söndag, mars 28, 2010

Vad är rättssäkerhet och demokrati?

I en debattartikel på SvD opinion tar Gunnar Strömmer, ledamot i något som kallas ”Centrum för rättvisa” upp och analyserar begreppen demokrati och rättssäkerhet. Strömmer konstaterar att rättssäkerheten ofta inte ger samma opinionsmässiga fördelar som om politiker propagerar för rättstrygghet, alltså allmänhetens trygghet och skydd mot brott. Att det sannolikt beror på att rättstryggheten är såpass dålig i vårt land, i alla fall i en historisk jämförelse, reflekterar inte Strömmer över. Fallet Joy Rahman visar att rättssäkerheten är god men inte rättstryggheten. Att Rahman till slut kunde bli frikänd är mycket anmärkningsvärt. Vidare så skriver Strömmer så här i sin artikel.
Rättssäkerhet handlar till att börja med om formen: Lagar och regler ska ha kommit till på rätt sätt och vara tydliga. Beslut ska vara förutsebara. Lika fall ska bedömas lika. Dessutom måste en rättslig prövning ske inom rimlig tid.

Nu är det så att en del lagar har tillkommit för att politiker skall göra politiska markeringar. Sexköpslagen är från börja en markering av den feministiska rörelsen. De flesta människor var emot sexköp av moraliska skäl redan innan lagen, nu skulle det markeras mot männens svineri. En del lagar på jämställdhetsområdet saknar också folkligt stöd och strider mot det allmänna rättsmedvetandet, likaså en del diskrimineringslagar. Lagar som stiftas måste på något sätt vara i samklang med det allmänna rättsmedvetandet, i annat fall så urholkas trovärdigheten hos hela lagsystemet. Så här skriver Strömmer vidare.
I Sverige var oinskränkt folkstyre länge det enda värde som erkändes som sant demokratiskt. Men i dag är nog de flesta, åtminstone i teorin, överens om att respekten för individens fri- och rättigheter är ett minst lika väsentligt inslag för att vårt land ska kunna kalla sig en demokratisk rättsstat. Enskilda människor och minoriteter måste skyddas mot maktmissbruk och övertramp även om förgripligheterna har majoritetens välsignelse. Skyddet ska ytterst garanteras av oberoende domstolar.   

Det var faktiskt klarare och enklare när demokrati formulerades enligt principerna om folkstyre, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Nu nämner inte ens Strömmer yttrandefrihet och åsiktsfrihet, i stället har han och andra fört in ”respekten för individens fri och rättigheter”. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är förhållandevis konkreta och absoluta begrepp, men vad innehåller egentligen ”respekten för individens fri och rättigheter”? Det kan betyda allt och inget och det kan betyda vad politiker bestämmer att det skall innehålla. Vilka fri och rättigheter menar Strömmer mer exakt? Vad är ”respekt” för dessa rättigheter? Man kan ju rent semantiskt respektera något i betydelsen ”lyssna på” fast man sedan tyvärr inte kan handla efter denna respekt, som i "jag respekterar vad du säger men tyvärr så är det enligt följande..."

Strömmer säger dessutom att denna ”respekten för individens fri och rättigheter” är MINST LIKA VÄSENTLIGA som folkstyret. Här är vi riktigt illa ute. Ett begrepp som politikerna kan ge godtyckligt innehåll alltefter vad som är politiskt korrekt skall alltså ges minst lika stor betydelse som folkstyret. Jag accepterar absolut inte ”Centrum för rättvisas” formulering av vad en demokratisk rättsstat skall innehålla. Det är en kraftig urholkning av verklig demokrati och ger politiker en oerhörd mycket större makt på folkets bekostnad.

För att skydda minoriteter räcker det med ett enkelt ”alla människor har exakt samma rättigheter och skyldigheter i vårt land”. Utökar man detta med religionsfrihet och vissa andra klara, konkreta friheter så skall inte några luddiga generella formuleringar behövas för att skydda minoriteter. Det är när minoriteter skall få rättigheter utöver de som majoritetsbefolkningen har som alla dessa luddiga generella formuleringar behövs.

Länk SvD

10 kommentarer:

z999 sa...

Egentligen är det yttrandefriheten som är det största hotet mot diktatur. Fria och hemliga val är egentligen bara en effekt av yttrandefriheten.

Nisse i svängen sa...

Jag tycker du läser Strömmers artikel men i överkant kritiska ögon. Visst är begreppet med "individens fri- och rättigheter" luddig men det konkretiseras ju i det efterföljande stycket till att betyda Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna - och där ingår alla människors lika rättigheter där inte minst yttrandefriheten ingår.

Strömmers poäng i den här delen är, som jag tolkar artikeln, att det bör finnas värden som står ovanför majoritetsstyrets räckvidd, och enligt min mening är det si och så med förankringen av den åsikten i Sverige där folksuveränitetsprincipen ofta tolkas i annan riktning.

Robsten sa...

Yttrandefriheten ingår faktiskt inte i Europakonventionen enligt Wiki, den innehåller dessa satser.

" tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet"

Tankefrihet är ju inte samma sak som yttrandefrihet.

"föra talan mot kränkningar av friheter och rättigheter"

Det är ju inte heller yttrandefrihet. Av många orsaker föredrar jag det klockrena folkstyre, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Varför, VARFÖR har man sådan lust att taga bort dessa formuleringar?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Europakonventionen

Robsten sa...

Dock står det om yttrandefrihet i det riktiga dokumentet

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-8A8A41768BA7/0/SwedishSu%C3%A9dois.pdf

Men vi ser hur ogärna man för fram artikel 10 i Europakonventionen. Strömmer skrev ju om allt förutom om detta.

z999 sa...

Nisse i Svängen, du är ute efter den perverterade tolkningen av demokrati som betyder att majoriteten alltid har rätt att trycka till minoriteten?
Det var väl den svagheten (om man nu tycker att det är en svaghet) som Hitler utnyttjade på sin tid när han använde sig av majoritetsprincipen för att förbjuda alla andra partier. Efter att han själv satt i majoritet alltså.

Problemet med att inskränka yttrandefriheten är att man ger majoriteten mandat att avveckla besvärliga frågor. Och att man ger majoriteten exklusiv rätt att tolka diverse hedersbegrepp (allas lika värde och annat snömos som anses heligt). Som när en fackförening utesluter en sverigedemokrat-
http://politisktinkorrekt.info/2010/03/29/asiktscensur-if-metall-vill-utesluta-sverigedemokrat/

Sverigedemokraterna har själva problemet just nu när man ska sätta ihop sin riksdagslista. Dels ska den spegla majoriteten i partiet och samtidigt måste man ta hänsyn till minoriteter inom partiet för att skapa så stort enande som möjligt. Personligen tycker jag att man har lyckats ganska väl eftersom jag har erfarenheter av hur det såg ut på BSS-tiden på 80-talet då en majoritet trodde att det var en enkel sak att ena alla runt en kritik mot invandringen.

Hade man kört på som på 80-talet hade gången varit så här:
SD's valberedning sätter ihop en lista.
Diverse folk känner sig trampade på tårna och struntar fullständigt i att partiet står på gränsen till något så historiskt som en riksdagsplats.
Vänskap byts mot fiendeskap och diverse maktkamp utbryter mellan folk som tidigare varit vänner men som plötsligt står på var sin sida om gränsen för att bli invald i riksdagen.
En drös med uteslutningar till höger och vänster och kampen står inte mellan extremister och mer sansade personer, åtminstone inte på ett tydligt sätt.
Vartefter dyker ett nytt xD upp, alltså ett parti som samlar upp resterna av de oenade som fortsätter att vara oenade i ett annat parti (eller flera).

