onsdag, november 21, 2007

Videovåldet en PK-förklaring


Politiskt korrekta journalister och kriminologer har länge försökt dölja att våldet ökar med de mest krystade ad hoc-förklaringar. Anledningen till det är förstås att man är rädd för de åtgärder väljarna skulle vara beredda att ta till om de insåg hur mycket våldsbrottsligheten har ökat - sådant som ökad kamerabevakning och, i synnerhet, minskad invandring.

Efter några brutala våldsdåd i journalisternas och politikernas egna kvarter i Stockholms innerstad har emellertid en ordentlig debatt blossat upp. Det går inte längre att snacka bort att våldet ökar. De som är rädda för diverse politiskt inkorrekta åtgärder för att stoppa våldet måste således hitta andra taktiker. En beprövad sådan är att skylla på "videovåldet" som DN gör i stort uppslagna artiklar ikväll.

Huruvida videovåldet har någon effekt alls på antalet våldsbrott tycks vara en svår fråga som jag inte ska försöka besvara. Det är emellertid noterbart att även de flesta forskare som tror att tittande på våld ökar benägenheten att ta till våld tror att denna effekt är relativt begränsad. Den forskare DN själva citerar, massmedieforskaren Cecilia von Feilitzen, menar ju att film och TV-våldet endast orsakar omkring 5-10 procent av pojkars och unga mäns våld.* Dessutom är våld i media något som funnits i decennier, även om det nu finns ett nytt medium, internet, där våldsfilmer kan spridas. Således tycks det en smula märkligt att man år 2007 återigen slår upp "videovåldets" effekt på våldet i samhället.

Anledningen till att videovåldsförklaringen slås upp stort är förstås att den passar den politiskt korrekta eliten som hand i handske. Våldet beror alltså på att diverse outcasts tittar på nekrofili och dylikt på "onda" sajter som Flashback. Det beror definitivt inte på några fel på den inslagna socialliberala vägen med massinvandring, låga straff, små resurser till polisen och stora begränsningar av vad de får göra (kameraövervaka, bugga, etc).

Låt oss jämföra videovåldet med det mer kontroversiella ämnet invandrare och brott. Män födda utrikes är inte mindre än 5,1 ggr överrepresenterade i våldtäktsstatistiken även efter att man har standardiserat** för utbildning (och ålder). Då räknas alla invandrare med, förstås, även grupper som inte är särskilt brottsbenägna, som västeuropéer. För vissa grupper torde överrepresentationen vid väldtäkt överstiga tio ggr. Även vid andra våldsbrott är invandrares överrepresentation mycket hög. Således torde invandringen vara en oerhört viktig faktor bakom den ökande brottsligheten - vida mer betydelsefull än videovåldet. Att DN ändå väljer att rapportera om videovåldet snarare än om invandringen eller någon annan "farlig" förklaring beror förstås på att deras nyhetsrapportering är starkt politiserad.

* Vad som menas med detta är tämligen oklart - rimligen orsakas en misshandel aldrig endast av "videovåldet" utan även av en rad andra faktorer som personlighetstyp, uppfostran, etc. Det är troligt att von Feilitzen själv har gett en mer exakt definition av vad som menas med detta men det är inget som delges oss DN-läsare. Dessvärre är detta typiskt för återgivande av statistik i media - alltsomoftast får man ingen bra förklaring av vad siffrorna betyder.

** Dvs. man har räknat om så att denna faktor inte längre har betydelse. Invandrarmännens ostandardiserade överrepresentation är, eftersom de i genomsnitt har lägre utbildning än svenska män, således ännu högre.

DN1 DN2 DN3 DN4

7 kommentarer:

Falco peregrinus sa...

Jo, jag har också tragglat mig igenom BRÅ:s rapport, vilket inte är det roligaste. Den är skriven på ett sådant sätt så att vanliga människor inte skall orka läsa den. Utan snällt be herr Sarnecki om hjälp att uttolka den så att fakta försvinner i flumsnacket.

Det är just män från nordafrika och "västasien" som är speciellt överrepresenterade i statistiken. "Västasien", vad är det för ett uttryck. Vi vanliga dödliga kallar det Mellersta östern respektive Turkiet. Faktor 5(500%) kan det ju också heta. Det är komiskt att se hur man i rapporten försökt vara Pk utan att förvanska fakta. Representanterna från BRÅ stinker.

