söndag, november 14, 2010

Men varför denna arbetskraftsinvandring?


TCO:s ordförande (sedan många år) Sture Nord tar upp de nyligen upptäckta problemen med våra nya regler för arbetskraftsinvandring. Det handlar om att arbetare anställs till löner som inte går att leva på, om arbetstider som torde strida mot alla avtal mellan fack och arbetsgivarorganisationer samt om en del annat också. Nord skriver att TCO varnade för missbruk av dessa regler redan under remissbehandlingen. Jag läste inget om detta då, men det var många som misstänkte att dessa problem skulle dyka upp. Människor som inte satt i varken regering eller riksdag kunde med lätthet se dessa problem komma, tydligen så blir det svårare att se sådana saker när man väl sitter i beslutande position. Så här skriver Nord i sin artikel.


I dag kan arbetstillstånd bara beviljas om den sökande kommer att kunna försörja sig och sin familj på arbetet och om löner, försäkringar och övriga anställningsvillkor är minst lika bra som de som följer av svenska kollektivavtal eller praxis i yrket eller branschen. Berörd facklig organisation har rätt att yttra sig över varje enskild ansökan för att tillse att löner och villkor håller måttet.


Men detta stämmer ju inte. Vi har ju sett inslag i TV där människor arbetar 12 timmar per dag för en lägre lön än vad mellanstadiebarn får om de tvättar bilen åt pappa. Systemet fungerar inte i praktiken, precis som alla förstod att det inte heller skulle göra. Det var aldrig meningen att de som blir anställa utanför Europa skulle ha samma villkor och avtal som svensk arbetskraft, då skulle ju vitsen med hela denna arbetskraftsinvandring försvinna. För att komma tillrätta med problemen föreslår Nord denna åtgärd.


• Gör en vandelsprövning av den presumtiva arbetsgivaren.

En arbetsgivare som har till exempel skatteskulder (och därmed inte ens gör rätt för sig gentemot den svenska staten) bör inte ha möjlighet att rekrytera personer från andra länder, då risken för att inte heller de kommer att få betalt är för stor.


En vandelsprövning behövs alltså inte i dag?! Vilket skumraskföretag som helst kan alltså anställa någon från t.ex. Gambia, helt enligt reglerna. Hur dåligt kan ett regeringsförslag vara för att ändå genomföras? Kan t.ex. en pizzabagare anställa sina kusiner från Irak och betala ut fejkade löner bara för att få dessa till Sverige? 


Frågan måste ställas varför vi skall ha denna typ av arbetskraftsinvandring. Den enda förklaring som på ett någorlunda vettigt sätt kan ge ett svar är att regeringen vill pressa ned lönenivån. Då kommer frågan upp varför våra fackföreningar gått med på denna typ av invandring, de skall ju arbeta för sina medlemmars intressen, vilket inte kan vara att pressa lönenivåerna i vårt land. 


Den tredje största gruppen som fick arbetstillstånd var restauranganställda på nästan 800 personer. Vi har en arbetslöshet just nu på 8,2 procent, vilket borde motsvara nästan 400,000 personer. Behöver vi verkligen importera arbetskraft till att servera mat till restauranggäster när vi har en sådan arbetskraftsreserv? Vårt samhälle blir mer och mer likt det som rådde i de inre delarna av USA runt förra sekelskiftet, alltså rena "Vilda västern". Det folkhem vi fordom hade har monterats ned, detta med hjälp av Socialdemokratiska partiet (som en gång byggde upp det) och våra fackföreningar. Det märkliga i sammanhanget är kanske att höga socialdemokrater sedan undrar varför människor inte längre röstar på dem. 

Länk SvD

10 kommentarer:

Lasse sa...

Det främsta motivet var nog inte att pressa ner lönerna utan att avlasta asylsystemet genom att låta pizzabagaren "anställa" sina kusiner. Och har de väl kommit in i landet och "arbetat" så biter de sig gärna kvar, givetvis med benäget bistånd från media och politiker.

Anonym sa...

Robsten: Bara för att göra en sak mycket klar, (s) byggde inte upp någonting! Sverige har kunnat leva väldigt länge på att vi klarade oss undan WW2 och därmed stod i blomster medans övriga europeiska stater låg i ruiner. Detta i kombination med våra entreprenörer, innovatörer och den svenska andan att vilja göra rätt för sig byggde upp Sveriges på den tiden världsledande välfärd. Att ge den "äran" till (s) är i mina ögon vämjeligt, vilket parti som helst(undantaget kommunisterna) hade med deras utgångsläge lyckats lika bra eller bättre.//LasseKongo

patrik blom sa...

Om man driver en tibetansk eller taiwanesisk restaurang (el dyl) kan det vara nödvändigt att söka kompetenta kockar m fl i resp "hemland".

Robsten sa...

Ja det kan det, kock alltså, inte "m fl" det behövs inte tibetanska diskare eller kypare naturligtvis. Kanske t.o.m. en fördel om kyparen är svensk, då det ökar chanserna att kommunicera med eventuella gäster.

Robsten sa...

@Lasse Kongo
Nja landet byggdes ju med hårt arbete och slit, inte med partifunktionärer såklart. men idén om folkhemmet måste trots allt tillskrivas Sossarna, fast det var ett annat parti då än det vi har nu.

patrik blom sa...

Apropå ovanstående kommentar från Anonym: Jag tror att Robsten uttryckte sig lite slarvigt när han skrev att socialdemokraterna byggde upp folkhemmet. Naturligtvis inser han att de kompetent och framgångsrikt ledda företagen, och det faktum att Sverige gick oskadat igenom krigsåren 39-45, utgjorde den materiella basen för efterkrigstidens folkhemsbygge. Men socialdemokratins bidrag, som saknade motstycke i andra länder, var också viktiga eller snarare nödvändiga. Per Albin Hansson var modig nog att ta över det konservativa begreppet folkhem och göra det till sitt eget, låt vara i delvis förändrad form. Saltsjöbasavtalet, som ju var "den svenska modellen", skapade nästan permanent arbetsfred och ömsesidig respekt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kooperationen gav de mindre bemedlade självrespekt och rensade bort oskick och avarter från marknaden. Föreningslivet gav de lågutbildade kunskaper, bildning och demokratisk fostran. Gustav Möller var en mycket stor socialpolitisk tänkare. Sedan bör man också betänka att Per Albins Hanssons kloka regeringschefsskap var en huvudorsak till att Sverige klarade sig oskadat genom krigsåren. Så vi har - haft - socialdemokraterna att tacka för åtskilligt. Sedan gick ju alltsammans åt helskotta, i en självfördumnings- och samhällsförstörelseprocess som torde sakna motstycke i världshistorien.

Robsten sa...

Vad kan då vara mer passande än att lyssna på Sahlin efter det krismöte hon hållit på Sveavägen. Direktsändning, Sahlin skall kommentera om 5 min cirka 16:37

http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article7156173.ab

MS sa...

Socialdemokraterna har varit duktiga på att få till olika klasskoalitioner De har även uppvisat en inslag av pragmatism då de trots att de är sprungna ur ett parti långt ut på vänsterkanten i många frågor fört en närmast allmänborglig politik. För gamla sossar var arbete och tillväxt det viktiga. Inte bidrag. Det var Per-Albin Hanssons förmåga att hålla kommunisterna kort efter skotten i Ådalen och Tage Erlanders beslut att inte införa planhushållning som stabiliserade landet. Det nära samarbetet med det privata näringslivet som bl a tog sig uttryck i den s k Harpsundsdemokratin.

Det man kan säga att S skapade en stabilitet och ordning i samhället som gynnade företagen. S har dock inte byggt upp landet på eget bevåg men har i många fall i a f fram till slutet på 60-talet fördelat vinsterna från industrin så att det gynnade en stor del av befolkningen.

MS sa...

Socialdemokraterna har varit duktiga på att få till olika klasskoalitioner De har även uppvisat en inslag av pragmatism då de trots att de är sprungna ur ett parti långt ut på vänsterkanten i många frågor fört en närmast allmänborglig politik. För gamla sossar var arbete och tillväxt det viktiga. Inte bidrag. Det var Per-Albin Hanssons förmåga att hålla kommunisterna kort efter skotten i Ådalen och Tage Erlanders beslut att inte införa planhushållning som stabiliserade landet. Det nära samarbetet med det privata näringslivet som bl a tog sig uttryck i den s k Harpsundsdemokratin.

Det man kan säga att S skapade en stabilitet och ordning i samhället som gynnade företagen. S har dock inte byggt upp landet på eget bevåg men har i många fall i a f fram till slutet på 60-talet fördelat vinsterna från industrin så att det gynnade en stor del av befolkningen.

Robin Shadowes sa...

Men även när det kommer till exempel krogar av typ sushi-restauranger så verkar det ofta vara araber som driver även dem. Det är långtifrån pizzerior som drivs av araber. Dom finns numera i från allt från Donken till gud vet vad.