söndag, maj 29, 2011

Konservatism och kapitalism


Jag har läst ungefär hälften av den skrift som finns för gratis nedladdning på Tradition & Fason. Skriften heter "Konservatism & kapitalsim" och är klart läsvärd, speciellt som den är gratis. Flera författare har skrivit några sidor var, precis lagom för en liten lässtund. Mest intressant är väl ändå Jakob E:son Söderbaums iakttagelser av dagens ekonomiska samhälle i vårt eget land, även om Röpke och andra ekonomiska storheter är nog så intressanta. Söderbaum har annars utmärkt sig för att inte vara någon partipolitisk tänkare av klass, snarare tvärtom. I analyser av dagens media, kultur och partiklimat har Söderbaum gått vilse och försöker desperat titta sig omkring för att hitta en väg där han slipper bli rullad i tjära och fjäder av vårt mediala och politiska etablissemang. Nu kan sverigedemokrater lugna Söderbaum med att man överlever lite tjära och fjäder, det kan t.o.m. vara stärkande för både moral och en konservativ ryggrad. 

En av Söderbaums iakttagelser är denna.

Framgång inom det kapitalistiska systemet är relativ, d.v.s. det sker i regel på någon annans bekostnad. Detta är en förutsättning för utveckling, men det kan också hämma utvecklingen – t.ex. inom områden som efterfrågas av konsumenter men inte anses tillräckligt lönsamma för stora företag som gör betydande vinst på förenklingar. Om ett mindre företag etablerar sig i det läget och börjar bli framgångsrikt så utgör det med ens ett hot, och de större företagen är ofta i praktiken tillräckligt starka för att kunna hålla nere alltför betydande hot mot deras egen ställning. Att köpa upp en konkurrent handlar t.ex. inte enbart om att slå ihop två bra verksamheter till någonting bättre, utan ofta också om att få bort konkurrenter och konkurrerande produkter från marknaden. I själva verket kan man fråga sig om någon företagare egentligen är för fri konkurrens, måste man inte vara monopolist för att vara framgångsrik i det kapitalistiska systemet?
Är det någon som tror att Bill Gates vill ha konkurrens? Jag använde alltid Sygate brandvägg innan. Den blev dock uppköpt av Symantec, som genast lade ner den. Det var ändå den bästa brandväggen på marknaden för privatpersoner. Nu finns den åter för nedladdning, det är ju svårt att stoppa en produkt som kan läggas ut på en server för nedladdning. Ett annat exempel är väl Gislaveds fabrik som var mycket lönsam, och som köptes upp av Continental, för att sedan flytta hela verksamheten till Portugal. Större företag strävar alltid efter monopolställning, som ju är raka motsatsen till just konkurrens.  Ännu ett klipp från Söderbaums artikel.
Allt detta kokar ner till att liberalismens dröm om en totalt fri marknad är en ouppnåelig utopi – och inte alls eftersträvansvärd i någon form. Världskapitalism och totalt fri konkurrens har sina tydliga och stora nackdelar. Dess praktiska konsekvens massamhället har en förödande inverkan på den civilisationsprocess, de kulturvärden och de naturliga gemenskaper som konservatismen omhuldar. Marknaden ska vara till för människan – inte tvärtom. Och konkurrensen ska framför allt befrämja det som är bättre, vilket inte nödvändigtvis är liktydigt med den som är starkare.
Självklart har Söderbaum rätt i att en ren ohämmad kapitalism utan statlig styrning skulle få förödande konsekvenser för både miljö och kulturella värden. Marknaden måste styras och det måste finnas ett regelverk som marknaden har att förhålla sig till, speciellt sedan många moraliska värden, som fordom styrde också kapitalister, satts på undantag i dagens samhälle. Skulle den globala marknaden få härja fritt skulle vi snart ha ett samhälle som ingen vill leva i, och vad skulle då vara vitsen med en bra ekonomi? 

