lördag, april 03, 2010

Vilka flörtar Alliansen med?

I TV4s hemsida står det att Alliansen tänker satsa på mer pengar till barnfamiljer. Däremot skall inte det allmänna barnbidraget höjas utan det s.a. flerbarnstillägget. Så här står det i artikeln.
Flerbarnstillägget höjs med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, med 200 kronor för det fjärde barnet och med 200 kronor för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Efter höjningen uppgår det därmed till 150 kronor för det andra, 454 kronor för det tredje, 1 010 kronor för det fjärde och 1 250 kronor för det femte barnet och uppåt.
Alliansen valde att höja flerbarnstillägget snarare än barnbidraget eftersom det är träffsäkert för familjer med svag ekonomi.

Jag själv känner ytterst få familjer med fler barn än tre. Familjer med fem barn eller fler har det säkert tufft ekonomisk, men familjer med skral ekonomi brukar vanligtvis inte skaffa sig fem barn eller fler. Det är ganska ovanligt med fler än tre barn också för familjer med bra ekonomi, dessa föräldrar brukar ju ägna sig åt karriären som det heter. Den stora höjningen av flerbarnstillägget kommer efter det tredje barnet noterar vi. Annars är ju tre barn det optimala för en vanlig svensk familj samtidigt som det bibehåller en någorlunda normal befolkningstillväxt.

Skall man verkligen uppmuntra familjer med skral ekonomi att skaffa sig fler än tre barn med rena ekonomiska incitament som det här är frågan om? Man tycker att den stora moroten skulle komma vid tre barn, för att därefter plana ut kraftigt. Är det månne någon speciell grupp av människor som Alliansen flörtar lite extra med eftersom den stora höjningen kommer EFTER det tredje barnet?

Länk TV4

5 kommentarer:

Anonym sa...

Svenskar har väl max.tre barn, två i genomsnitt, så då vet vi vilka Alliansen satsar på, eller hur?
Allemand

z999 sa...

Ville man gynna svenska...eh, barnfamiljer som jobbar så skulle man satsa på skatteavdrag istället. Förslaget gynnar dom som anser att det är en sund familjeplanering att bosätta sig i Rosengård och skaffa 10 barn när båda föräldrarna går på socialbidrag.

Robsten sa...

Det var ungefär andemeningen i min artikel Allemand.

Ja ungefär Z, eller de kunde toppa flerbarnstillägget vid tre barn, därefter skulle den dala.

Robsten sa...

eller åtminstone plana ut helt

z999 sa...

En bra länk-
http://www.friatider.se/