onsdag, maj 19, 2010

Skolan

I en ledare på SvD skriver redaktionen att Björklunds senaste förslag är ett steg i rätt riktning, nämligen förslaget att införa betyg från årskurs sex. Ett betygssystem med sex steg verkar enligt artikeln vara det förslag som ligger för handen. Naturligtvis är detta förslag bra, men det som är skadligt och dåligt är alla dessa omorganiseringar av betygssystemet. När jag gick i skolan hade man ett betygssystem från 1 till fem, det allra bästa är att detta system vore kvar än i dag. Inga årskullar med färdigutbildade ungdomar har tjänat på alla dessa omorganiseringar av betygssystemet, inga barn har lärt sig mer eller mått bättre av det ständiga kladdandet med betygssystemet av klåfingriga politiker.

Betygsfrågan är dock ett mindre problem för den svenska skolan och de uteblivna betygen har spelat en underordnad roll för att Sverige har halkat efter i skolresultat internationellt. Lärarnas och skolans urholkade auktoritet har spelat en större roll än betygen när det gäller den negativa utvecklingen för den svenska skolan. Orsakerna till skolans eroderade auktoritet är flera, den främsta orsaken är sannolikt det allmänna samhällsklimatet där ett inslag är medias ständiga hackande på skolan, ett hackande som ofta har lite med verkligheten att göra.

Pratar man med lärare så intygar de med emfas att media ofta inte har en aning om vad de skriver eller pratar om. Ett paradexempel är fallet där en flicka blivit våldtagen på Bjästaskolan. Av ren rutin skyllde media på skolan, som sedan visat sig ha gjort allt man kunde förvänta sig av denna skola. Lärare hade t.o.m. varit ute på nätet under sin fritid för att sedan polisanmäla trakasserier mot flickan, vilken annan yrkesgrupp skulle man ställa sådana krav på? 

Det system där kommunerna i stället för staten är huvudman för skolan har också spelat en stor negativ roll för skolans utveckling. Lägger man till systemet med friskolor och fritt val av skolor för föräldrar så har man fullbordat det undergrävande av skolans auktoritet som vi nu står inför. Slutresultatet blir som i det fall där en trettonåring helt sonika rusade fram och slog ned rektorn på skolan där han gick i. Barn och ungdomar behöver fasta gränser och mår direkt illa av det röriga och smått kaotiska skolsystem vi nu har. Speciellt överaktiva och oroliga unga män behöver en fast hand som leder dem in i framtiden. Vårt kundanpassade och luddiga skolsystem tjänar dessa pojkar dåligt. 

Det är många lärare och rektorer som inom skål och vägg intygar det pinsamma förhållandet att föräldrar till barn som inte sköter sig och stör andra elever, inte tar sitt ansvar. Framhärdar skolan föräldraansvaret så kommer hotet om att flytta sitt barn (och därmed elevpengen) till annan skola som ett brev på posten. Hela vårt nuvarande system är som gjort för att undergräva skolans auktoritet. Vi väntar med spänning på när Björklund skall göra något åt huvudproblemen i det svenska skolsystemet.

Länk SvD

Länk DN rektorn blir nedslagen

3 kommentarer:

Lennart sa...

Har arbetat som lärare i många år, nu slutat tack och lov.
Krav skall ställas på eleverna, och många elever är så omotiverade att dom helt enkelt skall göra andra saker än att gå i skolan.

Anonym sa...

Ja det är verkligen tragikomiskt hur politikernas sätt att hantera problemen i skolan utgörs av ständiga reformer av betygsystemet. Dags för ridån att gå upp så att det blottas hur ytlig svensk politik faktiskt är. Här skulle SD kunna fylla en funktion eftersom det har visat sig att skolresultaten till stor del påverkas av styrkan av den kulturella bilden som lärare kan förmedla till eleven. Utan känsla av sammanhållning så struntar unga elever i sina förfäders intellektuella resultat och uppoffringar. Inte minst så måste vuxna bli auktoriteter igen.

Anonym sa...

Det nuvarande betygssystemet är bra för grundskolan och gymnasium. Betygen G, VG och MVG räcker och Jag tycker det räcker så. Vi behöver inte mer skalor. På Universitet så hoppar vi mellan en mängd olika skalor. Det är inte bra för någon, varken för mig som lärare eller för mina studenter.

Enligt min uppfattning bör både grundskolan, gymnasiet och Universitetet få samma skalor, alltså G,VG och MVG.

Sedan tycker jag betygen bör åtminstånde fånga sjätte klass.