torsdag, juli 02, 2009

Konservativ politiker som vill komma runt en svår fråga

Roland Martinsson skriver i en artikel på DN att det finns en bas av konservativa väljare som KD i princip övergett och lämnat vind för våg. Det märkliga är ju att denna väljargrupp ändå är såpass stor att det förefaller märkligt att bara överge den, precis så som KD under Hägglund faktiskt gjort. Martinsson har t.o.m. anlitat Demoskop för att konstatera denna potentiellt mycket stora väljargrupp. I artikeln tycker Martinsson att KD borde vända sig till denna stora väljargrupp för att kanske bli det tredje största partiet. Nu är det ju så att KD faktiskt haft en del av denna grupp väljare, men övergett den.

Förklaringarna till varför KD har lämnat ett vinnande koncept och övergett den väljargrupp som borde varit deras bas är ju inte glasklara för den som själv inte är med i partiet, kanske inte ens för de som ÄR med i KD. Men vi kan konstatera att riksdagsmän i allmänhet och yrkespolitiker på riksnivå är liberalare än vad befolkningen är, som dessa politiker skall representera. Detta förhållande har gällt så länge jag kan minnas och tendensen har förstärkts efter tid. En annan förklaring är att det till stor del ändå är 40-talisterna som fortfarande styr och har satt sin prägel på svensk politik. Dessa 40-talister stod på barrikaderna 1968 och var allmänt ”vänster”. Det var dock inte arbetarklassens barn som gjorde sig hörda utan medelklassens barn. Ser vi tillbaka så får vi en otrevlig misstanke att hela upproret mest var ett föräldrauppror. Resterna av hela ”upproret” är en missriktad liberal humanism. Vidare skriver Martinsson skriver i sin artikel så här.

Ett parti som tar ställning för låga skatter, fri företagsamhet, starkt försvar, lag och ordning, men som också ser hur detta är beroende av värderingar som stöder en fri skola, personligt välfärdsansvar, färre aborter, ett gott klimat för familjen och över huvud taget ett starkt civilt samhälle.

Ja det finns potentiellt en stor marknad för ett sådant parti, det inser Martinsson och en hel del andra personer också. Nu är det så att ett annat parti har lagt beslag på dessa frågor. Ett parti som ekonomiskt för allt i världen står lite till vänster från det parti Martinsson målar upp, men i alla fall. Vidare i artikeln står det.

Jag bad Demoskop undersöka vilket underlag det finns för ett KD som intar det övergivna högerfältet. I samma veva fick jag hjälp av United Minds att studera samma människor i form av åtta fokusgrupper i fyra olika städer.
Hypotesen var att dessa människor är konservativa men inte alls lockas av Sverigedemokraternas skräniga ölsjapps¬populism. De ser positivt på invandrare, är ointresserade av hbt och räds varken dagens myller eller framtiden. De är skeptiska till politikernas klåfingrighet, värnar traditioner och har kort tålamod med genusvetare. De ser företag och familjer som landets ryggrad och ser hur båda angrips hårt av den tyckande eliten.

Skränig ölsjappspopulism? Ett nytt ord, men exakt vad är det som skulle vara ölsjappspopulism? Sverigedemokraterna vill ha en liknande immigration som de flesta andra länder i Europa, drivs de flesta länder i Europa av ölsjappspopulism? Det är de etablerade politikerna "tyckareliten" som framställer SD på det vis Martinsson också vill framställa partiet. Det är ju propaganda och inget annat. SD:s partiprogram finns på nätet tillgängligt för alla, det är inte mer ölsjappspopulism än det Martinsson själv för fram, snarare mindre. Martinsson vill ju ”populistiskt” lägga beslag på en viss väljargrupp. Vidare skriver Martinsson så här i artikeln.

Enligt Demoskops mätning instämmer minst 7 av 10 (ofta fler) svenskar i följande:
• Alla har lika värde och ska ha samma rättigheter oavsett ursprung, religion eller sexuell läggning.
• Företagsamma invandrare är bra för Sverige.
• Vuxna människor har en plikt att försörja sig själva.
• Politiker ska inte bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas.
• Många som lever på bidrag skulle kunna arbeta.
• Sverige borde få exportera snus till resten av EU.
• Det daltas för mycket med brottslingar.
• Fler poliser och längre fängelsestraff ökar tryggheten i samhället.
På det hela taget handlar det om en konservativ och tolerant grupp som skär genom alla åldrar, träffar kvinnor och män lika, återfinns inom varje utbildningsnivå och bland både oppositionens och alliansens väljare.

Ser ni vad den stora finurligheten är med frågorna? Ja, precis, få människor skulle svara att det är dåligt för Sverige med företagsamma invandrare. Men hur många skulle svara att det var rätt att hälften av alla irakier som flydde till väst under oroligheterna där flydde till det lilla landet Sverige? Hur många skulle tycka det var bra att Södertälje under samma period tog emot fler immigranter än hela Nordamerika? Som man ställer frågor får man ju som sagt svar. Sedan kan man fråga sig hur tolerant Martinsson är, han verkar ju inte tolerera människor eller partier som råkar ha en lite annan åsikt om den påbjudna immigrationspolitiken. Tog toleransen slut där Martinsson? Till sist så skriver då Martinsson så här.

Skillnader finns – storstadsbor tycks lockas mera av de politiska ideologernas planer, medan människor i resten av landet förhåller sig självständigare till den livsstil tyckareliten föreskriver.

Det är just denna ”tyckarelit” som påbjudit att vi får ha åsikter om alla politiska områden, utom ett, nämligen immigrationspolitiken. Martinsson tillhör själv en konservativ skara, en skara som Martinsson helt riktigt bedömt som stor. Men Martinsson vill inte på allvar stöta sig med denna ”tyckarelit” som han själv talar om. Alla vet ju att priset kan bli högt om man på fullaste allvar utmanar denna elit. Martinsson är ju smart som försöker ta sig runt denna ”farlighet”. I långa loppet kan vi dock inte ha en demokrati där ett eller flera viktiga politiska områden inte är tillåtna att ha åsikter om. Den allra minsta demokratiska tolerans påbjuder att människor också måste få ha åsikter om immigrationspolitiken utan att straffas för det.

Länk DN

16 kommentarer:

Milla sa...

Det är ju ett bra drag att ta till för att få dom svar man vill ha själv, genom att ställa frågorna på det sätt som görs här. För alla svar beror på just hur man väljer att sätta orden. Och sen kan manju om man vil dra den slutsatsen att allt är frid och fröjd..

"Skränig ölsjappspopulism" gillade jag nästan haha Men bara för att det var ett nytt påhopp som jag inte hört tidigare, Kan det vara så att man inser att dom vanliga börjar bli uttjatade? Kan man inte vara elak och sätta horn i pannan på oss så ska man förlöjliga politiken.. Jag tror personligen att allt fler från KD kan tänka sig att välja SD istället för KD. För KD har blivit mer och mer liberalt i takt med att världen runt om börjar tänja på moralens gränser. Detta enbart för att man vill tilltala så många väljare som möjligt. Allt handlar om makt och återigen makt.

Ha det bra i solen nu Robsten!

Gustaf Janson sa...

Ser att man återigen tar upp den gamla vänsterfloskeln "alla lika värde och allas lika rättigheter". Men man glömmer visst det där med alla lika skyldigheter, i vanlig ordning. Bara att läsa mellan raderna, den invandrade och tärande delen av befolkningen skall ha samma rättigheter som arbetande och skattebetalande svenskar, men att dom också skulle omfattas av samma skyldigheter nämns inte alls.

Robsten sa...

Same to you Milla ,-)

z999 sa...

"Ser att man återigen tar upp den gamla vänsterfloskeln "alla lika värde och allas lika rättigheter". "

Kräks över sånt där. Den där typen av "argument" får mig ibland att tycka att det är rätt bra att de självutnämnda och självgoda "antirasisterna" inte tar några debatter.

Ändrar man det till att alla har samma värdighet i stället så får det aningen mer substans om man då menar att det syftar på att alla ska vara lika inför lagen och så vidare. Att gå omkring och hävda "alla är lika värda" är egentligen ett sätt att strunta i vad ens medmänniskor egentligen har för värde på riktigt.

Mikael sa...

Skränig "ölsjappspopulism" låter
som en koppling till Hitlers ölhallsmöten på 20 och 30-talet.

Kört sagt ett mer sofistikerat sätt
att anklaga SD för att vara rasister.

För övrigt är det lite patetiskt att RM som bor i Texas till vardags ska på distans sitta och kritisera svenskar som är negativt inställda
till den svenska massinvandring som RM själv troligtvis har väldigt begränsade upplevelser av.
Iallafall när det gäller de negativa sidorna av denna.
Påminner lite om när Liza Marklund (till vardags boende i ett lyxområde i Marbella i södra Spanien) skrev en hyllning till mångkulturen som utgick i från hennes sydamerikanska hemhjälp...

Henk sa...

Allt det där är säkert tänkvärt och bra. Problemet är dock att kristdemokraterna aldrig övergett någon profil. Martinsson och andra vill att partiet ska skaffa sig en profil som de saknar i svensk politik. Men att hävda att kd varit ett konservativt parti som nu blivit socialliberalt, är helt enkelt en historieförfalskning.

Kd har inte enklet gått att stoppa in i skalan socialism-liberalism-konservatism, och det gör man inte heller i länder som haft stora och dominerande kristdemokratiska partier under lång tid. Det är i princip bara i Sverige som man envisas med att kalla det för konservativt, med eller eller annat prefix.

Istället har partiet alltid stått för en tydlig etik, familjevärderingar och en tro på ett starkt civilt samhälle. Men det har också alltid haft ett socialt patos med fokus på vård, äldre, sociala frågor och värnat biståndet.

För en traditionell kristdemokrat blir därför kravet på att man ska fortsätta driva vissa frågor (ex i enlighet med Martinssons idé) men överge de sociala frågorna.

Jag tillhör de som tror att det vore att försöka skaffa sig nya väljare, men att kasta ut en stor del av de befintliga, för att inte tala om en stor del av partiets aktiva. Framgångsrecept? Tveksamt...

Däremot kan partiet ta för sig mer i de frågor där de avviker från de andra allianspartierna, som alla tre bekänner sig till en eller annan form av liberalism. För visst representerar kd åsiktsmässigt redan i dag en stor del av de väljare som Martinsson hävdar är övergivna. Det gäller bara att få dem att hitta hem...

Robsten sa...

Nja Henke, visst hade Alf en något annorlunda profil? Visst har Hägglund förödmjukat sig inför trycket från alliansbröserna? Visst var Alf i någon mån socialkonservativ?

diariest sa...

Skrivit om samma sak i dag.

Poängterat det märkliga i att jesuitiske Poirier Martinsson stöder ett parti vars ledare förespråkar abortturism!

Vidare att Alf Svensson, den gamle fariséen, lobbar för obedövad slakt.

Om Demoskop frågat om det, så hade nog svaret blivit en besvikelse för Poirier Martinsson.

Men som man frågar får man svar.

z999 sa...

Eftersom vi nu har en kd'are på besök här så tycker jag att vi ska bemöta den personen vänligt.

KD betecknar sig numera som mer sekulariserat än tidigare. I en parallel verklighet så förespråkar Alf Svensson med flera från KD religiös ritualslakt och djurplågeri. Religionsfrihet enligt KD innebär den religiöses rätt att få vara en pine in the ass för övriga samhället. KD har även varit med och lagstiftat om att religion och religiösa ska skyddas från kritik i grundlagen, något som känns som ett aningen medeltida synsätt. Vidare så kommer KD nästa år att vara med och sänka pensionerna med 4% och samtidigt höja politikernas löner med ungefär samma procent (tur att vi inte räknar i kronor här för då skulle pensionärerna hamna på minus). Detta sockras sedan in av KD med klyschor om att alla är lika värda, vilket inte förpliktar till nånting.

En av KD's hjärtefrågor är uhjälpen vilket av vissa kd'are motiveras med den bibliska berättelsen om den barmhärtige samariten. OBS! Den bibliska berättelsen handlar om att osjälviskt hjälpa en människa i nöd, inte att köpa sig en plats i himmelriket för skattepengar som KD håller på med. KD's syn på uhjälp påminner väldigt mycket om när adeln köpte avlatsbrev från kyrkan på medeltiden.

Robsten sa...

Ha, ha, nu var du verkligen vänlig Z ;-)

z999 sa...

Henk:
"Kd har inte enklet gått att stoppa in i skalan socialism-liberalism-konservatism, och det gör man inte heller i länder som haft stora och dominerande kristdemokratiska partier under lång tid. Det är i princip bara i Sverige som man envisas med att kalla det för konservativt, med eller eller annat prefix."

Men du kan inte jämföra Sverige med Europa på det sättet (det är väl det du gör?). Frankrike och Tyskland är stora katolska länder och då får naturligtvis ett parti som kristdemokraterna en annan klang. Påven är konservativ men det är inte helt ok för en katolik att kalla honom för socialkonservativ, han ska ju stå över sådana begrepp och det åker kd-partier i Europa snålskjuts på.

Robsten:
"Ha, ha, nu var du verkligen vänlig Z ;-)"

:-)
Vore kul om någon kristdemokrat svarade på det där eftersom det går att motivera varje punkt.

Anders @ ungsvensk.se sa...

Sanningen om SDU-incidenten:

http://pandeism.wordpress.com/2009/07/03/angaende-incidenten-vid-lars-ohlys-tal-i-almedalen

Robsten sa...

@Anders
Ja du Anders, vad jag/vi tycker om och denne Nordqvist och våldsvänstern är väl ganska klart vid detta lag. Men en annan aspekt är att vi kan framstå som lite löjliga i folks ögon. Denne Nordqvist har smalare överarmar än mina handleder, hennes lår är väl i klass med mina överarmar ungefär. min spontana reaktion är väl att jag skulle vänligt men bestämt, lägga henne över knät, dra ned hennes shorts, samt smiska henne i stjärten och förklara demokratiska principer, på ett pedagogiskt sätt naturligtvis.

Vi kan inte låta småtjejer på 45 kg riva sönder plakat och ställa till det, någonstans går ändå gränsen. Till slut blir det löjligt helt enkelt.

Jasså hon klagade över rivsår? Muhahahahah...

Själv skulle jag föredra ett snack med Ohly om deras implicita stöd till våldsvänstern i stället för plakatdemonstrationen. Det är lite mer min stil, men ni tillhör ju ungdomsförbundet så det kanske är en generationsfråga. Klart är att våldsvänstern är en fråga som man förr eller senare måste ta tag i.

Namnlös sa...

"Martinsson är ju smart som försöker ta sig runt denna ”farlighet”". Det stämmer inte, faktum är att Roland PM skriver just bara det han behöver - han är nämligen (intressant nog) en förespråkare för ett mångkulturellt samhälle och inget annat, med USA som främsta förebild.

Robsten sa...

Ja, och jag såg ett program från Baltimore i går. Det var förfärligt, i en etnisk enklav så måste skolan ha egen polis som tvingade in eleverna till lektionerna. 1 procent klarade matten som var natioenllt stipulerat, 10 procent klarade engelskan.

Dessutom har USA lite andra krav på sina nya medborgare än Sverige.

Med USA som förebild är jag emot ett mångkulturellt samhällle. Speciellt när man har i åtaknke att indianerna är USA:s ursprungsbefolkning.

z999 sa...

Namnlös:
"han är nämligen (intressant nog) en förespråkare för ett mångkulturellt samhälle och inget annat, med USA som främsta förebild."

Betyder det att han skulle acceptera något liknande arrangemang som USA har byggt upp mot invandring från söder (=Mexico)?