torsdag, augusti 30, 2007

Alliansen avskaffar värnplikten


Enligt tidningen Fokus så har regeringen tillsatt en utredning som går ut på att skrota den allmänna värnplikten. Både DN och SvD refererar till Fokus som enligt dessa tidningar har uppgifter om direktiv till en utredning om förändrad totalförsvarsplikt.

Enligt SvD så pekar artikeln i Fokus på att utredningen ett första steg mot ett yrkesförsvar, Mikael Odenberg tillbakavisar dock de ryktena i SvD.

Att Sverige förmodligen inom kort kommer att skrota den allmänna värnplikten ser jag som en direkt följd av alla de besparingar som våra regeringar gjort, Borg vill dessutom spara ännu mer på ett redan hårdbantat försvar. Det blir i förlängningen meningslöst med allmän värnplikt när färre och färre mönstrande verkligen blir inkallade för utbildning, det börjar närma sig en nivå där det hela får löjets skimmer över sig.

Jag är själv för en allmän värnplikt och mot alla de besparingar som verkställts sista tiden. En nation där alla vapenföra män och dessutom en del kvinnor försvarar landet med alla tillbuds stående medel är en svår och oattraktiv nöt för alla främmande aggressiva nationer att knäcka. Det kostar helt enkelt för mycket att invadera en sådan nation. Det talas om att hotbilden förändras på sista tiden, speciellt efter Sovjetunionens fall, det är utan tvekan sant. Tyvärr kan det dock komma andra hot som vi inte ens kan föreställa oss nu, det är inte alltid de allvarligaste hoten kommer från just det håll man spanar åt. Vi lever i en orolig värld där det finns stater med en helt annan politisk agenda än vi och en helt annan syn på demokrati än vad vi har. Många sådana stater använder sig mest av hot och utpressning, men vi vet ju inte vad som kommer i framtiden. Stater som hotar och utövar utpressning mot andra stater kan i framtiden sätta sina hot i verket. Dessutom är det ju så att skall man enbart stå emot hoten så skall helst vårt försvar som en sista garant vara starkt och välövat.

Innan tyskarna invaderade Norge under andra världskriget så hade norrmännen mest ägnat sig åt att skära ner i försvaret och spara pengar, ty något hot fanns ju inte. Den norske överbefälhavaren vid denna tidpunkt, Kristian Laake, var inte ens tillsatt på militära kvalifikationer utan för hans förmåga att spara pengar och skära ned i försvaret. När det mot all förmodan blev allvar var Norges överbefälhavare fullständigt olämplig för alla militära operationer och det hela bidrog starkt till den katastrof och det svaga försvar Norge kunde sätta upp. Det pratas mycket från politiskt håll om att lära av historien, men det visar sig mest vara den vanliga politiska svadan som folket matas med, politikerna själva verkar helt oförmögna att lära sig av denna historia som de själva drar upp så ofta de kan.

Länk DN

Länk SvD

Inga kommentarer: