onsdag, februari 24, 2010

En accepterad segregation

I en stor artikel på DN tar man upp att Stockholm är en ”kluven stad”, alltså en stad med en omfattande och stringent segregation. I artikeln så ger man exempel på hur olika det kan se ut i skilda stadsdelar, i Tensta så har 2008 21,5 procent av invånarna fått ekonomiskt bistånd. I en annan stadsdel i Stockholms kommun, Gärdet så har bara 0,7 procent av befolkningen erhållit ekonomiskt bistånd samma år. I Tensta så är 85,9 procent av utländsk härkomst, på Gärdet är 15,4 procent av utländsk härkomst. I artikeln så står det så här.
De flesta som kommer till Tensta är nyanlända flyktingar. Tidigare forskning har visat att ungefär sex av tio som flyttat från området lyckats ta sig in på arbetsmarknaden, medan endast tre av tio som flyttar dit har ett jobb.
- Det har skapat en spiral nedåt, med lägre inkomster och lägre sysselsättning, säger Roger Andersson.
I innerstaden finns en liknande spiral, fast uppåt. Andelen hyresrätter har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Samtidigt har bostadsrättspriserna skjutit i höjden. Det här har gjort att antalet hög- och medelinkomsttagare ökat på låginkomsttagarnas bekostnad.
- I takt med att de resursstarka personerna blivit fler har den lokala köpkraften ökat. Det ger underlag för bättre service och förutsättningar att upprätthålla områdets attraktivitet. Det ger också tillgång till bättre karriärsvägar genom lokala nätverk, säger Roger Andersson.

Politikerna i Stockholm och riket har fullt medvetet skapat denna situation. Dessutom har alla stockholmare varit fullt medvetna om utvecklingen. Man har genom politiska beslut minskat antalet hyresrätter och ökat andelen bostadsrätter. Att segregationen ökat eller snarare bibehållits med en sådan politik måste vara självklart får alla som överhuvudtaget kan tänka.

En annan intressant reflexion är att just i Stockholms innerstad så hade ett parti som Sverigedemokraterna sitt lägsta stöd av befolkningen i senaste valet. I Stockholms kommun så fick SD enbart 1.63 procent av rösterna till kommunen och 1,64 till riksdagen (LÄNK). Dessa siffror gäller alltså hela Stockholms kommun, även områden där SD gjorde ett bättre val som i Farsta och andra förorter är medräknade. Detta innebär att siffrorna för Stockholms innerstad och själva stenstaden är ännu läge.

Vi kan konstatera att boende och politiker i Stockholms innerstad gärna ser en segregerad stad (vilket ingen erkänner öppet naturligtvis) där både problem och invandrare som inte är assimilerade hålls på behörigt avstånd. Samtidigt berömmer man sig för att vara ”multikulti” och sakna alla de former av fobier som mer kritiska medborgare så ofta stämplas med. Dessutom kan invånarna i stenstaden alltid påpeka att de äter på Mustafas lilla hemtrevliga krog, och då gärna tar något exotiskt från matsedeln.

Det här är i grunden samma dubbelspel som när Moderaterna förespråkar en generös flyktingpolitik på riksplanet emedan moderat styrda kommuner som Vellinge och Danderyd tvärvägrar att ta emot några flyktingar. Att dessa kommuner nu mer eller mindre tvingats ta emot flyktingar p.g.a. ett massmedialt tryck som fortplantat sig till moderpartiet förändrar inget i grunden.

Länk DN

3 kommentarer:

Goten sa...

Jag tror att det handlar om att ta in så många människor som möjligt, så snabbt som möjligt. Då blir det omöjligt för svenskarna att försvara sig. Man vill nå den punkt när det svenska folket är för uppluckrat för att kunna sätta något emot. Och det går fort nu.

Den som idag tror att svenska politiker är naiva och korkade, dom tror fel. Politikerna är soldater i den Mångkulturella Armen. Om deras incitament är stålar eller rädsla, det kan kvitta.

Offren är Sverige och svenskarna, samt de invandrare som trivs i vårt svenska land.

Robin Shadowes sa...

Det är en konspiration för att förslava och utrota stora delar av mänskligheten. Det är ingen slump att samma sak händer i mängder av andra länder, inte bara i Sverige. Det är därför man har skapat Euromed och vill ha in Turkiet i EU så fort som möjligt, så man kan översvämma Europa med ännu fler muslimer. Oavsett vilket block som vinner till hösten så kommer massinvandringen att trappas upp.

Utlandssvensk sa...

Robin S,

"Det är ingen slump att samma sak händer i mängder av andra länder, inte bara i Sverige. Det är därför man har skapat Euromed och vill ha in Turkiet i EU så fort som möjligt"

Jag håller inte med dig. Min uppfattning är att de flesta EU länder har infört kraftiga skärpningar i sin asylpolitik de senaste 10 åren och att Sverige framstår som klart unikt inom EU vad gäller inställningen till immigration från tredje världen. Vad gäller Turkiskt medlemskap i EU finns det starkt motstånd i de flesta nationella parlament i Europa. Återigen är Sverige unikt eftersom det inte finns något parti i riksdagen (ännu!) som motsätter sig Turkiskt medlemskap.

Däremot håller jag (tyvärr) helt med om att "Oavsett vilket block som vinner till hösten så kommer massinvandringen att trappas upp". Arma land!