Jag tycker dock att författarna missat en viktig sak i sin kritik av den fria marknaden. Ibland så överväger organisatoriska fördelar de fördelar den fria konkurrensen kan erbjuda. Detta gäller främst samhällelig infrastruktur och vissa andra allmänna tjänster. Vilka områden som organisatoriskt passar för att drivas av det allmänna måste ofta testas i verkligheten. Som konservativ skall man dessutom låta verkligheten och inte ideologin styra. Vi har exempel som kommunikationer där i princip allt blivit betydligt sämre när verksamheten lagts ut på den privata marknaden. Man får i princip vara blind (ideologisk blindhet) för att inte se att vissa verksamheter fungerar betydligt sämre vid avreglering. Den fria konkurrensen fungerar inte när det t.ex. bara finns en uppsättning järnvägsräls. Två uppsättningar järnvägsräls bredvid varandra skulle vara så infantilt så inte ens Reinfeldt skulle föreslå något sådant.  

Ett annat exempel är elmarknaden. Vid avregleringen så blev mycket snabbt mina elräkningar tre gånger så höga. Självklart gör Vattenfall och andra bolag stora vinster. Jag behöver inte ens läsa boksluten för att konstatera att bolagen gör stora vinster, det räcker att titta på min egen elräkning. Men vad var den stora vitsen med att driva dessa bolag i privat regi? För att föra över pengar från min plånbok till aktieägare i dessa bolag? 

Självklart fungerar det inte att staten driver äger bolag som bäst verkar och producerar på den fria marknaden, det är väl bäst att påtala detta för att undvika missförstånd. Socialismen är i princip en död ideologi. Verkligheten har visat att det helt enkelt inte fungerade. Man kan säga att människans natur inte var anpassad efter en produktion som drevs av staten eller det allmänna. 

Socialdemokratins stora misslyckande kan kort beskrivas att de misslyckades att tolka verkligheten. De gick åt höger där de skulle gått åt vänster. De skyndade på en utveckling där avknoppningar, privatisering och entreprenad hade negativ effekt. De gick åt vänster där de skulle gått åt höger. De vurmade för grupper utanför arbetsmarknaden. De ägnade sig åt grupper såsom HBT-personer, människor med utländsk härkomst och andra udda existenser, i stället för att föra arbetande människors talan. Arbetslinjen som "de nya Moderaterna" förde hade en poäng, speciellt sedan Socialdemokraterna lämnat hela fältet vidöppet. Att socialdemokraterna inte kunnat draga dessa enkla slutsatser beror kanske på politisk indoktrinering av ett mer svårartad slag. Det återstår att se om ett kraftigt valnederlag kan få dem att nyktra till. 

Jag kan inte länka till en privat skrift utan tillstånd, men gå in på "Tradition & Fason:s" hemsida så hittar ni skriften i högerlisten.  

6 kommentarer:

Martin sa...

Förmögen till värdighet
Johan Hakelius tolkar Wilhelm Röpke.
"Det som ger livet ett verkligt innehåll finns bortom utbud och efterfrågan, men ekonomins och samhällets uppbyggnad avgör om vi kan odla dessa värden."

www.timbrobokhandel.se/Böcker/395/förmögen-till-värdighet.aspx

[går att ladda ner som pdf på länken]

- -
Kom osökt att tänka på den boken, undskyld om det är "Off-Topic".

feminix sa...

Jag har bloggbekymmer. Kan inte du heller se och visa Bloggintresserade?

Robsten sa...

Jo, det kan jag...

feminix sa...

OK! Då ligger felet hos mig.:(

Anonym sa...

Suveränt bra, tack Robsten, du uttrycker dig så enkelt o klart men ändå elegant. Läser ofta din blogg. Du är viktig för att vi som läser den ska få argumenten när man ibland diskuterar med andra. Tack än en gång!

Robsten sa...

Det värmer att höra, tack själv ;-)