söndag, juli 26, 2009

Politisk arbetskraftsinvandring

Ledaren i DN tar i dag upp de nya generösare regler som gäller för arbetskraftsinvandring och de förmodat positiva effekter detta skall ha för Sverige. Som redaktionen skriver i sin artikel så har arbetskraftsinvandringen ökat rejält efter att de nya reglerna trätt i kraft. Inte så förvånande så höjer redaktionen de nya reglerna till skyarna och spekulerar i positiva effekter av allehanda slag. Så här står det i redan i ingressen.

Arbetskraftsinvandringen till Sverige ökar, trots lågkonjunkturen. Regeringens nya regler har positiv effekt, både för inhemska och utländska arbetstagare.

Hur vet man att denna invandring har positiva effekter för inhemska arbetstagare? Redaktionen nämner inga skäl eller konkreta exempel på hur eller varför inhemska arbetstagare skulle gynnas av denna invandring. Redaktionen kommer helt enkelt med ett påstående som de helt fräckt låter hänga i luften. Snälla redaktion, kan ni inte förklara hur och varför den inhemska arbetskraften skulle gynnas av denna invandring? Vidare så står det så här i artikeln.

Sedan årsskiftet kan vi hälsa 710 indiska dataspecialister välkomna till den svenska arbetsmarknaden. Likaså övriga 13 467 arbetssökande från länder utanför EU som beviljats arbetstillstånd efter att den nya lagen om arbetskraftsinvandring trädde i kraft i december.

Av de yrken som fick arbetstillstånd i Sverige var dataspecialister det vanligaste arbetet, följt av människor som jobbade inom restaurangbranschen. En lista presenterades på SVT med yrkena snyggt uppställda efter storlek. Varför nämner ni i ledarredaktionen inte yrke nummer två, restaurangnäringen med ett enda ord i er artikeln? Kanske för att det förmodligen är solklart för de flesta att det mycket väl skulle gå att hitta inhemsk arbetskraft inom just restaurangbranschen. Vidare så står det så här i artikeln.

Att som utlänning söka arbete i Sverige har blivit enklare. När fler får jobb och företag växer skapas också i förlängningen ytterligare arbetstillfällen. En dynamisk ekonomi är inget nollsummespel där antalet jobb är konstant. Tvärtom.

Men varför då inte låta fler ”få jobb” bland alla våra arbetslösa i vårt eget land? Det finns bostadsområden i vårt land där nästan hälften av den arbetsföra befolkningen är arbetslös. När skall dessa ”få jobb” alternativt sättas i arbete? Hade vi inte haft den ansvarslösa immigrationspolitik vi faktiskt haft skulle vi kunna se denna arbetskraftsinvandring med andra ögon, nu har vi redan en enorm kader av arbetslösa i vårt land. Våra politiker har hela tiden deklarerat hur positiv denna immigration är för Sverige. Nu har dessa deklarationer tystnat och i stället börjar vi med en ny typ av invandring. Vidare så står det så här i artikeln.

Sverige är ett föregångsland i EU vad gäller arbetskraftsinvandring. Det ger oss trovärdighet när vi som ordförandeland leder diskussionerna om en gemensam asyl- och migrationspolitik.

Precis, Sverige har varit ”föregångsland” när det gäller flyktingpolitik också. Förmodligen har vi inte alls någon trovärdighet i de andra européernas ögon, de tycker sannolikt att vi är ovanligt dumma och blåögda. Sverige är ett delat land, vi har en kultur och politisk elit som höjer all invandring till skyarna, vad det än är för invandring. Den inhemska befolkningen börjar så smått undra vad det är för fel på den i eliternas ögon. Det står i artikeln att regeringen och Miljöpartiet tydligt visat att migrationens positiva effekter skall tillvaratas. Ja då är ju frågan fortfarande varför vi inte tar tillvara den kader av arbetslösa som redan finns. Regering och Miljöpartiet tycker att denna invandring är toppen, likaså de flesta chefredaktörer på landets tidningar, men är det aldrig någon som frågar vad det svenska folket tycker? Till slut så står det så här i ledaren.

Oavsett konjunktur finns det alltid arbetsgivare som har svårt att få tag i rätt kompetens inom det egna landet. De indiska dataspecialisterna är ett exempel på det. Välkomna hit, hoppas ni stannar.

Är det verkligen så svårt att få folk till restaurangnäringen bland den inhemska befolkningen? När det gäller dataspecialisterna så är det svårt att göra något uttalande innan man vet vad det rör sig om för specialister. I TV intervjuades en indisk datakonsult, vad nu dessa gör för arbete. I alla fall skulle det behöva utredas exakt vad det är för specialister som importeras och vad det finns för kompetens inom landet.