...och därefter så fortsätter invandringspolitiken med riskdagspartierna i samma lunk som vanligt. Vad de invandringskritiska behöver är att nuvarande personer blir mer resultatinriktade.

När personer som Jimmie Åkesson och Björn Söder med flera tog tag i det hela så var de just resultatinriktade.

z999 sa...

En ickekomplett lista på resultatinriktade:
Robsten
Jimmie Åkesson
Richard Jomshof
Camilla Rågfors
Mikael Jansson
Carina Herrstedt
Jonas Åkerlund
Runar Filper

...listan är mycket längre.

Nisse i svängen sa...

För tydlighetens skull: jag tycker att Europakonventionen i stort sett är bra (se dock nedan), och jag har svårt att ställa mig bakom principen om oinskränkt folkstyre även om den kombineras med yttrandefrihet. Exempelvis bör det aldrig vara möjligt att i laga ordning avskaffa demokratin genom majoritetsbeslut. I princip är det möjligt att avskaffa demokratin på två månader (september-oktober var 4:e år) i Sverige. Jag tycker inte det ska vara ens en teoretisk (laglig) möjlighet.

När det gäller Europakonventionens artikel 10 om yttrandefrihet är brasklappen om att den får inskränkas under vissa omständigheter nödvändig, men jag tror det krävs en - från den politiska makten - oberoende domstol som fortlöpande tolkar och förtydligar vad som ska menas. Annars råder godtycket - vad som för tillfället är bekvämast för dem som har makten: stänga hemsidor med teckningar, fria pingstpastorer, fälla närradiostationer etc.

z999 sa...

@Nisse:
"och jag har svårt att ställa mig bakom principen om oinskränkt folkstyre även om den kombineras med yttrandefrihet"

Får väl hålla med där. Demokratin ska ju utgå från folket men det är mer komplicerat i verkligheten än vad som går att formulera i en enda rad (vilket även du uttryckte).

I Polen så knakade det i diktaturens fogar när Lech Walensa härjade som fackligt aktiv. Och det var just kryphålen i yttrandefriheten som han utnyttjade och som kommunistdiktaturen inte hade täppt till helt. Vi ser i Kina att yttrandefriheten är det som upplevs som besvärligast för diktaturen och likadant i Iran. Kommunistdiktaturen på Kuba har överlevt demokratiska (nåja...) val genom att kraftigt begränsa yttrandefriheten. På 80-talet drog närradion igång, starkt påhejad av folkpartiet som då var ensamma om stöda yttrandefriheten i princip förbehållslöst. I programmet öppet forum med Rolf Petterson som programledare så informerades det om KKK-möten i Stockholm och kända nazister fick komma till tals. Diverse religiösa sekter sände också. Samhället gick inte omkull och det fanns inget "extremhöger"-parti som var i närheten av riksdagen.

Robsten sa...

@Nisse

Min första reaktion var hur denne Strömmer tolkade Europakonventionen samt hans egen tolkning av demokrati och en rättsstat. strömmer artikel och tolkning är betydligt sämre än Europakonventionen i sig.

I övrigt skall jag fundera mer i kväll på vad du skrev. Trött nu.

Morgan Ohlson sa...

Hej Robsten! A'så... om man nu tar ett tag över juridiken och tar sikte på den demokratiska aspekten... Då måste man nog börja redan vid 1) medborgarens (inte undersåte) trygghet och 2) skydd av t.ex polis. Om det fungerar, då kan man ta steget vidare och betrakta domstolarna. Jag är väl lite osäker, men visst börjar rättstrygghet redan i att skydda och hindra brott. Det i sin tur beror i hög grad av var på skalan mellan fascism och demokrati en stat befinner sig då olika stater skyddar olika samhällsklasser olika.
Troligen Sveriges allvarligaste problem just nu, den nya fascismen och här är den som allra värst //Morgan Ohlson // Läs här!
A) http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=15263
B) https://forum.nkmr.org/index.php/topic,1785.0.html
.