onsdag, maj 26, 2010

Overklighetens folk

Kristdemokraterna har enligt SvD sjösatt en valplattform där partiet skall närma sig det som Hägglund i Almedalen kallade ”verklighetens folk”, alltså vanliga sunda och normala människor som tänker ur ett medborgarperspektiv snarare än ur ett politikerperspektiv. I valplattformen finns det konkreta förslag som flyttar makt från politikerna till vanliga medborgare. Så här står det vidare om vad som skall ingå i KD:s valplattform för ”verklighetens folk”.

Partistyrelsens tar också klart ställning för arbetskraftsinvandring och för att det ska bli enklare att få svenskt medborgarskap.

Tycker den vanlige förnuftiga medborgaren att Sverige skall ha arbetskraftsinvandring? Vi har förnärvarande en arbetslöshet på över 400,000 människor och behovet av pizzabagare kan inte vara oändligt. Detta är inte ett utslag av tankar och åsikter från ”verklighetens folk”, snarare ett typiskt förslag från ”overklighetens folk”, alltså våra heltidspolitiker.

Skall man göra det ännu enklare att få svenskt medborgarskap? Jag har under mitt ganska långa liv aldrig hört någon enda människa sitta vid köksbordet eller villaträdgården och säga att det borde bli enklare att bli svensk medborgare. Hur är det möjligt att en politiker som vill driva en politik i samklang med ”verklighetens folk” kommer med ett förslag som så uppenbart går på tvärs med vad vanliga människor tycker? Har våra politiker fjärmat sig så oerhört mycket från det folk den är satt att representera så att de inte längre ens har en aning om vad som sägs och tycks i landets villaträdgårdar och köksbord?

Länk SvD

UPPDATERING:

Här har vi några ord från en som verkligen tillhör "verklighetens folk", läs och lär Hägglund. 

Länk "Killen i vit skjorta"

3 kommentarer:

ddayperspective sa...

Vilka ska "rädda" Sverige? Personer som kommer direkt från miljöer med medeltida idéer, kunskaper, religiösa intressen och förmågor av grottfolksmodell är knappast förberedda för en försvinnande arbetsmarknad i stark omvandling. Istället går de rakt in i bidragssystemen. De flesta blir naturligtvis kvar där. Om inte annat anförs religiösa hinder i islam som saluförs som "religionsfrihet ", fast det naturligtvis handlar om att en nu mycket farligare religion pånytt försöker ta strypgrepp på vårt samhälle och etablera sig i samhällskroppen! Kristna samfund vädrar morgonluft, men missar helt det faktum att de i en rättrogens ögon tillhör alla oss andra "otrogna". Är det inte lika dumt som att sitta på en gren 50 m över marken, såga av den och tro att man ska överleva?

Låt oss vara överens om att den svenska flyktingpolitiken och anhöriginvandringen av islamskt radarstyrda människor utan begrepp om demokrati och modernt tänk i alla tänkbara avsnitt innebär oerhörda belastningar på flera vis och att svenska regeringar och riksdag utövar ett folkförakt mot den egna befolkningen när de och deras hantlangare pekar ut främlingsfientlighet som orsak, när de istället skulle peka mot sina arma skallar och säga att de är för dumma för att förstå och hantera den farliga situationen som inte ens kan undgå en blind handlar om snabb islamisering och muslimsk majoritet och den västerländska parlamentariska demokratins död ersatt med statstyrd islam och diktatorisk detaljreglering av våra liv från vaggan till graven via koranen, sharialag och imamer!

Titta t ex på hur 1:a maj firades i Borlänge av "topptrimmade" för den svenska arbetsmarknaden!!! ---> http://politisktinkorrekt.info/2010/05/25/gissa-var-denna-bild-ar-tagen/

z999 sa...

Här, en kul artikel av Peter Kadhammar-
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article7188856.ab

Fosterjordnära sa...

Man förundras över att Göran Hägglund, trots sin turné bland verklighetens folks köksbord, inte snappat upp ett endaste dugg!

Kom han kanske inte längre än till Caroulinia Von Ahdelspiikhs marmorbord i ett 140kvm stort kök på Helgeandsholmen?