Slutorden (hoppas ni stannar) från redaktionen skvallrar om vad det kanske är frågan om egentligen, en politisk invandring med politiska förtecken. Vi lever i ett delat Sverige, vi har en politisk och kulturell elit som inte tycker som övriga delar av befolkningen. Tyvärr får enbart en del av Sverige komma till tals, den politiska eliten. David Eberhard skriver på Newsmill så här.

Det finns en annan form av makt. En makt som inte ens "maktmänniskan" David Eberhard rår över, nämligen kulturelitens makt. En makt som regelmässigt missbrukas.

Ja alla har rätt till sin åsikt, även kultureliten och den politiska eliten. Problemet är när inte de som tycker annorlunda får komma till tals eller blir stigmatiserade. Jag kan inte heller undanhålla er dessa ord från Eberhard.

Hur gör gemene man för att komma till tals i media? I vilken tidning skriver folket? Var framförs folkets åsikter? Debatten i tidningarna är inte öppen för vem som helst. Det tillhör inte vanligheterna att någon annan än de som redan besitter makten får framföra sina åsikter. Och därför är det knappast konstigt att människorna förefaller sluta bry sig.

Vi har redan svaret på Eberhards frågor, det enda som ”gemene man” kan göra är att på valdagen visa vad man tycker. Det finns i princip bara en känslig och svag punkt i det system kultureliten och den politiska eliten byggt upp, det är att på valdagen så får precis alla säga sitt.

Länk DN

Länk Newsmill Eberhard

21 kommentarer:

Steen sa...

Restaurationsbranchen - jamen hele Østesjællland er fuld af kroer og restauranter med - svensk personale ! I Danmark erstattede vi asylindvandringen med arbejdsindvandring, fordi vi havde brug for arbejdskraft. Men det havde Sverige ikke engang i 2007. - Set denne ?


Alliansregeringens arbetskraftsinvandringsreform framställs i borgerliga medier felaktigt som en kursändring bort från den förra socialdemokratiska regeringens “släpphänta” asyl- och anhöriginvandringspolitik. Sanningen är dock att detta är tom blockpolitisk retorik. Släpphäntheten består i allt väsentligt och arbetskraftsinvandringen har inte ersatt någon annan invandring. Den har i stället tillkommit ovanpå denna, vilket förvärrat de gamla problemen och samtidigt gett upphov till helt nya problem. Arbetskraftsinvandring inget alternativ till asyl och anhöriginvandring

http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/23/arbetskraftsinvandring-inget-alternativ-till-asyl-och-anhoriginvandring

roberth sa...

Datafolk finns det redan i landet mycket dessutom! Denna nya lag är ett hån mot de svenskar som går utan jobb. Men politikerna i Rosenbad skiter i oss inse det! De vill döda landet Sverige. Det är den enda slutsatsen man kan dra.

MS sa...

Spanien har tillfälligt stängt dörren för arbetskraftinvandring nu under den rådande lågkonjunkturen för att rädda jobben för den inhemska befolkningen. Det borde vi också göra. Det är inte acceptabelt att importera t ex restaurangpersonal när vi har en arbetslöshet som närmar sig 10%. Det betyder väl ca 14% i en internationell jämförelse.

Det faktum att vi är först beror kanske på att alla andra länder tycker att detta är ett dåligt förslag. Speciellt nu. I t ex USA så måste du i stort sett ha en universitetsutbildning eller vara specialist inom ett yrke för att få ett arbetstillstånd. Att söka ett visa för att söka jobb på McDonald’s är ingen idé. Vet inte riktig vad Alliansen sysslar med om jag ska vara ärlig. Öppna gränser är ännu ett socialistiskt/liberalflum som inte fungerar i verkligheten och Alliansen borde lägga ned det målet. Lika idiotsikt som att kalla dom outbildade och i många fall analfabeter till somalier som nu kommer hit för pensionsräddare.

Se till att dom invandare som redan är här skaffar sig ett jobb och börjar bidraga till samhället innan man tar in nya. Har svårt att tro att det inte finns svenska IT- tekniker som kan göra det jobb som dom indiska gör men det handlar väl krasst om att dom indiska är billigare i drift.

Anonym sa...

Utan invandring hade vår befolkning minskat. Hur tänker ni människor egentligen? Ska ni sitta som små blåblodia ariska mumier på hemmet utan någon som tar hand om er? Vi behöver folk som arbetar i det här landet, och inte bara sitter på nätet på söndagarna och skriver bloggkommentarer.

Robsten sa...

Anonym, vi har ungdomsarbetslöshet i detta land. Vårdjobb är utmärkta jobb för ungdomar att börja sin karriär med, gjorde jag själv en gång i tiden. Under värsta högkonjunkturen hade vi en arbetslöshet på över 300.000 människor. Det är en rökridå av etablissemanget att vi måste ha denna arbetskraft. Samtidigt klagas det ju på att dessa människor inte får jobb, hur går det ihop?

