torsdag, maj 27, 2010

Riksdagen ändrar grundlagen

Enligt ”Politiskt Inkorrekt” skall riksdagen ändra lagstiftningen på flera punkter. Det skall bl.a. bli svårare för människor i en kommun att få till stånd en folkomröstning i kommunen, samtidigt som det skall bli lättare att ordna en sådan omröstning för fullmäktige.

Jag har inte haft tid att läsa igenom propositionen utom i några stycken, men förändringarna är viktiga enligt PI och bör uppmärksammas. Dock har jag vid en snabb genomgång INTE hittat stöd för påståendet att ”Mångkulturen blir grundlag” som det står i PI. Förändringarna där ordalydelsen ändrats från ”bör” till ”skall” gäller, såvitt jag kunnat se, nationella minoriteter, främst samerna, och inte vilken minoritet som helst. Sammanlagt fem nationella minoriteter räknas upp varav t.ex. Tornedalsfinnarna inte kan sägas kunna inkräkta på majoritetsbefolkningens rättigheter i någon större utsträckning på grund av sitt ringa antal. Jag vill dock lämna en brasklapp för denna tolkning p.g.a. att jag inte haft tid att läsa propositionen tillräckligt noggrant. 

Länk PI grundlagsändringar

Länk Propositionen

8 kommentarer:

Anonym sa...

Tolkningen av propositionen är ursprungligen gjord av Fria Tider och texten är citerad av PI därifrån. Dock inte hela, som finns att läsa här:

http://www.friatider.se/riksdagen-andrar-grundlagen

På SD-forumet Ungsvensk tonar man dock ner flera av tolkningarna och menar att man gjort en höna av en fjäder:

http://ungsvensk.se/showthread.php?t=8476

Robsten sa...

Tror faktiskt det kan ligga något i Ungsvenskarnas slutsats.

Har man blandat ihop "minoritet" med "nationell minoritet" som var min spontana, snabba slutsats så är det en vantolkning som gränsar till ren lögn. Alltså överdrifter och vantolkningar tjänar våra politiska motståndare på, då kan de peka finger och säga "tiita vad de ljuger och överdriver". Sanningen är mer än tillräcklig i vårt land, för att bedriva allvarligt motstånd mot etablissemangen.

lasse sa...

Det som står i Fria Tider bör man ta med en nypa salt. För några dagar sedan påstods att "Militären övar på att slåss – mot svenskar" eftersom svenskarna antogs skulle komma att revoltera mot mångkulturen.
Den som hängt med i nyhetsförmedlingen de senaste 10 åren vet att en av Försvarsmaktens uppgifter är att delta i operationer modell Balkan och att FM lika länge övat för detta men sådant har tydligen foliehattarna förbi.
Människans behov av konspirationer är omättligt men att påstå att FM förbereder krig mot den egna befolkningen slår det mesta.
Artikeln kändes som en unken fläkt från 70-talet då vänstern påstod att Försvarsmaktens främsta uppgift var att vid behov slå ner arbetarklassen.

Micke sa...

@Lasse,

uppgiften om att FM övade på att skjuta svenskar var ju dock sann i Fria Tider, se källan Skånskan.se där militären själva säger detta.

Att det i grundlagsändringen ingår att regeringen nu kan sätta in trupp mot svenska medborgare - vilket varit förbjudet innan till följd av Ådalen-händelserna - är också sann. Debatten om detta fördes när grundlagsutredningen var på tapeten även i DN förra året. Och ja, det är kontroversiellt!

Sen har Fria Tider satt samman artiklarna kronologiskt så det ger en viss "konspiratorisk" känsla. Sakerna behöver ju inte alls ha något med varandra att göra, men FT ljuger ju knappast i något av fallen.

@Robsten,

de nationella minoriteterna dvs zigenare, samer, tornedalningar mm är det helt riktigt frågan om. Det står dock minoriteter och inte nationella minoriteter i lagen. FT borde möjligen ha förklarat att det inte är muslimerna man syftar på, men å andra sidan behövs det ingen grundlagsändring för att inkludera muslimerna som nationell minoritet.

lasse sa...

@Micke. Jo, man ljuger när man säger att man övade "på att slåss mot svenskar som fått nog."
Sverige deltar numera i internationella operationer och om det kan man tycka vad man vill. Faktum är dock att man öva på den typen av situationer man kan möta i sönderfallande områden där olika beväpnade fraktioner slåss om makten. Gör man inte det är det tjänstefel.
För det ändamålet applicerar man till exempel ett Kosovoscenario i Sverige och övar på det. Anledningen är att man måste ha en färdig infrastruktur och en befolkning som finns i området med alla de begränsningar och möjligheter som då uppstår. Att "skapa" ett nytt samhälle skulle vara alldeles för dyrt och omständligt. Man utnyttjar helt enkelt det finns på plats och ändrar bara så mycket att en konfliktorsak och en hotbild uppstår.
Av detta drar vissa figurer på den extrema högerkanten slutsatsen att svenska medborgare i svensk uniform övar för att slå ner protester mot det s k mångkulturella samhället.
Det är inte bara barnsligt och konspiratoriskt utan också en förolämpning mot alla som tjänstgör inom FM.

Two Invandrare sa...

Det handlar om genomgripande reform. Yttradefriheten kan stoppa "vid behov", mötesfriheten kan stoppas pga av trafik, mm.

Tex Vilks kan därför stoppas helt.

Läs hela texten, eller minst den bit ni uttalar er om innan ni uttalar er när det handlar om så viktiga saker. 423 sidor av livsfarligt dårskap, utan motiv till förändringarna.

De flesta på Ungsvensk är ju vettskrämda, de få som inte är det har inte läste det, ser ingen "höna" där,

Det konstiga är att det inte finns någon mediabevakning som man tom. noterade i riksdagen.

lasse sa...

Två invandrare har utan tvivel rätt i att det stundar bistra tider för det öppna svenska samhället men vi måste förstå att världen har förändrats i och med sovjetväldets sönderfall och den s k globaliseringen.
I Sverige kan man inte längre räkna med att vara fredad för utrikes konflikter, det borgar den stora invandringen för. Många invandrare tar med sig sina konflikter till det nya hemlandet och använder också Sverige som en trygg bas för sina verksamheter.
Att då tro att Sverige kan fortsätta vara en fredad oas med en sorts Kling- och Klangpolis är tyvärr orealistiskt. Det kommer att bli än värre med övervakning och andra integritetskränkande åtgärder men vad är alternativet i denna nya sköna värld där det bara tar någon sekund att skicka ett mejl från t ex Pakistan eller bara några timmar att sända en människa från samma land till Sverige?

Robsten sa...

Ja, så kan man också tolka lagändringen, som väl inte ens genomförts ännu. Jag kan tänka mig att sossar lägger upp ett ramaskri om militär skall sättas in vid godtyckliga sammanhang.

Vid terroristattacker vill jag att elitsoldater sätts in för att bekämpa hotet, ända fördelen med en yrkesarmé, enligt mig. Men vår akilleshäl är och verkar förbli våra politiker som jag hyser största misstänksamhet gentemot när det gäller att agera kraftfullt vid skarpt läge. Jag hyser väl något mindre misstro mot Alliansen än mot Sahlin och company som förmodligen är fullständigt helt odugliga i skarpa lägen, alltså fullständigt hjälplösa, verklighetsfrånvända och paralyserade vid en katastrofsituation, de skulle förmodeligen göra allt för att förvärra läget. Tänk Wetterstrand vid en allvarlig terrorattack!! Huuu....Nä, då skulle man längta, ja nästan tillbedja en bufflig, men förhållandevis kompetent och jordnära Göran Persson.

Vad gäller den omskriva passusen om minoriteter. Jag läste "nationella minoriteter" tyvärr, jag gjorde helt enkelt det. Låt vara i arla morgonstund och extrem snabbläsning, men i alla fall. Därmed har jag levererat mitt slutord i frågan.