tisdag, maj 25, 2010

Demokrativägrarna

En ledare på DN kommenterar Demkers omtalade SOM-rapport som presenterades med något som nästan kan sägas likna med pompa och ståt. Redaktionen påtalar att motståndet eller ”motviljan” mot utlänningar minskar i landet över tid. Mätningarna jämfördes med de som gjordes i början av 90-talet när Ny Demokrati slog igenom och hade sina framgångar. Naturligtvis ger redaktionen en känga till Sverigedemokraterna, man får osökt känslan av att det är själva meningen med hela artikeln, inte att glädjas över SOM-rapporten. Så här skriver redaktionen i artikeln.

Som Marie Demker påpekar står också denna alltmer positiva syn på invandrare bland svenskar i allmänhet i skarp kontrast mot de värderingar som omfattas av Sverigedemokraternas sympatisörer. I denna grupp anser nästan 90 procent att det finns ”för många utlänningar” i Sverige, och väl över hälften vill slippa svärsöner och svärdöttrar med konstiga namn.

Om man ansett att Sverige haft en för generös immigrationspolitik de senaste åren så är det enligt all logik att det därmed blivit ”för många utlänningar” i Sverige, detta utan att man behöver lägga någon värdering alls om just dessa ”utlänningar”. Nu måste det vara tillåtet att ha en åsikt om immigrationspolitiken i en demokrati, allt annat är fullständigt absurt. Det massmediala och politiska etablissemanget skuldbelägger en grundläggande demokratisk rättighet. Vi konstaterar också att bland Sverigedemokraternas sympatisörer så kan hälften tänka sig att ha svärsöner och svärdöttrar med ”konstiga namn”, vilket är en hög siffra då konstiga namn som ”Demker”, ”von Essen” och andra liknande namn är mycket frekventa i media fast de är så konstiga. Till sist skriver redaktionen så här.

På samma sätt går nu Sverigedemokraterna till storms mot en samhällsomvandling som redan har ägt rum. Sedan 1990-talet är Sverige ett mångkulturellt samhälle och det finns ingen väg tillbaka till det homogena femtiotal som partiet säger sig drömma om.
Den goda nyheten är att en majoritet av svenska folket bejakar denna utveckling (vilket inte innebär att det inte finns viktiga frågor om integration att diskutera). Den dåliga nyheten är att en liten aggressiv politisk subkultur kan sprida åtskillig otrivsel omkring sig.

Det stämmer att Sverige nu omvandlas till ett mångkulturellt samhälle och att vi inte kan göra något åt det som redan skett. Men det redaktionen ”glömmer” är att denna grundläggande samhällsomvandling skett utan att svenska folket blivit tillfrågad. Samhällsomvandlingen skedde när det enligt SOM-rapporten var ett motstånd mot immigrationen på 65 procent. Alltså den hyllade SOM-rapporten visar svart på vitt att införandet av det mångkulturella samhället skedde mot folkets vilja.

Svenska folket blev aldrig tillfrågad och frågan debatterades aldrig öppet mellan partierna. Det är alltså en grundläggande samhällsomvandling som skedde utan att det ens skedde någon debatt mellan partierna eller dialog med folket. Förstår ens redaktionen själv vad det är den säger? Att omvandla hela samhället utan att föra en dialog med folket eller ens öppet debattera frågan är så odemokratiskt så det svartnar för ögonen på de mer demokratiskt sinnade medborgarna, och här talar redaktionen om att en grupp sprider ”otrivsel” omkring sig. Säkert var det människor i Hitlertyskland som också spred en del ”otrivsel” omkring sig genom att anmäla en avvikande åsikt. Den goda nyheten är dock att det framgent kommer att bli allt ”otrivsammare”, det är ganska många människor som börjar reagera på vad som skett och framförallt hur det skett.

Länk DN

14 kommentarer:

magnus123 (at) live.se sa...

Bra -- särskilt det om ordvalet "trivsel"!

Reflektioner:

För det första kan människor anse att namn och hudfärg är irrelevant men ändå (utifrån kultur) vara motståndare till för stor invandring. Om undersökningen visat att statistiskt ingen haft något emot att ha en invandrare i familjen kan ändå 50 procent av Sveriges befolkning stödja SD (trots att jag sett någon halvt-om-halvt SD-sympatisör göra Youtube-video på frenologi; finns även sådana troll hos sossarna). Undersökningen visar att varannan SD:are -- och säkert en ökad andel -- inte har något emot det, så vad är problemet?

Vidare går frågor i mode och -- som du påpekar -- att ha ett enskilt år som jämförande punkt är inte vetenskapligt rätt. Slutsats på det bör ges underkänt, men den som drar en "politiskt korrekt" slutsats tycks ha stora chanser att få oriktiga slutsatser godkända. SOM visar ju själva att det går mode i frågor -- att miljöfrågans popularitet har flerdubblats och stor volatilitet hos ekonomi som viktig fråga.

Det är även för svart-vitt av DN att tala om att vi sedan 1990 haft ett mångkulturellt samhälle och kommer att fortsätta ha det. Detta gör DN i påståendet att SD "bekämpar en samhällsomvandling som redan har ägt rum". Dels hade vi en historiskt sett betydande invandring sedan 50-talet och 60-talet (då med annan sammansättning, karaktär och motiv). Vi såg viss segregation, bl a i förorter, redan på 80-talet. Det finns aldrig någon konstant situation av antingen viss kultur eller visst slags mångkulturellt samhälle, vilket DN med denna argumentation ger sken av. Andel utlandsfödda invandrare av befolkningen har ökat krafitgt mellan 1990 och 2010, och denna förändring kommer att fortsätta. Andel med invandrarbakgrund, som idag är grovt 20 procent, bör kommande 30-40 år med nuvarande invandringsnivå dubblas och andel muslimer 3-dubblas, enligt en beräkning som även antar ungefär SCB:s prognoser om barnafödande.

DN:s ger alltså i ledaren "Framtidsvägrarna" felaktigt intryck av att läget är i framtiden jämförbart med nuläge. Som om Titanics kapten retoriskt frågat resenärerna om de märkt någon skillnad senaste 10 minuter. Om 40 år kan antas att 15-20 procent av svenskarna är muslimer och 25-35 procent av universitetsstudenter detsamma, jämfört med dagens cirka 5 resp 10 procent. Inte bara protester mot islamkritik, utan att 1/3 unga muslimer i Storbritannien anser att homosexualitet bör straffas med döden är ett problem när inom en mannaålder hälften av de unga blir muslimer. Vi har inte i närheten av taliban-sharia i Sverige om 70 år, men vi kommer att möta enorma utmaningar om värderingar, vilka vi ska stödja i krig -- demokratier eller arabvärlden -- och så vidare.

DN har huvudet väl nedstoppat i sanden.

Anonym sa...

Bra skrivet

z999 sa...

Angående det där med att framtiden skulle vara utstakad redan och något vi inte kan göra något åt, den idén är faktiskt inte helt ny. Här, ett youtubeklipp med en sång tillägnad DN-
http://www.youtube.com/watch?v=hvPHhSZH93E&feature=youtube_gdata

Anonym sa...

http://www.facebook.com/group.php?gid=121244974573182&v=info

Där har ni några trevliga hedersknyfflar!=)

Robsten sa...

Anser att du har rätt i det mesta i din kommentar Magnus123.

Robsten sa...

Angående facebook
Läs loggen, det räcker,

Det lyriska språket, fullt av stilistiska finesser, semantiken, ekvilibristen, skönheten i språket. Ja man häpnar, mycket bildning och kunskap där, medmänsklighet och humanism. Grattis DN och det politiska etablissemanget, tack för att ni införde detta i vårt land.

Anonym sa...

Mycket bra iakttaget, både själva bloggposten och 123:s inlägg. Läs docent Lars Berglunds genmäle på SOM-rapporten på dagens Snaphanen.dk. Oerhört läsvärd. Den blev givetvis refuserad av DN, vad annars? Berglund sågar Demker vid fotknölarna.

Det skrivna ordet i all ära, försök att sprida flygblad om ocensurerade nyheter till svenska folket. Länkar och diskussion finns här:

www.aktualia.wordpress.com/flygblad

z999 sa...

Dom mest infantila antirasisterna talar i ordalag om att svenskarna är mindre rädda för invandrare. Man måste ha suttit insnöad på rosenbad väldigt länge för att ens uttrycka sig på det sättet.

Anonym sa...

Om man antar att c:a 20 % av dem som bor i Sverige idag är födda utomlands alternativt båda föräldrarna är födda utomlands innebär det att av befolkningen på 9 milj har 1,8 milj utländsk bakgrund. Återstår dryga 7 milj som har längre tids svensk bakgrund eller har sina rötter i Sverige.

I gruppen med utländsk bakgrund är medelåldern lägre än bland resten av befolkningen vilket innebär att fler är i barnafödande ålder än bland resten. Om man antar att varje kvinna i gruppen med utländsk bakgrund föder i genomsnitt fyra barn fördubblas denna grupp på en generation och på två generationer är gruppen med utländsk bakgrund lika stor som den andra.

Kanske någon invänder, att jag tagit i överkant men då ska man ha i minnet att det hela tiden kommer in 100000 personer till varje år och vilket på 50 år, ungefär två generationer, blir 5 milj till.

Detta innebär att de som har sina rötter i Sverige inom 50 år är en minoritet. Då har jag ändå inte räknat med de barn som föds av de kvinnor som kommer hit under de närmaste 50 åren.

Jag bävar inför denna utveckling. Dock, jag inte rasist för jag anser att alla människor har samma värde och att alla människor är varandras jämlikar vad gäller intelligens och andra mänskliga förmågor. Men jag vill värna om de svenska värderingar som växt fram genom århundraden och inte sälja dem billigt för att inte riskera att bli kallad rasist.

z999 sa...

"Men jag vill värna om de svenska värderingar som växt fram genom århundraden och inte sälja dem billigt för att inte riskera att bli kallad rasist."

Jag kallar mig gärna rasist och det beror på att jag inte delar antirasisternas människosyn. Bland annat så anser jag inte att det är positivt att en religion som har varit upphov till både barnäktenskap och tvångsäktenskap brer ut sig i Sverige. Jag delar inte heller antirasisternas uppfattning att folk från andra länder är underlägsna vildar som de överlägsna vita kan integrera i det svenska samhället, jag tror inte att dom kan hjärntvättas till att anamma en för dom helt främmande kultur.

z999 sa...

Citerar från samhällsvetaren/statsvetaren/DN:

"På samma sätt går nu Sverigedemokraterna till storms mot en samhällsomvandling som redan har ägt rum. Sedan 1990-talet är Sverige ett mångkulturellt samhälle och det finns ingen väg tillbaka till det homogena femtiotal som partiet säger sig drömma om."


BSS startades som en motreaktion mot massinvandringen och mångkulturen c:a 6 år innan massinvandringen och mångkulturen hade nått Sverige. Sverigedemokraterna startades 2 år innan. Ja, ja, vad spelar sanningen för roll när man är statsvetare och alla antirasister sitter med tindrande ögon och sväljer allt man säger.

Anonym sa...

Lurig artikel av DN.

z999 sa...

Jag delar inte heller antirasisternas syn på demokrati. När dom stöter på politiska motståndare så är dom "on mission from God" och då får man bete sig hur man vill, även när man trampar ner alla demokratiska spelregler.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/utgivare-domd-i-tryckfrihetsmal-1.1111056

Anonym sa...

Här är en helt otrolig ledarskribent som blivit så till sig över SOM-rapporten att han/hon kräver ökad invandring: http://www.kristianstadsbladet.se/opinion/article882528/Noumldvaumlndig-acceptans.html