MS sa...

@anonym

Det är ingen som är emot arbetskraftsinvandring i sak men det är få länder som accepterar att dom som kommer till landet tar jobben från den inhemska befolkningen. Inget konstigt eller hur? Vi har idag en skyhög arbetslöshet inom vissa invandrargrupper. Är det inte bättre att dom sätts i arbete och kan försörja sig själva? Dom skulle med en god marginal tillgodose det behov att arbetskraft som finns. På vilket sätt gagnar det arbetsmarkanden att vi tar emot en massa människor när nästan 10 % av den arbetsföra befolkningen står utan jobb? Behövs det ny arbetskraft i framtiden så löser vi det problemet då. Finns ingen anledning att öppna gränserna i nuläget.

Ditt enda skäl verkar vara att du är rädd för att du själv kommer att få torka dig i röven när du själv sitter som en mumie på hemmet. Varför sitter du själv och kommenterar på en söndag om du är så upptagen? Det finns något som kallas för semester.

Gärna arbetskraftinvandring men i rätt tid och rätt sort av arbetskraft.

Flavian sa...

Jag påstår att sannolikheten för att en arbetslös verkstadsarbetare skall få ett arbete i Sverige inte blir mindre av att en indisk datatekniker får tillstånd att arbeta i Sverige.

Var god prestera bevis för att det inte är så.

Robsten sa...

Bevisbördan brukar ligga på de som ändrar regelverket, inte de som vill ha oförändrade regler.

En arbetslös datatekniker i vårt land får mindre chans att få arbete av att indiska datatekniker får de jobb som finns.

Dessutom var den näst största gruppen restauranganställda. Hur resonerar du där? Kör du fortfarande med verkstadsarbetaren som exempel?

Georgios sa...

Alla datatekniker jobbar inte med samma saker och har inte samma expertkompetens, det borde du förstå om du funderar lite.

Robsten sa...

@Georgios
Och om du läst texten lite noggrannare Georgios skulle du se att jag även skrev detta.

"När det gäller dataspecialisterna så är det svårt att göra något uttalande innan man vet vad det rör sig om för specialister."

z999 sa...

Bristen på datatekniker/specialister (vi kan kalla dom det för att hålla samma infantila nivå som media) är en tillgång för landet eftersom det betyder att det finns företag som anser sig ha kapacitet att utveckla något inom branschen. Denna tillgång kan vara förbehållen svenskar eller delas ut som en tillgång till resten av världen.

Och så ska jag ta mig tid att svara på en extremt imbecill frågeställning som är vanlig bland antirasister;
"Utan invandring hade vår befolkning minskat. Hur tänker ni människor egentligen?"

Under slutet av 1800-talet fram till början av 1900-talet så minskade Sveriges befolkning på grund av utvandring till USA vilket var positivt för Sverige. I en ideal värld så minskar befolkningen under lågkonjunktur och sedan ligger konstant under högkonjunktur.

"Ska ni sitta som små blåblodia ariska mumier på hemmet utan någon som tar hand om er?"

För min del vill jag helst bli omhändertagen av svenskar i det läget som jag kan kommunicera med även med dålig hörsel. Invandrare borde förbjudas inom äldrevården. Innan vi blev ett industrisamhälle så var det möjligen viktigt att generationen innan födde så många barn att de kunde ta hand om de äldre men det är ett katastrofalt tankesätt idag (egentligen var det ingen bra samhällsplanering förut heller).

"Vi behöver folk som arbetar i det här landet, och inte bara sitter på nätet på söndagarna och skriver bloggkommentarer."

Att sitta och skriva bloggkommentarer förutsätter att man kan svenska, något som uppfattas som ett omänskligt och rasistiskt krav av vissa. Dom som inte tror att man kan både skriva här och ha ett jobb samtidigt har nog rätt stora problem med sina liv.

z999 sa...

För många år sedan skrevs den här boken-
http://www.amazon.com/Job-Went-India-Pragmatic-Programmers/dp/0976694018

Som handlar om hur itjobben försvinner i västvärlden för att kvalitetsnivån sänks och ulandsanpassas för att kunna använda billigare arbetskraft från Indien för att kunna sänka it-kostnader.

Författaren till boken har jobbat med att snabbutbilda indier i så kallade löpande repetitiva itjobb som handlar om att man inte vill utveckla kvaliten (för att det kostar kortsiktigt) som affärside. Man massproducerar vad som redan finns med lågavlönad arbetskraft. Detta tankesätt har hämmat itutvecklingen inom västvärlden. Banker säger hellre att de ersätter kunder fullt ut när någon har lyckats hacka deras system istället för att anställa folk med kunskap som ser till att det inte ens inträffar.

