måndag, december 10, 2007

Migrationsverkets generaldirektör på DN-debatt

Migrationsverkets generaldirektör, Dan Eliasson publicerar sig på DN och säger saker som inte är helt vanliga i svensk debatt. I ingressen på artikeln i DN-debatt så står det saker som gör att man sätter morgonkaffet i halsen, smaka på dessa ord av generaldirektören.

Vi måste bli bättre på att förklara våra beslut. Migrationsverket ska verka för ordning och reda i asylprocessen. Annars urholkas systemets legitimitet. Vi måste bli bättre på att förklara våra beslut. Bland annat måste Migrationsverket höja sin förmåga att motivera asylsökande att återvända. Vi måste vara tydliga med att asylsökande som inte är i behov av skydd ska återvända till sina hemländer.

Att Eliasson vågar nämna "systemets legitimitet" är starkt bara det. Visserligen låtsas Eliasson som att systemet har legitimitet i dag, vilket alla vet är fel, men ändå. Jag är helt oförstående när Eliasson pratar om att "höja sin förmåga att motivera asylsökande att återvända", har man fått avslag på sin asylansökan så vistas man olagligt i landet om man inte återvänder. Det är vad jag kan förstå en ren polisiär fråga, de som vistas olagligt i landet skall avvisas med hjälp av polis. Så går det till i alla andra länder på jorden utom i Sverige, här skall Migrationsverket höja sin förmåga att motivera asylsökande att återvända. När Eliasson säger att "vi måste bli tydliga med att asylsökande som inte är i behov skydd skall återvända till sina hemländer" så säger han faktiskt på samma gång att i dag så är vi inte tydliga med detta. Alla vet att så är fallet men det är i alla fall bra att Migrationsverkets chef säger det rent ut, eller nästan rent ut i alla fall.

Vidare pratar Eliasson om vikten att korta väntetiden för besked om asyl. I samband med detta så säger han så här.

Ett exempel på arbetssätt är det projekt som vi startar efter årsskiftet där flera tusen irakier ska få sina ärenden snabbehandlade.

Jag tolkar detta som att dessa irakier skall få asyl på löpande band helt enkelt. Någon annan tolkning är svår att göra. Det rakt motsatta, att de skulle få avslag rutinmässigt är inte troligt i dagens politiska klimat. Detta besked gör att vi ändå, trots alla stora ord, fortfarande står på ruta 1. Sverige tar ju emot ungefär hälften av alla irakier som flyr till väst och just irakier utgör ju den stora flyktingströmmen till vårt land. Vidare säger Eliasson så här.

I den aktuella debatten ligger fokus ofta på migration till Sverige som ett problem, inte som en möjlighet. Det gäller i synnerhet diskussionen om det stora antal asylsökande som för närvarande söker sig till vårt land från bland annat Irak. Man får inte glömma den tillgång som denna grupp utgör för Sverige. Med en åldrande befolkning behöver vi fler unga människor i vårt land.

Här hoppar Eliasson över skaklarna direkt. De som inte har skyddsbehov skall avvisas sade han ju innan i artikeln. Varför tar han då upp detta med hur positivt det är med flyktingar för vårt land? Börjar han redan tveka innan han ens har skrivit färdigt artikeln? Om det nu är så positivt med dessa flyktingströmmar så kan man undra varför Sverige är det enda landet inom EU som har denna generösa politik med t.ex. irakflyktingar. Vore det så positivt skulle sannolikt flera länder resonera som Sverige. Dessutom har jag svårt att se det positiva med ännu fler samhällen typ Rosengård. I Rosengård är 90 % arbetslösa, människorna lär sig inte svenska och lever hela sitt liv i en etnisk enklav som har ganska lite med samhället i övrigt att göra. Flyktingpolitiken skall inte ha något att göra med vårt demografiska läge i landet. Andra åtgärder skall påverka vår demografi, åtgärder som det är politikernas jobb och ansvar att taga.

Länk DN

Inga kommentarer: