fredag, september 07, 2007

Slentrianmässigt beviljande av asyl

I en artikel i DN i dag så får nio av tio asylsökande irakier asyl, detta trots Migrationsverkets vägledande beslut att det inte råder en väpnad konflikt i Irak och att det krävs personliga skäl för asyl.
Dessutom säger en handläggare på Migrationsverkets Irakavdelning att identitetskontrollerna har blivit mycket sämre sedan verket fått krav på sig att "effektivisera" arbetet. Man godtar mer den asylsökandes egna uppgifter. Så här står det i DN,

- Arbetet med att effektivisera Irak-ansökningarna ska enligt DN:s källa ske genom att man i större utsträckning godtar den sökandens egna uppgifter om identitet, i stället för noggranna kontroller. Färre dokument än i dag ska skickas till verkets särskilda id-enhet för analys och en del redan ditskickade ska återkallas. Färre språkanalyser ska göras och polisanmälningar om misstänkt falska handlingar ska tas tillbaka.

Man kortar alltså köerna genom att hafsa sig igenom ID-kontrollerna. Det blir lättare att fejka identiteter, detta efter alla de smugglingsorganisationer som avslöjats. Det finns inga politiska krafter som bryr sig bara man uppnår målet att korta köerna. Det verkar som politiska krafter redan bestämt att de flesta asylsökande irakier skall få stanna, oavsett de personliga skälen, trots Migrationsverkets vägledande beslut. Vidare i DN säger Torbjörn Modén, biträdande verksamhetschef inom asylområdet,

- Vi ska kritiskt pröva om en äkthetsbedömning är nödvändig och vi kan ta tillbaka handlingar från id-enheten om vi bedömer att en granskning inte behövs för beslut. Alla åtgärder tillsammans leder till snabbare asylprövningar.

Det låter väldigt trovärdigt. Verket har press på sig att korta köerna, det gör de oavsett om fler slinker igenom kontrollerna. Politiska krafter har gett sina signaler, vill man ha sina karriärmöjligheter kvar så gör man bäst i att uppfylla kraven. Likadant är det med det förhållande att så många får sina asylansökningar beviljade, det är de politiska signalerna som styr. Jag vet att många som är kritiska till att så många irakier får uppehållstillstånd gärna dyker på Migrationsverket och kritiserar detta statliga verk, utan att nämna regeringen med ett enda ord. Att resonera på det sättet är naivt intill det infantilas gräns, verket gör det som uppdragsgivarna säger till dem att göra. Det är väl ingen som är så dum så han tror att det är Migrationsverket som själv bestämmer Sveriges flyktingpolitik. En del människor satte tilltro till att Alliansregeringen skulle sköta flyktingfrågor mycket bättre än den gamla Socialdemokratiska regeringen, det visar sig att det nästan är tvärtom, då värjer man sig från den smärtsamma insikten genom att plötsligt ge sig på Migrationsverket i stället för de instanser som verkligen bestämmer och styr över vår flyktingpolitik.

Länk DN

4 kommentarer:

Magnus Andersson sa...

Det här är ju faktiskt inte klokt!


Sverige fortsätter sin totala blåögdhet direkt rakt motsatt alla andra länder och en flyktingkonventionen i Geneves rekommendation (eller vilka det nu är som ger riktlinjerna från vilka ursprungsländer flyktingstatus ska ges).

Man kan nästan tro att Sverige styrs av en stormufti någonstans. Helt dhimmifierade är vi, och med denna politik ger enkel matematik att vi om cirka 8 år har en majoritet 1:a o 2:a generationens invandrare i Malmö, och om kanske 20-30 år har muslimsk majoritet där:

http://magnusorerar.blogspot.com/2007/08/malms-frndras-sharia-on-its-way.html

(Inte undra på att en irakisk politiker skämtsamt menade att Sverige var Itaks fjärde provins.)

Magnus Andersson sa...

Förresten vet knappast folk i allmänhet att forskare i dag anger att Spanien har högst en fjärdedel så stor andel muslimer som Sverige har. Spanien 1 % mot Sveriges 4,5 %.

De vet nog inte heller att Sverige har västvärldens klart största och generösaste invandringspolitik

LUF-ordföranden menade ju t ex att den viktigaste frågan var att göra den restriktiva flyktingpolitiken mer generös. En fullständig ...blindstyre-myt i ett land som förmodligen av vänsterdiskursiva medier och akademiska institutioner är så impregnerat av diverse politiska myter att demokratin nog får anses vara en slags tunn hinna.

Magnus Andersson sa...

(Här länken till min bloggpost om Malmö förresten.)

Grue sa...

Och i det läget är det enda som hörs i media Amnestys tjafs om det fåtal som faktiskt utvisas. Det borde finnas nån liknande organisation som jobbade för avvisningar!