onsdag, augusti 29, 2007

Eva Lundgren försvarar vetenskapen


Det gör hon när hon går till storms mot Bo Rothstein som förut i DN-debatt kritiserade lundgren för bristande vetenskaplig stringens. Lundgren påstår i artikeln att Rothsteins angrepp mot henne är en fara för forskningens frihet. En mycket märklig ståndpunkt, var är logiken i det? Att det skulle gynna friheten för forskare om de slapp bli kritiserade och granskade? Att Lundgren blev granskad efter hennes "forskningsrapport" Slagen dam är oundvikligt. Så här skriver Lundgren i DN,

- Anledningen till hans krav om granskning denna gång är en annan: Att jag (tillsammans med professor Gun Heimer) står bakom studien "Slagen dam" (2001) där jag enligt honom hävdar att "nästan hälften, 47 procent, av Sveriges kvinnor utsätts för våld av sina manliga partners." Bo Rothstein har inte ens läst första sidan i denna studie. Den siffra han troligtvis refererar till står nämligen i inledningen och rör den totala andelen kvinnor med våldserfarenheter sedan 15-årsdagen: 46 procent. I "Slagen dam" är siffran Rothstein talar om - det vill säga våld inom nuvarande relation - 11 procent, varav hälften utsatts under det senaste året. Andelen kvinnor utsatta av tidigare partner uppgår till 35 procent.

Ja det var ju trevligt att veta, för massmedia basunerade ut siffran 46 % med krigsrubriker när Lundgrens rapport publicerades. Lundgren korrigerade inte denna siffra en enda gång under denna period, hon gav inga förklaringar eller försökte förklara siffran på minsta sätt när denna siffra stod att läsa i varenda tidning i landet, varför gjorde du inte det då Lundgren?
Dessutom så var svarsfrekvensen på hennes undersökning 70 %, när Lundgren djupintervjuade kvinnor som svarat på enkäten så tenderade de att ta tillbaka de svar de givit i enkätundersökningen. Vidare skriver Lundgren,

- Det inarbetade perspektivet på gärningsmännen i Sverige utgår från ett riskgruppsperspektiv: Vilken grupp män är mest benägen - har högst risk - för att ta till våld? Vi rapporterar om sådana överrisker i "Slagen dam". De är små i materialet (vilket de som granskade "Slagen dam" paradoxalt nog noterar). Vi har i stället utgått från mängden rapporterat våld, och studerat vilka män som enligt kvinnorna har utövat detta. Det visar sig, enligt kvinnorna, att drygt åtta av tio män som använt våld i sin nuvarande relation har svensk bakgrund, att två av tre är lönearbetare och att nästan var fjärde har universitetsutbildning med examen. Detta menade vi som författade "Slagen dam" var ett forskningsresultat. Denna kunskap hade tidigare saknats.


Ja, om jag inte är alldeles ute och cyklar så är Lundgrens "forskning" gjord i Sverige, en övervägande del av alla män i detta land, trots politikernas ansträngningar, torde vara av "svensk bakgrund", fler än åtta av tio faktiskt. Sedan så kommer vi till den vetenskapliga stringensen igen, är svaren byggda på samma referensramar från kvinnor med svensk bakgrund som de med utländsk bakgrund, är en örfil samma sak för en kvinna från Iran som en från Arboga? Har Lundgren försökt rensa för dessa kulturella skillnader? Är det överhuvudtaget möjligt för någon forskare att rensa för dessa kulturella skillnader?

Länk DN

4 kommentarer:

Berit sa...

Finns det någon definition på "våld" i denna undersökning?
Vad jag kan förstå måste det vara en tolkningsfråga. Jag betvivlar inte att det finns fall där man inte behöver tveka om det är våld eller inte men jag kan också tänka mig att man kan få fram nästan vilka statistiska siffror man vill genom att kalla tex. knuff för våld.

Robsten sa...

Sådana frågor var uppe till diskussion när Lundgrens arbete släpptes. Hela undersökningen är ytterst tveksam om sanningen skall fram.

David sa...

definitionen är våld = fysiskt våld + hot om fysiskt våld. Dvs. lite annorlunda men knappast konstig....varför skulle man inte få undersöka det? Det blir ju tyvärr lite konstigt när man lyfter ut citat från rapporten utan att också ta med definitionen så som professor Rothstein gör....

Lisa sa...

Varför skulle en hård knuff inte räknas som våld?
En hård knuff kan leda till svåra skallskador eller i värsta fall döden. En hård, avsiktlig knuff i t.e.x rulltrappan eller tunnelbanan, är det något helt normalt som såväl kvinnor som män får räkna med så fort de går utanför hemmet? Det kommer det aldrig att bli i mina ögon. Även Juridiskt är det straffbart.

Varför har inte Eva Lundgren korrigerat uppgiften om vad de 46 procenten egentligern står för undrar du?

Svaret är att det har hon länge försökt.När Eva Lundgren skrev en rättelse till DN där hon tydligt skrev att de 46 procenten inte handlar om våld inom nuvarande relation eller inom relationer överhuvudtaget utan om våld från en man, oavsett om offret känner honom eller inte tog det tre månader innan den kom in i tidningen. Tre månader!

Eva Lundgren har oavsett vad du tror inte någon gräddfil till Svensk media på så sätt att hon kan få in en text i en tidning eller göra ett uttalande i ett TV eller Radioprogram så fort hon får lust.
Alla som någon gång skrivit en insändare till lokaltidningen vet att det är långt ifrån säkert att den blir publicerad.

Så vad skulle hon ha gjort för att nå ut och rätta till missförståndet om de stora tidningarna inte vill ta in hennes rättelsetexter?

Skicka upp en luftballong med texten "De 46procenten handlar inte bara om våld inom relationer på"?

Köpt reklamplats på bussar eller tunnelbanor med samma text?

Bett hela sveriges feminister ställa sig på UU:S skolgård och forma bokstäverna orden och meningarna med sina kroppar, så som man kan se människor göra vid OS-invigningar?