söndag, november 04, 2007

Människosmugglingen sker genom kriminella nätverk

Enligt SVT som refererar Sveriges Radio och programmet "Kaliber" så sker smugglingen av irakier till Sverige genom kriminella nätverk. Det lär enligt dessa uppgifter finnas ungefär 30 stycken sådana nätverk som verkar inom landet. Dessa ligor smugglar inte bara människor utan extraknäcker genom att smuggla narkotika och t.ex. diamanter. Priset för en resa till Sverige lär enligt dessa uppgifter ligga på ungefär 120,000 kronor. Så här står det på SVT:s hemsida,

- Totalt har fyra miljoner irakier flytt sina hem. Av dem finns de flesta i Mellanöstern, men för dem som tar sig vidare är Sverige det stora målet i Europa. Fler irakier kommer hit än till något annat EU-land.

Ja, varför det är så vet vi redan. Våra svenska politiker har i sin outsägliga visdom infört de utan jämförelse generösaste flyktingreglerna i Europa. Ryktet sprider sig och Sverige med sina jämförelsevis väl utbyggda sociala system framstår som rena himmelriket för de som flyr från sitt hemland.

En irakier som heter Ninip beskriver sin resa hit från Irak, så här ståt det på SVT:s hemsida,

- Han har just kommit till Göteborg efter en resa på två veckor från Syrien via Jordanien, Turkiet, Grekland, och Danmark och hit. Han och hans fru Leyla betalade närmare 100 000 kronor var för resan.

Dyra pengar är det förvisso, men…gäller inte Dublinöverenskommelsen alls längre? Grekland torde vara det första EU-land som denna familj kom till om inte mina geografikunskaper rostat fullständigt, skall de inte söka asyl där?

Länk SVT

Inga kommentarer: