torsdag, januari 14, 2010

Fortfarande nej till EMU

Det var bara sex år sedan svenska folket gick till val i en folkomröstning som gällde medlemskap EMU-samarbete och om vi skulle införa euron som valuta i Sverige. Resultatet blev ett tydligt ”nej” till euron. Hela det politiska etablissemanget satsade allt på att få det svenska folket att rösta för byte av valuta. Besvikelsen blev mycket påtaglig på valnatten när nederlaget stod klart för etablissemanget. Lars Leijonborg for ut i attacker mot det svenska folket och kallade det obildat. Göran Persson tog det lugnare och kapade en del politiska poäng när Leijonborg så tydligt tappade koncepterna.

De sista åren har det återigen dykt upp artiklar med jämna mellanrum som återigen föreslår en ny omröstning. Det är EMU-positiva artiklar som de stora tidningarna droppar med jämna mellanrum. Jag har inte sett en enda artikel som är negativ till euron. Det är unikt att det börjar talas om en ny omröstning redan nu. Det var 29 år sedan vi röstade om kärnkraften, men resultatet anses mer eller mindre gälla ännu.  

I dagens DN finner vi ännu en artikel där det framförs krav på en ny EMU-omröstning, folket röstade ju ”fel”. Så här står det i artikeln.

Den svenska opinionen för euron har under åren stärkts i kölvattnet av finanskrisen, och den senaste opinionsundersökningen från SCB visar att det i dag är fler svenskar på jasidan än på nejsidan. Ett fullt EMU-medlemskap måste föregås av en framtida folkomröstning. Men in¬nan dess är det viktigt med en diskussion där för- och nackdelar vägs mot varandra. Vi menar att det enda rätta är att nu utvärdera det svenska läget och öppna upp för en saklig samhällsdebatt. Miljöpartiet bejakar numera Sveriges medlemskap i EU och Mona Sahlin är långt ifrån ensam inom socialdemokratin om att vilja använda EU aktivt och stärka det ekonomisk-politiska samarbetet. Det är viktigt eftersom brett samförstånd krävs för att en ny folkomröstning ska bli aktuell.


Att fler svenskar är för ett EMU-medlemskap är kanske inte så konstigt eftersom debatten är så ensidig, det är spel mot ett mål. Det är bara fördelar som anförs, aldrig nackdelar. Att det enda rätta är att utvärdera det ”svenska läget” låter kryptiskt. Förmodligen är det ”svenska läget” så att svenska politiker vill komma in i klubben av den innersta EU-kretsen. Det är ju prestige och pengar det handlar om. Även svenska politiker vill sitta med på de glassiga mötena och ge ett intryck av att vara stora europeiska statsmän. Ja MP ”bejakar” nu ett svenskt EU-medlemskap och har blivit ett parti bland de andra etablissemangspartierna. Samtliga nuvarande riksdagspartier utom vänsterpartiet är för ett svenskt EU-medlemsskap emedan 40 procent av folket är emot. Man måste fråga sig det demokratiska i detta märkliga förhållande.  Till slut så tar vi med denna mening i artikeln.

Ett svenskt euromedlemskap är inte en fråga om höger och vänster. 


Nej, det är inte en fråga om höger eller vänster, det är en fråga om folket mot etablissemanget. Knappast någon viktig fråga är ”höger eller vänster” längre. I fler och fler frågor så går den verkliga skiljelinjen mellan folket och etablissemanget, det politiska och delvis det mediala etablissemanget. Låt oss visa etablissemanget vad verklig demokrati är och bestämt säga nej till EMU-samarbetet och ett byte av valuta.

Länk DN

20 kommentarer:

Anonym sa...

Diskussionen borde väl handla om vad som är bäst för Sverige. Inte det trevliga i att ge etablissemanget en känga.
För övrigt är folkomröstningar ett otyg och har som enda syfte att låta ryggradslösa politiker slippa ansvaret för fattade beslut. I en representativ demokrati är några medborgare valda för att ta de tunga besluten och blir det fel så kan folket avkräva dem ansvar, inte minst på valdagen men av vem kräver man ansvar när beslutet är en följd av en folkomröstning?
Och hur länge skall resultatet vara giltigt?
Paradexemplet är kärnkraftsomröstningen där det fanns tre nej-optioner.
Hur länge skall det dröja innan Sverige slipper dras med den bördan och vem/vilka är ansvariga för att Sverige har en energipolitik som Sudan?
/Lasse

Robsten sa...

Jag anser att bäst för Sverige är att stå utanför EMU och euron.

Folkomröstningar är bra och demokratiska, inte minst visade frra EMU-omröstningen att den represnetativa demokrati du Lasse hyllar inte fungerar, en majoritet av befolkningen var tydligt emot, emedan i princip hela det politiska etablissemanget var för.

Magnus Engdahl sa...

Hej. Var det inte så att den förra omröstningen handlade om "Nu eller senare" och inte om JA eller Nej.

Sverige har inget alternativ om vi vill vara trovärdiga inom EU. Utanförskap har aldrig lönat sig i längden. Vi lever i en global värld som blir allt mer global. Det kommer en världsvaluta en vacker dag. Var så säker.

Anonym sa...

Det är möjligt att det är bäst för Sverige att stå utanför. Det har jag svårt att bedöma eftersom det rör sig om ekonomi och politik, vilka inte precis är mina bästa ämnen.
Tyvärr tror jag också att dessa vetenskaper inte heller är så bekanta för merparten av svenskarna. Det blir istället mest känslomässiga argument av den typ som Robsten för fram, med "etablissemanget" m m.

Jag har starka knytningar till både Sverige och Finland och jag måste erkänna att här i Finland är det lite mer stake i politikerna. I Sverige har ni misslyckats med det mesta, d v s försvarspolitiken, energipolitiken, invandringspolitiken och ekonomin.
En av anledningarna kan vara att ni är så förb-t fega och till den yttersta fegheten räknar jag det svenska behovet av konsensus, vilket bl a tar sig uttryck i folkomröstningar. De gör att politikerna slipper ta ansvar och politiker utan ansvar kan bringa sitt land i olycka fortare än någon hinner säga "mångkultur".
/Lasse

Robsten sa...

Inge beslut gäller ju förevigt, men jag uppfattade det som Ja eller nej.

Trovärdiga inom EU? Skulle vi bli mindre trovärdiga än Italien, Andorra, Estland, Lettland, Litauen, malta och Polen bara för att vi står utanför EMU? Och vad skulle hända om vi blir "mindre trovärdiga", skulle de svenska EU-politikerna få lägre lön?

glimmande sa...

Förstår inte hur man i dagsläget kan förespråka en EMU-anslutning. Eurozonen står ju inför en rejäl kris som kommer att testa styrkan i samhörigheten. Både Spanien och Grekland har enorma problem och måste genomtvinga strukturella lönesänkningar för att återställa balansen. Hela samarbetet bygger på att Tyskland kan stabilisera upp resterande länder.

Om Sverige ska gå med så borde det rimligtvis ske efter att euroländerna har stabiliserat sina ekonomier och löst de strukturella problem som finns mellan de olika länderna (stabilt norr och tveksamt medelhavsområde). Finns ingen anledning att hänge sig åt högriskprojekt innan dess för Sveriges del.

Anonym sa...

Jag har varit i antal av de länder som har bytt och de jag fick höra från "vanligt" folk var att prisökningarna var groteska.
allemand

Robin Shadowes sa...

Det är snack om världs-valuta som skrämmer mig. Det är ju dit som globalisterna Alex Jones och andra varnar för vill komma. Den totala förslavningen av jordens folk.

Anonym sa...

allemand, visst blev det prisökningar i Finland när vi slopade finnmarken men de berodde på att de flesta handlare blev tvungna att avrunda uppåt eller neråt när de nya priserna räknades ut. Få avrundade förstås neråt men nu är priserna stabila och enligt många undersökningar är det en minoritet som vill återgå till finnmarken.
Vissa varor är billigare i Sverige än i Finland och tvärtom. Dessbättre tjänar vi som bor i Finland på att handla i Sverige eftersom er valuta är så svag.

Personligen tror jag att EMU inte är en sak som bör avgöras på känslobasis. Det måste finnas ekonomer och politiker som kan utröna om Sverige och dess industri tjänar på ett valutasamarbete eller inte.

Jag håller Robsten och hans blogg väldigt högt men argument som bara vädjar till känslor räcker inte. Till slut är det sakliga överväganden hos kompetenta människor som måste fälla avgörandet. Därför är jag lite besviken på dagens text av Robsten som tycker att EMU borde reduceras till en fråga om att knäppa "herrarna" på näsan.
Den är viktigare än så.
/Lasse

Robsten sa...

Fast jag tycker det är en fråga som innehåller en stark känslomässig aspekt. Detta kommer aldrig att innehålla enbart ekonomi för mig, det skall jag villigt erkänna.

Jag kom på mig själv med att försöka resonera bort det känslomässiga argumentet. Sedan funderade jag, varför då? Skulle inte det också vara viktigt?

Jag vill helt enkelt ha kvar vår valuta, jag vill inte handla med euro, rent känslomässigt. Det är en symbol för vårt land, vår självständighet.

