fredag, mars 26, 2010

Bjästaskolan bröt inte mot lagen

Barnombudsmannen och den kände politikern Fredrik Malmberg går ut i SvD och säger att Bjästaskolan bröt mot lagen när de förhöll sig neutral inför de båda ungdomarna som var huvudpersoner i den våldtäkt som skedde på skolan. Det kom fram att skolans neutralitet främst syftade på att skolan inte skulle ta ställning i rättssak, innan domen i tingsrätten föll. De flesta sansade bedömare anser nog att det måste förhålla sig på detta sätt. Vad det skulle innebära att skolan inte skulle förhålla sig neutral är oklart och har aldrig formulerats.

Bjästaskolan flyttade på den våldtäktsdömde gärningsmannen, de förbjöd honom att närvara vid skolavslutningen enligt områdeschefen Anders Fager, att sedan prästen Lennart Kämpe ändå släppte in pojken kan inte skolan lastas för. Den utsatta flickan fick en kamratstödjare som följde henne varje rast, skolan ställde upp med kurator för flickan. Skolan polisanmälde dessutom nättrakasserier som kom till skolans vetskap direkt efter att våldtäkten anmäldes. Så här säger Fredrik Malmberg i SvD.
Jag kommer att använda alla de befogenheter som jag har som BO för att kalla kommunerna till diskussion för hur likabehandlingsplanerna mot kränkning om mobbing används och tolkas i kommunerna, säger Fredrik Malmberg till SvD.se.

Vad skolan skulle gjort mer exakt är det ingen som kan tala om, inte heller Malm. Bjästaskolans förhållningssätt att vara ”neutrala” kom efter råd från Skolverket, jurister och polisen. Skolan förhöll sig inte heller neutral då de flyttade på den dömde pojken. Däremot har både pojken som gjorde sig skyldig våldtäkt och många föräldrar i den numera omtalade byn struntat i alla likabehandlingsplaner. Det finns en nästan barnslig tro på att upprättandet av en massa planer med tjusiga namn skulle lösa problem som dessa, då det i själva verket är ett djupare samhällsproblem som inte Malmberg själv vågar andas om.

I själva verket är skolan den institution som klarat sig bäst efter de tragiska händelserna. Däremot var rektorn för Bjästaskolan erbarmligt dålig på att försvara skolans agerande i Uppdrag granskning. Alla andra parter har misskött sig kapitalt i denna historia. Kyrkan har svikit en utsatt flicka å det grövsta. Alla föräldrar och övriga bybor som sällat sig till mobben som förtalat och trakasserat flickan bär ett mycket tungt ansvar i dag.

Alla de vuxna människor i byn utanför Örnsköldsvik som sällat sig till drevet mot flickan, och som fortsatt detta drev även mot den andra flickan som våldtogs, har brustit i sitt vuxenansvar på ett fullkomligt sanslöst sätt. Däremot riktas kritiken som vanligt mot skolan då det verkar vara ett mer legitimt mål i dagens Sverige. I vårt grannland Finland skulle förmodligen mediebilden se helt annorlunda ut. Där skulle landets politiker ställa sig upp och försvara skolan och alla de åtgärder skolan satt in.

Man kan faktiskt skönja samma mobbningstendenser i kritiken mot skolan som drabbade den utsatta flickan. Människor tänker helt enkelt inte själva och utvärderar inte vad som faktiskt hänt och vem som gjort vad. Begär svenska folket med dess politiker att lärarna i svenska skolan skall ägna sin obetalda fritid till att undersöka om några trakasserier sker på Facebook mot eleverna? När människor satt sig ned och tänkt efter kommer de oftast fram till att detta är ett solklart föräldraansvar. Det är känsligare att kritisera föräldrar och de vuxna i Bjästa än skolan. Vad detta beror på är oklart, sannolikt vill inte politiker och andra stöta sig med för stora väljargrupper. Det finns säkert fler förklaringar, i detta fall har ju ändå hela byn idiotförklarats så frågan borde inte vara så känslig längre. Det handlar också om betingade reflexer och okritiskt flockbeteende, samma beteende som orsakat hela denna tragiska händelse.

Länk SvD

7 kommentarer:

Goten sa...

Har inte följt med i detta, men gillar omgående detta:

"Man kan faktiskt skönja samma mobbningstendenser i kritiken mot skolan som drabbade den utsatta flickan."

Anonym sa...

Var det Malmberg som oavtrutet malde på med sin mantra i gårdagens debatt?

Jag stängde av, orkade inte höra nissen.

Allemand

z999 sa...

Det handlar egentligen inte om lagen, den är bara ett ramverk för att upprätthålla det juridiska i samhället. Det är attityder som är viktiga. Är det ok att sopa kritik under mattan för att den kommer från visst håll("extremhögerns" kritik)? Är det ok att desperat leta efter siffror som motargument till varje pris för att bagatellisera meningsmotståndarens argument?

Gången i det hela har varit att ett brott sker och ett samhälle försvarar brottslingen och ingen blir upprörd. Det upprörda kommer först när staten, i form av uppdrag granskning, talar om för folk att det är något att uppröras över. När det blir en korrekt uppfattning att bli upprörd.

z999 sa...

Lite till när det gäller attityder. Man vet att könsegregerade miljöer skapar en mur mellan män och kvinnor som minskar respekten mellan man och kvinna. Just den attitydskillnad som odlas i en sådan miljö kan vara det som gör att bägaren rinner över och brott begås. Tillsammans med alkohol eller andra droger så ökar det ännu mer. Men alkoholen i sig räcker oftast inte utan det krävs att det finns en värdegrund hos förövaren.

Är det ok att stat och kommuner främjar könssegregerade miljöer (kommunala badhus med olika tider för män och kvinnor)? Är det ok att staten backar upp religioner och kulturyttringar som starkt främjar en könssegregering?

Majoriteten i samhället har varit nästan övertydlig med att det är ok att blunda när DN intervjuade unga arabiska män som sa att de tyckte att det var ok att våldta en svensk tjej. Kan man sedan anklaga Bjästa-borna om man ställer upp på det?

Fosterjordnära sa...

..neutral kan man vara i situationer som denna. Men faen inte passiv!!

Ok att skolan agerade och vidtog vissa åtgärder men i en sund vuxenvärld måste lärare kunna se och agera när de i sin arbetsmiljö ser och hör hur jargong och attityd gentemot offret yttrar sig.

Bra att fanskapet är dömt i alla fall. inte ofta men det händer.

Fosterjordnära sa...

..neutral kan man vara i situationer som denna. Men faen inte passiv!!

Ok att skolan agerade och vidtog vissa åtgärder men i en sund vuxenvärld måste lärare kunna se och agera när de i sin arbetsmiljö ser och hör hur jargong och attityd gentemot offret yttrar sig.

Bra att fanskapet är dömt i alla fall. inte ofta men det händer.

Bjästabo sa...

Tack för ett rättvist och objektivt blogginlägg!