måndag, juni 04, 2007

Ännu en människosmugglarliga dömd

Det börjar bli väldigt många nu, de ligor som smugglar människor, främst från Irak till Sverige. Detta är en lukrativ marknad utan tvekan, enligt DN så kostar ett resepaket mellan 75000 och 100000 kronor. Den senaste ligan som nu åtalas består av ett antal personer, åtalspunkterna är flera hundra till antalet. På några punkter har tingsrätten friat men de åtalade har blivit fällda på de flesta punkter. Åklagaren begärde ett fängelsestraff för huvudmannen på fyra och ett halvt år, ändå dömde tingsrätten bara till två och ett halvt år. Huvudmannen blev dock inte nöjd och tänker enligt DN överklaga domen till hovrätten. Det står ingenting i dagens tidningar om utvisning så jag tar för givet att de dömda är svenska medborgare, annars skulle en ytterligare påföljd med utvisning vara naturligt i fall som dessa.

Enligt DN så har det varit en omfattande spaning och utredning, rättsskipningen i detta fall har också kostat på, i DN står det,

- För rättsväsendet har målet varit dyrt och kommer att kosta polis, åklagarväsende och domstolsväsendet över femton miljoner kronor. Bara förundersökningen beräknas ha kostat omkring sju miljoner. Advokatkostnaderna för de nu dömda överstiger 7,6 miljoner. Till det kommer tingsrättens kostnader två andra advokater, för tolkning, egna löner och övriga kostnader, vilket torde summera till långt över femton miljoner kronor.

Det är bra att dessa smugglarligor åker fast men kostnaderna är dyra för samhället. Skulle dessa ligor inte åka fast skulle sannolikt kostnaderna bli ännu dyrare för det svenska samhället på sikt. I SVT står det så här,

- Enligt domskälen har människosmugglingen drivits med vinstsyfte. Brotten bestod bland annat av förfalskningar av pass, visum och uppehållstillstånd.

Förfalskning i stor skala av både pass, visum och uppehållstillstånd är mycket allvarliga brott, med bakgrund av dessa fakta är det mycket märkligt att domarna blev så pass milda. I SvD står det så här,

- Den 54-årige man som fick det strängaste straffet, två och ett halvt års fängelse, fälldes på tio olika åtalspunkter. Bland dem fanns grovt organiserande av människosmuggling, försök till grov människosmuggling och grov urkundsförfalskning.

Detta måste betecknas som ett mycket lågt straff för alla de grova brott som mannen faktiskt blev dömd för. Svensk tradition att döma till så låga straff man någonsin kan och helst ännu lägre slår tillbaka på oss själva när signalerna blir kända utomlands att vi vanligtvis dömer mildare än i övriga Europa.

Grogrunden för denna brottslighet är utan tvekan vår slafsiga asylpolitik med en mycket generös praxis. Visste de som söker sig hit att de inte skulle erhålla asyl skulle viljan att resa hit på dessa olagliga sätt minska drastiskt. Mycket få av de personer som låter sig smugglas hit skulle ha gjort detta om de skulle leva olagligt i Sverige, vinsten i detta illustra lotteri är ett uppehållstillstånd. Vi kan heller inte strypa flyktingströmmen från Irak med att enbart lagföra flyktingsmugglare, denna åtgärd ensam räcker på långa vägar inte. På SVT god morgon Sverige sade reportern att den massiva flyktingström som kommer från Irak väntas fortsätta de närmaste åren, ingen ljusning i sikte finns. Frågan om var flyktingarna skall bosätta sig och vilka kommuner som skall ta ansvaret är åter aktuell, likaså fördelningen av ansvar mellan kommunerna och staten. Situationen liknar mer för varje dag som går den som rådde i början av nittiotalet, vi hade en borgerlig regering även då.

Länk DN

Länk SvD


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

Inga kommentarer: