söndag, juni 28, 2009

Arbetskraftsinvandringen igen

Alliansen och Miljöpartiet inledde ett samarbete om generösare regler för arbetskraftsinvandrare utanför EU för 5 år sedan. Nu har man inlett en parlamentarisk kommitté som skall utreda alla positiva effekter av en sådan invandring. Man vill införa dessa generösare regler för att möta en förmodad brist på arbetskraft i framtiden, enligt migrationsminister Billström. Så här står det i DN.

På så sätt tar regeringen ett stort steg i arbetet med att ytterligare öppna Sverige och ta tillvara de möjligheter som kopplingarna mellan migration och utveckling erbjuder. Ökat globalt utbyte är positivt för såväl enskilda som för hela samhällen.
Utgångspunkten för den framtida migrations- och utvecklingspolitiken ska vara en positiv syn på mobilitet och globalisering.

Man utgår från att ökat globalt ”utbyte” är positivt för samhället. Men är det inte just det man först av allt skall utreda förutsättningslöst? Man utgår från att denna migration är positiv som en självklarhet innan man ens har undersökt om vi vårt land tjänar på den ökade globala rörligheten, som främst då blir en ström in i landet. En del människor reser också ut från vårt land för att arbeta i något annat land. Dessa svenskar som reser till andra länder för att arbeta behöver dock inga ändrade regler än de vi har i dag. Man skriver också i artikeln att ”utgångspunkten skall vara positiv på mobilitet och globalisering”. Det innebär att vi inte ens undersöker om vi tjänar på en större arbetskraftsinvandring än den vi har i dag. Det blir alltså inte tal om någon förutsättningslös undersökning. Vidare står det i artikeln.

Allianspartierna och Miljöpartiet de gröna enades redan för fem år sedan om att öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring. Det har lett till att Sverige sedan december 2008 har ett av världens öppnaste och mest flexibla regelverk för arbetskraftsinvandring. Ökad arbetskraftsinvandring kan möta behovet av arbetskraft för svenska företag och den offentliga sektorn. Samtidigt kommer fler människor att kunna skapa sig en framtid i Sverige.

Vi hade under brinnande högkonjunktur 290,000 arbetslösa. Vad är det för företag som inte får sitt behov av arbetskraft tillgodosedda redan med de arbetslösa vi har i dag? Själv har jag sett att en massa polska byggjobbare tagit över de jobb som den inhemska arbetskraften tidigare hade. Många som byggt hus vittnar om att de polska byggjobben är betydligt billigare, om än av sämre kvalité. Det handlar då om att lönenivån sannolikt är för hög för de svenska företagen, inte någon brist på arbetskraft. Samtidigt som de polska byggjobbarna får jobb så kommer de svenska byggjobbarna att leva på arbetslöshetsunderstöd. Jag ifrågasätter starkt om detta är en samhällsekonomisk vinst.

När det gäller arbetskraft till den offentliga sektorn så är det i hög grad sådana arbeten som ungdomar tidigare startade sin yrkeskarriär med. Det talas mycket från alla partier om att bekämpa ungdomsarbetslösheten. I stället skall man alltså importera arbetskraft till de jobb som ungdomar utan hög utbildning skulle kunna få.

Till sist skriver man att ”Samtidigt kommer fler människor att kunna skapa sig en framtid i Sverige” det innebär ju att färre kommer att kunna skapa sig en framtid i sina hemländer naturligtvis. Det ligger ett inneboende förakt mot andra länder och kulturer att se Sverige som det enda landet där man kan skapa sig en framtid värd att leva. Det kan också innebära att ungdomar i Sverige inte får jobb och därigenom inte ens kan skapa sig en framtid i sitt eget land.

Naturligtvis skall vi göra det möjligt för arbetskraft att komma in i landet som vi saknar själva och som vi drar nytta av. Denna form av arbetskraftsinvandring är möjlig redan i dag, speciellt med de generösare regler som infördes förra året. Nu talar man dock om en import av arbetskraft som arbetslösa i vårt eget land skulle kunna taga. Vi talar om jobb som ungdomar skulle behöva för att inleda sin yrkesbana. Samtidigt som vi mer och mer ser oss om efter människor utifrån som skall ta vissa vårdjobb och andra enklare jobb, så ställer vi inte krav på att våra egna ungdomar skall taga dessa arbeten. Det är oerhört viktigt att ungdomar som gått ut gymnasiet får ett normalt jobb och kan tjäna sina egna pengar. I stället kommer de som inte studerar vidare att bli arbetslösa samtidigt som vi importerar arbetskraft.

Den förmodade arbetskraftsbrist som regeringen talar om har vi faktiskt inte sett överhuvudtaget. Just nu går 446,000 människor öppet arbetslösa. Vore det inte smartare att försöka få dessa i arbete än att starta en import av arbetskraft som inte behövs nu, utan i en förmodad framtid som vi ännu inte sett något av?

Länk DN

Länk SCB 1

Länk SCB 2

6 kommentarer:

Rune sa...

Då och då blir det väldigt tydligt att våra politiker inte vet vad de pratar om.
Jag kommer ihåg för ett par valrörelser sedan när det också var lågkonjunktur och att man varje dag kunde höra och läsa i våra medier om företagsnedläggningar och uppsägningar av personal. Detta i stor omfattning.
Då står Lars Leijonborg i TV och talar om det stora behovet av arbetskraftsinvandring. Jag blev helt förbluffad.
Vet inte karlfan vad han säger? Blev min reaktion. Läser han inte tidningarna?
Mitt tidigare dåliga förtroende för politiker som honom störtdök för att ersättas av rent förakt. Hur kan sådana få politiska och ansvarsfulla uppdrag?

Anonym sa...

Tala om att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Det finns redan en fri rörlighet inom EU så den här typen av invandringen som skall hyllas i utredningen är helt och hållet utomeuropeisk.

Anonym sa...

men varför ljuger politikerna för oss?
har du något svar på det
för mej är det helt klart att dom far med lögner
är det godhets--tävling?
är det någon ekonomisk egenvinning som döljer sej bakom?

varför måste vi höja pensionsåldern nu när vi tagit in så mycke invandrare?

varför är dom som inte tagit emot några invandrare sveriges rikaste för?dom borde ju vara dom fattigaste om det är som politikerna säger

och det sista varför är så många utav svenska folket så tanklösa att dom blir lurade till allt detta för?

varför tänker inte folk för all fakta går ju att få tag i
pelle

Robsten sa...

""men varför ljuger politikerna för oss?""

Dom måste väl ljuga annars skulle det ju vara politiskt omöjligt att införa det mångkulturella samhället.

""är det godhets--tävling?""

Det är väl en parameter bland flera andra. Det kan ha börjat som en godhetstävling på sjuttiotalet faktiskt. men nu är det globalisering, mångkulturellt samhälle, billig utländsk arbetskraft som står på agendan.

"och det sista varför är så många utav svenska folket så tanklösa att dom blir lurade till allt detta för?"

hela mediaapparaten hjälper till. UR hjärntvättar samt en massa andra institutioner. Sammantaget är det en enorm apparat som ser till att vi tycker rätt.

roberth sa...

Det mest skrämmande är att svensken inte ens ser vad som sker. Svensken är så handlingsförlamad och indoktrinerad av staten som en amöba i koma tamefan.

Stig sa...

Antar att du har rätt Roberth i att "Det mest skrämmande är att svensken inte ens ser vad som sker. Svensken är så handlingsförlamad och indoktrinerad av staten som en amöba i koma tamefan."
Jag undrar ofta hur många svenskar det är som ser vad som händer i vårt land men de är nog en bra bit över hälften. Men det vanligaste är nog att man inte ser allvaret i massinvandring och lönedumpning genom arbetskraftsinvandring. Och allvaret i att så många unga är arbetslösa och att Sverige är värst i Europa när det gäller ungdomsarbetslösheten. Det blir som i England där 100 000-tals män och kvinnor i 30-årsåldern aldrig har haft ett jobb eller en fast anställning. Vad det leder till behöver man knappast grubbla över...
Det stora felet är svenskens historiskt väldokumenterade tålmodighet. Tålmodighet kan vara en fördel men likväl en akilleshäl
som riksdagspolitikerna är väl medvetna om och utnyttjar till fullo. Varför röstar svenne av ren lojalitet på samma gamla parti som inte längre står på hans sida? Har parilojalitet övertagit religionen och religiös fanatism? Bland äldre gråsossar är det helt säkert så och bland många yngre är det privatekonomin som avgör vilket partis valfläsk de sväljer.
Hur kan en svenskfientlig oikofobiker som Mona Sahlin bli partiledare utan ett enormt väljarras?
Piratpartiets framgång är ett lysande exempel, alla vill väl ha film och musik gratis men hur man kan snöa in på den frågan och fullständigt skita i vilket samhälle man får är en gåta - för mig i alla fall.