söndag, oktober 04, 2009

Lyssna inte på Bengt Westerberg en gång till

I en debattartikel på DN opinion går Bengt Westerberg tillsammans med 5 andra personer ut och propagerar för att ”papperslösa” utlänningar skall få laglig rätt till sjukvård. De kräver att regeringen skall ändra lagstiftningen så att även vuxna skall ha laglig rätt till sjukvård även om de uppehåller sig här illegalt. Så här skriver författarkollektivet i artikeln.

Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna när det gäller vård till papperslösa. De papperslösa tillhör de mest sårbara grupperna i Sverige och är just dem som de internationella mänskliga rättigheterna är till för att skydda.

Detta är som alla förstår helt fel, det är helt klart att människor som uppehåller sig olagligt i vårt är de som bryter mot lagen. Sverige bryter inte mot några lagar eller andra principer då de människor som det gäller, inte ens har rätt att vistas i landet. Det hela är på gränsen till det absurda, om en person skall avvisas men avviker och hellre vistas illegalt här i landet trots att han enligt lagen skall lämna landet så kan det aldrig bli frågan om att samhället bryter mot några ”internationella mänskliga rättigheter”. Vidare så skriver de så här i artikeln.

Det är naturligtvis inte så att varje negativt besked till asylsökande leder till att de gömmer sig. De som trots avvisning stannar i Sverige hamnar i en socialt oerhört utsatt situation. Den överväldigande delen av dem gör det därför att de fruktar för sina liv, oavsett att svenska myndigheter anser att deras fruktan inte är välgrundad och därför har avslagit asylansökan.

Om de som vistas här illegalt skulle ha rätt till all samhällsservice skulle det naturligtvis leda till att många fler ”gömmer sig”, det är ju en signal att det faktiskt är fullt möjligt att vistas här trots att man fått besked att man inte har tillåtelse att vistas här. All logik verkar ha lämnat denna diskussion trots att en del de som t.ex. skrivit under denna artikel är högt utbildade läkare. Hur kan man egentligen ”gömma sig” om barnen går i skolan och man själv erhåller sjukvård? Så fort myndigheterna får vetskap om att en person befinner sig illegalt i landet så skall ju samma myndigheter se till att personen avvisas.

Författarna nämner en hel del internationella avtal som Sverige skrivit på, de menar att vårt land skulle bryta mot dessa avtal om vi inte ”levererar” sjukvård till de som vistas här illegalt. Det måste röra sig om mycket fria tolkningar av dessa avtal som man sedan använder på ett bedrägligt sätt för att sätta press på makthavare. Det kan omöjligt vara så att det står i något avtal att en nation måste leverera samhällsservice till de som egentligen, enligt lagen, inte ens har rätt att vistas här. Om inte annat så strider det mot alla logiska principer som finns, personerna som vi pratar om skall ju enligt lagen inte ens vara här. Vidare så står det så här i artikeln.

Att tillgång till sjukvård skulle minska benägenheten hos människor, som fått beslut om avslag på sin asylansökan, att lämna Sverige finns det inget stöd för i vare sig forskning eller i erfarenheter från frivilligklinikerna för papperslösa eller sjukvården i övrigt.

Det finns inget stöd i forskningen att människor i ökad grad skulle stanna om de fick tillgång till sjukvård menar författarna, har det ens gjort någon sådan forskning? Vilket land erbjuder fri sjukvård till de som befinner sig illegalt i landet? Förmodligen finns ingen sådan nation och då går det ju inte ens att bedriva någon ”forskning” på området. Att frivilligklinikerna för papperslösa skulle ställa sig upp och deklarera att det ökar benägenheten att stanna illegalt om man får fri sjukvård är inget annat än skrattretande. Hur märkligt och bedrägligt dessa författare resonerar och försöker argumentera för sin sak ser man tydligt här.

Bengt Westerberg var den politiker som drev på att riva upp det s.k. Luciabeslutet om stopp för vidare flyktingmottagande för att samhällets resurser var uttömda. Westerberg är den politiker som kanske bär det tyngsta ansvaret av alla enskilda politiker för den immigrationspolitik Sverige haft och fortfarande har. Denna immigrationspolitik har svagt folkligt stöd, dessutom minskar stödet hela tiden. Man kan för att spetsa till det lite säga att Bengt Westerberg är den person som bär det största ansvaret för alla de problem vi förnärvarande har i våra enklaviserade förorter och övriga problem som den oansvariga immigrationspolitiken fört med sig. Skall vi ännu en gång lyssna på denna demagog trots att hans argument strider mot all sans och vett?

Länk DN

5 kommentarer:

MS sa...

Jag har som princip att inte önska någon annan människa något ont men i Bengt VetBästerbergs fall så är jag villig att göra ett undantag. Jag förstår inte vad den mannen håller på med? Är han blind och döv eller rent sagt dum i huvudet? Ser inte han vad som händer i våra förorter och den snabbt ökande islamiseringen av Sverige och Europa? Frågan man måste ställa sig är vad hans bakomliggande motiv är? Att människor som uppehåller sig här illegalt ska ges samma möjligheter till vård som oss som är födda här och som betalar en j-vla massa skatt är helt oacceptabelt. Vi begår inga brott. Dom som befinner sig här illegalt GÖR. Om inte människor som fått avslag accepterar det och lämnar landet utan stannar med många svenska idiotpolitikers och baktikkärrringars goda minne så är det lika bra att lägga ner Miggan och öppna gränserna på vid gavel.

Precis som den eminenta Robsten skriver så vill dom som förespråkar fri sjukvård till illegala flyktingar, skriver inte papperslösa för det förminskar deras brottsliga handling, i praktiken införa fri invandring. Varken mer eller mindre. Det är helt uteslutet och dom partier som ställer sig bakom detta hyckleri måste bestraffas.

Stig sa...

Svenka politiker har mycket att lära av Danmark. Muslimerna som förskansade sig i kyrkan (då dög den) äkte ut till slut och skickades hem och de självutnämnda antirasisterna och vänstervridna demonstanterna fick smaka på danska polisens batonger. Ord och inga visor m.a.o.

Norbergssonen sa...

Problemet är ju ganska enkelt att lösa. Vill Bengt Westerberg m fl att de som uppehåller sig illegalt i Sverige skall få sjukvård så kan Westerberg och hans kompisar betala för den vården. Svårare är det inte. Men det är klart, det är ju lättare att vara generös med andras pengar än med sina egna.

Stig sa...

I Westerbergs artikel står det att "det är naturligtvis inte så att varje negativt besked till asylsökande leder till att de gömmer sig. De som trots avvisning stannar i Sverige hamnar i en socialt oerhört utsatt situation". De papperslösa flyktingarna kan alltså strunta i svenska myndigheters beslut om avvisning utan att riskera att medelst polisiära insatser sättas på ett plan till hemlandet och behöver inte ens gömma sig för att undkomma den svenska rättvisan. Så är det alltså enl. Westerberg och medförfattarna och det är högst förbryllande. Jag förstår det helt enkelt inte!
Om jag begår ett brott, blir gripen och förhörd men inte häktad kan jag då lugnt strunta i den kommande rättegången utan att gömma mig, lugnt stanna hemma utan att bli gripen av polisen och förd till rättsalen. Det förefaller osannolikt men om jag vore illegal flykting så tycks även det gå bra.
Har den svenska immigrationplitiken blivit fullständigt schizofren. Eller har jag missuppfattat begreppet "illegal"?

Anonym sa...

Det är medmänniskor vi pratar om här. Vad har vi för samhälle om vi låter människor dö bara för att de inte har rätt papper?