer eller, som det står att läsa i rapporten från 1996: "Invandrarnas överrepresentation i brottslighet förklaras således inte av en ogynnsam fördelning vad gäller kön, ålder och bostadsort (&) Till detta kan nu läggas att invandrarnas överrepresentation i brottslighet inte heller kan förklaras med att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status."


Känner mig som en sån där person man ser i TV ibland som rabblar självklarheter och sedan står det "expert" i vit text under.

z999 sa...

@Ansgar:
"Vadå inte blivit tillfrågad? Du har som en (förhoppningsvis) röstande medborgare i Sverige varit med och valt de politiker som ska styra det här landet."

Är det din syn på demokrati? Att de styrande har rätt att utnyttja brister i parlamentarismen för att köra över besvärliga åsikter? Varför i så fall alls ta någon hänsyn till vad folket tycker genom folkomröstningar?

Normalt sett så anses det demokratiskt att fråga folket vad dom tycker inför stora förändringar av landet. Det var därför vi röstade om EU. Om man efter undersökningar ser att det finns en stor opinion mot den förda invandringspolitiken samt att det inte finns någon sådan opinion i riksdagen så brukar det ses som ett demokratiskt underskott.

Du, liksom alla andra antirasister, har stora problem med en alltför stor auktoritetsövertro. Bara för att det går att stå i den skyddade verkstaden i rosenbad och babbla om att invandringsproblemen enbart är socioekonomiskt betingade så betyder inte det att dom "argumenten" fungerar i en öppen debatt. Det finns orsaker till att dom undviker vissa diskussioner.

z999 sa...

Arne Anka har sagt "Att tänka sig för innan man talar är som att torka sig i arslet innan man har skitit" och det är väl det som i princip alla antirasister har som motto. Det är ju en sak när diverse anonyma personer på nätet hävdar diverse struntprat som det inte finns några statistiska belägg för, men när politiker i riksdagen gör samma sak så blir i alla fall jag lite orolig, dom har ju liksom ansvar för statskassan med mera. Som i en diskussion på den här sidan-
http://johanlinander.se/blog/
- en högt rankad centerpolitiker gör diverse uttalanden om statistik över invandringen och kallar det en liten miss när han blir överbevisad.

Samma antirasister brukar sedan hävda exakt samma sak som de nyligen blivit överbevisade om, ungefär som när en del dumma fiskar nappar gång efter gång. Centerpolitikern är inget undantag, det är andra gången han diskuterar invandrares brottslighet, enligt han själv.

Tidigare (innan internets utbredning i Sverige) så har antirasisterna i riksdagen vägrat att ta debatter med grupper som är kritiska till invandringen och låtit det vara underförstått att dom har fantastiska argument att komma med men att de inte vill ge dessa grupper legitimitet. När dom sedan tvingats till debatter så kryper sanningen fram, dom klarar sig sämre än anonyma alias på nätet.

Anonym sa...

Den siffra gammelmedia och politiker använder för utlänningars överrepresentationen i brottsstatistiken (2.5) låter hemsk i sig. Verkligheten är dock mångfalt värre då detta är en sammanräkning där alla brott räknas med. En trasig glödlampa på bilen viktas lika som ett mord eller våldtäkt. Straffet ska spegla hur allvarligt brottet är så hur stor andel av internerna på landets fängelser som är utlänningar skulle ge en mer rättvisande och mångfalt högre siffra!

vinterbadaren sa...

Ställ upp mot islamiseringen av Sverige! Visa din avsky i Göteborg nu på söndag 11/4.

http://www.keillerspark.se

Sture sa...

"Att den 23-årige misstänkte gärningsmännen är av invandrarbakgrund har blixtsnabbt blivit ett slagträ för invandringskritiska och rasistiska grupper, inte minst på nätet."

Däremot tydligen inte för de "kristna och muslimska samfund" som blixtsnabbt organiserade "manifestationer mot våldet". Hur hade reaktionerna sett ut om det hade varit SD som arrangerade dessa manifestationer? Uppenbarligen har de olika grupperna olika förklaringar till dådet. Vad är det som säger att arrangörernas agenda är mindre politisk än SDs?

"Den upprördhet och frustration som många känner inför brottsligheten försöker Sverigedemokraterna ta hem enkla poäng på genom att peka ut utlandsfödda som överrepresenterade i kriminalstatistiken."

Vilket är hemskt, till skillnad från den än större generaliseringen att peka ut unga män i allmänhet som överrepresenterade i kriminalstatistiken. Dvs svenska män ska i mångkulturalismens namn, solidariskt ställa upp och solkas ner av invandrarmännens brottslighet genom att låtsas som att det inte finns någon skillnad mellan dessa grupper.