torsdag, juni 24, 2010

Migrationsverket har en annan uppfattning än Sifo/Aleris

På TV gick Uppdrag granskning i repris, programmet handlade om den mediecirkus och det debacle i Moderaterna som uppstod när frågan om mottagning av ensamkommande flyktingbarn i Vellinge blev aktuellt. I Vellinge har motståndet mot all flyktingmottagning varit massiv i 25 år, ända fram till nu då man har fått ge med sig. I programmet intervjuas Lina Makboul om Vellinges taktik att söka familjehem i stället för gruppboende till de ensamkommande flyktingbarnen. Så här säger Makboul i intervjun (ungefär 51:10 in i intervjun).

Det man har förstått i kommunen är att det är väldigt svårt att hitta familjedaghem. Man har ju letat sedan i december förra året.

Journalisten: Är det svårt överallt i kommuner eller är det särskilt just i...

Ja, enligt Migrationsverket så är det, så när en kommun väljer att ta emot flyktingbarn, och att göra det med hjälp av familjehem, så är det, det är väldigt svårt. Man brukar säga att har man ett gruppboende, så är det enklare. 

Detta låter rimligt, men vad som inte låter rimligt är svaren i den undersökning av Sifo/Aleris som visade att hela 31 procent av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att vara värdfamilj åt ett ensamkommande barn. Detta är ju en oerhört hög siffra och om den stämde skulle ju varken Migrationsverket eller Lina Makboul påstå att det är svårt att placera barn i familjehem och att det är betydligt enklare om man i stället placerar barnen i ett gruppboende.

Vi misstänkte redan från början att det var något mycket märkligt med Aleris siffror och nu har vi ytterligare indikationer på att undersökningen helt enkelt inte stämmer. Det är ju så, att när man från SVT försöker (och väl lyckas) sätta dit Vellinge kommun så vederlägger man samtidigt annan propaganda för flyktingmottagning. Detta visar att det nästan är omöjligt att bluffa i stora och komplicerade frågor, sanningen dyker oftast upp någonstans i ett annat sammanhang.

Länk SVT Play (51 minuter in i programmet)

Länk Undersökning Aleris

Länk SVT Uppdrag granskning

Länk Tidigare blogg om Aleris

2 kommentarer:

Anders sa...

När media propagerade som mest intensivt för ett mottagande av ensamkommande s.k. barn i Vellinge, så påstod Sydsvenskan, att “bara 18 procent emot boendet”.

Tidningen skriver: “Sydsvenskan har låtit GFK Sverige göra en opinionsundersökning i Vellinge kommun. Enligt den tycker endast 18 procent av kommuninvånarna att transitboendet för ensamkommande flyktingungdomar bör stoppas.”

1137 personer ringdes upp (GFK ville ha 500 svarande). 637 (!) personer ville inte delta i någon undersökning i det inflammerade läget…

Bortfallet var alltså 56%.. någon bortfallsanalys gjordes inte.

Det är nog inte ett alltför djärvt antagande, att gruppen som bortföll skiljer sig markant från dem, som var villiga att delta i Sydsvenskans undersökning.

I samband med den undersökningen så påstod Sydsvenskan också, att Vellingeborna var såå intresserade av att hysa ensamkommande s.k. barn i de egna hemmen...

En månad senare konstaterar Sydsvenskan besviket: “Få i Vellinge vill ta emot flyktingbarn.”

http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/article618363/Fa-i-Vellinge-vill-ta-emot-flyktingbarn.html

itsweden sa...

Bra sammanställning och analys av Anders.
Jag (z999) byter nu alias på bloggarna. Jag ska vara med i ett projekt för att förändra synen på nätsäkerhet i Sverige och försöka ändra en del slentrianmässigt säkerhetstänkande, framförallt inom kommunerna men även inom privata företag. Min blogg kommer att spegla detta (i den mån den speglar något alls) och inte vara politisk, även om nätsäkerhet många gånger handlar om att försvara sig från olaga intrång (eftersom en del antirasister läser här ibland; på pk-språk papperslösa hackers).