måndag, juni 29, 2009

Björklund kom med ett bra förslag

I Almedalen tävlar de politiska partierna om att synas och höras. Det minglas och konfereras på både tvären och längden. Frågan är hur viktigt det är för de politiska partierna att längre delta i Almedalen. Kan deltagandet från Ohly göra att Vänsterpartiet får en enda tusendels procent mer i valet 2010? Jag är tveksam till det faktiskt. Den kommande valrörelsen betyder allt och det är nu man skall forma en bra politik samt engagera partiarbetare, detta låter sig inte göras från Almedalen längre. De stora vinnarna är i stället olika lobbygrupper som påverkar de politiska företrädarna.

I dag var det Björklunds tur att hålla tal i Almedalen. Han kom med ett nytt förslag om lärlingssystem, liknande det man har i Danmark. Det innebär att ungdomar blir anställda som lärlingar under två år. Första året anställs ungdomarna med halv lön, andra året med två tredjedelars lön. Björklund fick förklara det faktum att det måste vara bättre med att ungdomar arbetar med lite lägre lön än är arbetslösa och lever på socialbidrag. Det är självklart en mycket stor vits med att ungdomarna som går ur gymnasiet med yrkesutbildning får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Har ett företag väl anställt en ung människa som vuxit in i företaget och visat framfötterna är det mycket lättare att anställa denna person. Från Danmark har man enbart goda erfarenheter från detta lärlingssystem.

En annan åtgärd för att kratta manegen en smula för våra ungdomar vore att skrota det förslag till arbetskraftsinvandring Billström presenterade häromdagen. I stället för att våra ungdomar skall få börja sin yrkeskarriär med lite enklare jobb så skall man alltså importera arbetskraft utanför Europa. Det är ett beklämmande dåligt förslag, främst för våra ungdomar som borde få en chans i arbetslivet i stället för att gå och slå dank samt känna sig onyttiga.

Länk DN

3 kommentarer:

MS sa...

Det finns bara ett stort problem mot detta utmärkta förslag. Det stavas LO. Att unga får börja med en lägre ingångslön för att få in en fot i arbetslivet och för att för att skaffa sig den erfarenhet som många AG värdesätter högre än formella betyg är för oss flesta helt naturligt. Facket har slagit blå dunster i ögonen på ungdomarna som på fullt allvar tror att dom kan gå ut gymnasiet och sedan begära 25 000 i ingångslön direkt därefter. Facket ska bara tillvarata arbetarnas intressen och inte missleda folk eller försvåra för AG att anställa folk. LO har alldeles för stor makt i Sverige tack vare S och dom har i många fall stoppat en helt naturlig utveckling på arbetsmarknaden p g a prestige och skitsaker. Håller med Robsten att Alliansen sviker dom unga genom deras vurm för billig arbetskraftinvandring.

roberth sa...

Lo ansåg det vara en bra idé hör och häpna.

z999 sa...

Innan man har stoppat invandringen så kommer det inte att ha så stor effekt ändå. Det måste finnas möjlighet till ingångsjobb först. Dom borgerliga har förstört arbetsmarknaden med en massa gammalt socialistiskt tankegods från forna Sovjet. Som att staten går in och subventionerar "jobb" inom tjänstesektorn (överklassnära tjänstehjon). När "borgerliga" talar om jobben som en viktig fråga så ser dom det som att staten ska gå in och fixa jobb, inte att man ska ha en blommande kapitalism med företag som är ute efter att sälja produkter under rättvis konkurrens med varandra.