söndag, juni 03, 2007

Små notiser

Ja, små notiser om vår flyktingpolitik och invandring har jag hittat, de är inte betydelselösa för att de är små dock. På SR läser jag att vi under fjolåret tog emot fler invandrare än något annat år sedan 1875 då mätningarna började göras, alltså flest invandrare någonsin. Detta har vi att tacka Fridolin för, det var han som i huvudsak stod bakom den tillfälliga asyllag som är orsaken till detta rekord. Samtliga partier i riksdagen röstade för den tillfälliga asyllagen förutom Moderaterna, Tobias Billström kritiserade lagen hårt och sade att den kan få oanade konsekvenser, hur rätt fick han inte.

Nästa notis hämtar vi från samma källa SR. Där dundrar den nya migrationsministern Dan Eliasson, att kommuner som inte visar sig villiga att ta emot ensamma barn som kommer som flyktingar skall tvingas göra att ta emot dessa människor, Eliasson menar att det är för dåligt att så många kommuner vägrar att ställa upp med platser. Så här säger Eliasson enligt SR,

- Om den här frågan inte löser sig under hösten tänker jag faktiskt vidta åtgärder mot de här kommunerna. Jag tänker hänga ut dem och tydliggöra för medborgarna i de här kommunerna att den här kommunen inte har sträckt ut handen och tagit sitt ansvar mot ensamkommande barn. Jag tror inte invånarna i den kommunen ställer upp på den politiken. Jag tro att man känner att man kan ta emot två, tre barn. Det har varje kommun råd med.

Så bra att du skall tydliggöra för medborgarna vilken politik deras kommun driver, annars trodde man att detta redan skulle stå klart i en demokrati. Fast det är ju klart, ingen flyktingpolitik eller immigrationspolitik har ju någonsin diskuterats med några medborgare förut, det är ju frågor som exklusivt förbehållits yrkespolitiker, regering och kanske riksdag. Om det bara rörde sig två, tre ensamkommande barn tror jag inte någon kommun skulle säga nej, nu rör det sig sammantaget om lite fler flyktingar, ingen politiker har tidigare frågat invånarna vad de tycker om denna politik. Förövrigt tycker jag att denna trafik med ensamkommande barn är mycket illuster, barn skall vara hos sina föräldrar. En flyktingexpert som i grunden var för en generös flyktingpolitik förklarade för mig en gång att många av dessa barn skickas iväg av sina föräldrar för ett bättre liv naturligtvis och för att lyckas i fjärran land för hela familjens skull. Familjerna hoppas att deras barn en gång skall tjäna pengar för hela familjens välgång. Inget fel i själva önskemålen sett ur familjeperspektiv men vi som nation skall inte gå med på denna smutsiga hantering. Skulle vi från början aldrig ställt upp på denna hantering skulle hela verksamheten naturligtvis ha upphört.

ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

1 kommentar:

Knute sa...

Många "flyktingbarn" är mustaschprydda.