Hoppas någon förstår vad jag menar och hur detta innebär att det är en katastrof för landet som helhet att anställa folk från Indien. Vissa företag tjänar kortsiktigt på det men landet tappar ivärldens klassiska konkurrensfördel (kunskap).

z999 sa...

Visst är det socialistiskt flum. "Arbetare i alla länder förenen eder i Sverige"(© Karl Marx, fritt översatt).

Adam Smith (grundaren av kapitalism) skrev om det nationslösa kapitalet, i den "borgerliga" regeringens tolkning så blir det istället den nationslösa nationen vilket går rakt emot vad Adam Smith talade om samt efterföljare som Milton Friedman.

Robsten sa...

@Z
"I en ideal värld så minskar befolkningen under lågkonjunktur och sedan ligger konstant under högkonjunktur.
"

Äääee..då skulle vi dö ut efter ett antal lågkonjunkturer.

Marx var helt emot denna form av migration vi har nu, det ansågs (helt rätt) vara ett sätt för företagen att få billig arbetskraft genom att konkurrera ut den inhemska arbetskarften. Om Marx hade fel i mycket annat (och det hade han i samhälliga frågor) så hade han rätt i denna fråga. Klassisk socialism förespråkar inte denna form av migration, det är snarare flumvarianten som förespråkar denna. Nu är ju socialsism och kommunism obsoleta läror i alla fall, men t.o.m. de lärorna kunde genomskåda dagens huvudlösa migrationspolitik.

z999 sa...

@Robsten:
"Äääee..då skulle vi dö ut efter ett antal lågkonjunkturer."

:-)
Ja. Nej, det ideala är alltså om vi till exempel var runt 7,5 miljoner och att 7,5 miljoner var det konstanta. Alltså att folkmängden krympte till c:a 6 miljoner under lågkonjunktur och sedan steg till 7,5 och stannade där. Annars så är det helt rätt att Marx och övrig klassisk socialism var emot löndedumpning utifrån.

Det är ganska kul när vänsterpajaser hyllar amalthedådet som var ett attentat mot att ta in folk utifrån (strejkbrytare) för att dumpa lönerna. Om dom visste vad dom pratade om så skulle dom stöda SD's politik som syftar till samma sak som amaltheadådet fats med fredliga medel inom rättstatens normer.

z999 sa...

Borgerliga väljare verkar inte heller riktigt veta vad dom röstar på.
Jag skulle kunna stå ut med att borgerliga väljare röstar på alliansen om man slapp höra deras patetiska gnäll över höga skatter. När det gäller skatterna så borde borgerliga väljare fråga sig om de har problem eller om de är problemet, alternativt ta lite ansvar för vad de röstar på.

markus sa...

Resturangbranchen ja.

Bristen på duktiga kockar som lagar indisk och kinesisk mat har varit stor. Thaimat har fungerat bättre, bara för att så många thailändare invandrat via giftermål.

Men vafan, enligt logiken att de som redan är här ska ha jobb först borde jag väl hålla mig till sunkiga pizzor.

Anonym sa...

Väl talat Markus. Inernationaliseringen gynnar oss alla!

Robsten sa...

@Markus
Jasså, jag har aldrig blivit utan vare sig indisk eller kinesisk mat när jag velat ha detta. Det har i princip aldrig varit längre än 100 meter till närmaste kinakrog, inte har det varit fullsatt heller. Enligt principerna om efterfrågan och tillgång har jag svårt att hålla med dig faktiskt.

Tror inga "som redan är här" kommer att ta över några "sunkiga pizzerior" men efterfrågan är kanske mättad även på pizzaområdet. Det finns fler pizzerior numera än det fanns korvgubbar med låda på magen när jag var barn.

Ganska typiskt att vi hamnade i en diskussion om pizzerior och kinakrogar. Bor vi måhända i innerstaden?

Robsten sa...

@Anonym

-"Inernationaliseringen gynnar oss alla!"-

På vilket sätt då? Att vi fått pizzerior? De fick vi innan internationaliseringen som det talas så mycket om, inte ens en så trivial och enkel sak som pizzerior kan vi sätta på internationaliseringens konto.

På vilket sätt gynnar internationaliseringen oss alla? Nämn konkreta exempel? Jag vet att politiker och tidningar hela tiden trummar in internationaliseringens upphöjda lov. Man kan tala om ren hjärntvätt t.o.m. men konkreta exempel tack?

Personligen tycker jag den mest för med sig skit om jag skall vara riktigt ärlig. Konkreta exempel? Internationell kriminalitet, illegala immigranter, droger, trafficking, lönedumpning, löss, tuberkulos och fan vet allt. dessutom skall våra svenska politiker ha internationella jobb som kostar oss skattebetalare skjortan.

Anonym sa...

Bara att hålla med tanten i följande klipp...

http://www.youtube.com/watch?v=MeVYuNppp0Q