Jag litar lika mycket på våra politiker som på en skallerorm, i denna fråga och en del andra också. Vi skall väl inte omyndigförklara oss själva, är vi för dumma för att ta ställning själva?

vad gäller det ekonomiska argumenten så har ju de dragits i långbänk innan omröstningen. Padgrotsky (som är en intelligent man) drog många tunga ekonomiska argument. En ekonom från Dalarna var starkt emot EMU, han drog också övertygande ekonomiska argument (glömt namnet på honom).

Sedan har vi ju haft en s.k. finanskris och Sverige har klarat sig långt bättre än EU genomsnittet, jaha, men vi skulle klarat oss ÄNNU BÄTTRE om vi varit med då? Nä...det tror jag helt enkelt inte på. Du kan hitta 100 ekonomer som tror si, och hundra som tror tvärtom. Så vi hamnar återigen på detta enkla faktum, vi klarade oss bättre än genomsnittet i denna finanskris.

Tittar vi på ett argument som förs fram i artikeln så står det så här.

-"En gemensam valuta skulle göra det lättare för svenska företag och människor att resa och verka över de nationella gränserna i ett sammanhållet Europa."

Lättare att resa i Europa!!! Ännu lättare?? Fan kan det bli lättare än det är nu? Alltså sådana här argument får mig att bli ännu mer övertygad motståndare.

Sista argumentet, så här låter det.

-"Vid samma seminarium påpekades att den svenska produktivitetsökningen varit en procent högre än genomsnittet i euroländerna under åren 1995–2006, vilket visar att ett lands tillväxt beror på en rad andra faktorer än en gemensam valuta. Vi har också sett att den svenska exportindustrin på kort sikt blivit mer konkurrenskraftig till följd av kronfallet. På lite längre sikt finns dock en risk att detta kan motverka förmågan till omställning inom industrin."

Alltså, hallå!! Detta är väl argument FÖR egen valuta. Det står ju svart på vitt!!

Nackdelen, "motverka förmågan till omställning inom industrin"

Alltså på ren svenska, det motverkar nedläggningen av svenska företag!!!! Alltså med euro hade inte bara SAAB lagts ned utan även Volvo. NEJ TACK!!!

Anonym sa...

Jag borde nog tillägga att den politiska kulturen är annorlunda i Finland än den är i Sverige. Här skäms ingen för att tala om "landets bästa". Det är bara så naturligt att finska politiker skall tillgodose finska medborgares intressen.
I Sverige är det tydligen en dödssynd att prata om Sverige och svenskarna och ve den svenska politiker som vågar påstå att han eller hon är tillsatt att värna svenska intressen.
Genast kommer då frågan om vad som är "svenskt", d v s det finns inget svenskt och därför har man någon sorts global allemansrätt till landtungan i norr.

Hur kunde det gå så fel i "bananmonarkin"?
Fast ni har de politiker ni förtjänar.
/Lasse

Anonym sa...

Jo, du har nog rätt i att vi inte skall bortse från känslor men ibland undrar jag om känslor är så viktiga i t ex frågan om EMU.

Annars, tack för en mycket trevlig blogg och många intressanta infallsvinklar.
/Lasse

Robsten sa...

Ja, det är väl på sätt och vis svårt att resonera bort. Ibland tycker jag att vi t.o.m. har sämre politiker än vi förtjänar, jag vet inte uppriktigt sagt. Kanske har vi enbart oss själva att skylla.

Vi slapp kriget, det har nästan blivit en förbannelse.

mats c sa...

Lars Calmfors är en av våra främsta ekonomer och han är för euro, men han har aldrig varit det av ekonomiska skäl och här har han en ganska balanserad syn på för- och nackdelar.
Varför ska Sverige gå med i EMU?

För honom väger de politiska skälen svagt över och vad jag minns så resonerade han på samma sätt inför omröstningen.

När man studerar de sydeuropeiska länderna är de helt enkelt tvungna att vara kvar eftersom de har lån i euro som skulle dramatiskt öka om de lämnade eurosamarbetet. Jag är fortfarande för, trots Lissabonfördraget, men ser också att det blir smidigare med ett hypotetisk utträde om vi har kvar kronan.

Att vi fick rösta om euron ska vi tacka Carl Bildt för genom hans utspel om folkomröstning hösten 97.

Detta finns att läsa om på statsvetaren Stig-Björn Ljunggrens recension av Joakim Nergelius "En olaglig folkomröstning. Sverige och EMU" på hans gamla blogg


Samtidigt konstaterar författaren att Göran Persson var motståndare till EMU-omröstningen, men att Bildts utspel tvingade ut socialdemokraterna i ett politiskt slag som de sedan kom att förlora. En omröstning som Nergelius till och med kallar för "olaglig".

Detta finns lite längre ner på sidan under Intressant sömnpiller
opinion2002 Mars2008

Marthin sa...

Det är ingen idé att föra några resonemanger om kortsiktliga eventuella vinster, för har man gett upp verktygen och krisen kommer så är det kört. Vem, eller rentav vad och varför, är den så kallade gemensamma valutan bra för..? Det är en bra fråga som har svar, även om den givna och egentliga anledningen till valutaunionen såklart är att frångå suveräna stater i vilka egen valuta är en del. EMU har på så vis ett egenvärde i att bana vägen för hur eukraterna tänkt sig att EU skall konstrueras; alldeles oavsett om åtgärden i sig är bra för någon alls. Euro är Europeiska Unionens valuta. Det är redan fastslaget, och den kommer att hamna i våra plånböcker framgent. Det har statsministern redan skrivit under på utan att begära undantag.

Detta vet ledande politiker redan om, men i retoriken brukar dem istället hävda liknande att ”om man är med i EU skall man vara det fullt ut”. Det är ett sätt att säga det på utan att det egentligen uppfattas, men vilket tenderar att appellera till folket vilka vanligen har svårt med halvmesyrer. Det är lika självklart som att politikers retorik om ”ett effektivare EU” i praktiken innebär förlorad suveränitet, eller som varit fallet med andra ord; där har funnits en möjlighet (för EU-provinserna/regionerna) att motsätta sig diktat från Bryssel(/regeringen) och detta måste väck. EU-integration innebär per definition att ge upp suveränitet för att främja det gemensamma intresset, och i EU-projektets tappning är det ”gemensamma intresset” av sådan art att man måste plocka bort vetorätterna.

Tänket om att man icke vet vad man har förens det är förlorat börjar så sakteligen bliva applicerbart på nationalstaten, och inom statsvetenskapen kan vi i takt med att all EU-integration går vidare börja få en ny förståelse för nationalstaten samt vara förmögna att ställa bättre frågor vilka rör den; mycket på grund av att den är på väg bort i vad som kan skönjas vara ett slags post-demokratiskt europa, med t.ex utsedda ledare snarare än valda.

Alla delar är länkade. Allt som hör nationalstaten till kommer att försvinna. Ett bra sätt för att öka förståelsen för detta är att vända på det hela, och istället se till hur långt EU-federationen har kommit. Flagga, hymn, valuta, körkort, parlament, president, utrikesminister, rättsväsende, konstitution, naturtillgångar.. osv osv osv. Vägen är redan utstakad, och eukraternas arbete ligger i princip blott i att fortsätta få till förflyttning av lojalitet; t.ex genom att skolbarnen tidigt får lära sig hur bra Unionen är, ge EUP-mandaterna otroliga förmåner osv osv osv.

mats c sa...

en liten korrigering till tidigar inlägg:

...
Jag är fortfarande för EU, trots ...

Anonym sa...

Lasse,
"allemand, visst blev det prisökningar i Finland när vi slopade finnmarken men de berodde på att de flesta handlare blev tvungna att avrunda uppåt eller neråt när de nya priserna räknades ut. Få avrundade förstås neråt men nu är priserna stabila"

Håller med dig om att Sverige har tappat svenskheten totalt, jag vill dock skylla på PK-eliten. Jag är stolt över min flagga och det står jag för.
Det hjälper inte om priserna är stabila när de är mycket högre än tidigare.
allemand

Anonym sa...

Nå, mycket högre är de inte. Visst måste du betala motsvarande 18 kronor för en burk mellanöl i affären men det beror på alkoholskatten.
Skatterna gör det väldigt svårt att jämföra reella priser men nog är det väl så att svenskarna fortfarande tjänar på att handla i Tyskland trots att landet är med i EMU?

Åter till Finland. Övriga varor ligger nog på samma nivå som i Sverige. En liter diesel är dessutom motsvarande två kronor billigare än i Sverige.
Den där prishöjningen som skedde berodde på avrundningen och samma fenomen skedde i Frankrike när man bytte sin gamla franc mot den nya.
Intet är nytt under solen.
/Lasse

Robsten sa...

18 kr för en burk mellanöl? DET var dyrt tycker Jag. betalar 12 spänn för en burk tjeckisk folköl, det finns s.a.s. billigare folköl att köpa om det är så.

K2 sa...

Bra artikel! Någon ny folkomröstning för EMU finns knappast något demokratiskt underlag för. Vi ska vara tacksamma gentemot folket som så klokt valde att behålla makten över våra egna pengar inom landet. Nästa steg bör vara att återinsätta Riksbanken under direkt demokratisk kontroll. Makten över pengarna är för stor att lämna i nävarna på några få demokratiskt oberoende och ansvarsbefriade tjänstemän! Än mindre utländska sådana utan band till Sverige. Vi har redan en penningpolitik grundad i högst odemokratisk totalitär teknokrati. Det blir inte bättre för oss om vi dessutom lämnar den över till främmande makt!