Företagare vet att den organiserade kriminaliteten blir ett allt större problem. Utpressning och krav på "beskyddarpengar" ökar, naturligtvis speciellt mot "kontant"-näringarna.

Något måste göras!

Tvi vale för besöket på patologen förresten!

Robsten sa...

Handlar nog också om den allmänna socialisationen som urhålkats allt mer i.o.m. den typ av liberalism Lasch beskriver gjort mer insteg i vårt samhälle.
Barnen lär sig inte vad som är rätt eller fel, lär sig inte gränser eller konsekvenser. Det har gått så långt att skolor infört moral och etik på schemat, då är det riktigt illa.

Falco peregrinus sa...

Narcissism är säkert en viktig komponent för barnets utveckling mot att bli vuxen. Om jag skall säga vad jag tycker så är det att många tonåringar idag i detta avseende inte är mer än förvuxna treåringar. - Jag vill ha!

Det finns någon form av kultur kring barnets rätt som genomsyrar, massmedia, reklam mm. Hur ofta hyllas inte det kloka barnet, medan vuxna fördummas. Det är speciellt ett kärt perspektiv för vänsterliberaler. Barn har rätt, vuxna fel. Där går det åt pepparn första gången. Fel signaler ges tidigt och följer sedan med under hela uppväxten. Resultatet blir dåliga skolresultat. Personrån. Dålig inkomst. Men man vill ha. En ny BMW för att vara cool. Hur skaffar man en BMW? Kanske med att hjälpa gänget X med aktiviteten Y?

Moral & Etik i skolan? Ja, sådant man själv lärde sig av sina föräldrar och i kontakter med andra. Men det låter bra. För flummarna. Klockan 10 lektion i moral & etik...

Trader sa...

Man undrar vad det är för slags våldskulturer som vi är i full färd med att importera. I SVT-programmet om skolvåldet i Malmö förra veckan uttalade sig de intervjuade arabiska skolungdomarna genomgående i termer som "hade jag fått stryk i skolan (som av farsan hemma) så skulle jag vara from som ett lamm". Jämför också med häktningen i samband med den senaste gruppvåldtäkten (10-15 förövare) där stackars 15-årige Amal bröt ihop när det gick upp för honom att det var det hårda orättvisa svenska rättsystemet han hade att göra med den här gången, och inte en ömkande socialtant. Allt pekar på att individer från dessa kulturer är uppfostrade till att endast förstå våld och fängelse som tillrättavisning. Skrämmande!

Falco peregrinus sa...

Exakt Trader,

Senaste fallet med våldtäkten i Malmö gör vem som helst urförbannad. De fattar inte ens vad de gjort. Föräldrarna till våldtäckarna började gapa, skrika och skrika och apa sig utanför tingsrätten om det orättvisa svenska samhället som kunde behandla deras femtonåriga son så.

Ja, men vafan har de här att göra?

De skall inte vara här! Så enkelt är det. Jag trodde i min naivitet att moderaterna hade fattat detta sedan Friggebos famösa asyl-generositet. Men istället öppnar man svängdörrarna på vid gavel. Och antalet asylsökande ökar och ökar.

Stiffy sa...

Det är ju det att man alltid ska ha något att skylla på och då tar man gärna det som ligger närmast till hand. Att ungarna i Riccardo-mordet var amfetamin-torskar har man lämnat ute ur alla skrivningar i media och att Pekka-Eric var en bokmal har man också struntat i att berätta.

...och vad jag förstått så har den procentuella ökningen i våldsstatistiken inte ökat speciellt mycket. Tror det mer handlar om att vi är så avtrubbade att vi inte vill läsa om katter som räddas ur träd, vi vill höra om de brutala våldsdåden för att vi ska ha en ursäkt att låsa in oss och misstänka varandra för de mest triviala saker.

Berit sa...

Det går att hitta en del intressant i BRÅs PDF-fil:

"Ju allvarligare ett brott är desto större är sannolikheten att de
utrikes födda är registrerade som misstänkta för dessa brott jämfört
med övriga (svenskfödda). Allvarliga brott är dock betydligt
ovanligare än lindriga brott."

Andra meningen är ytterligare ett "goddag yxskaft" uttalande! Krävs
nog journalistutbildning för att kunna skriva så dumt. :-)

"Är det vanligare att utrikes födda begår vissa typer av brott?
Jämfört med personer födda i Sverige av svenskfödda föräldrar är det
fyra gånger vanligare att personer födda utomlands är misstänkta för
dödligt våld och rån. Vidare är det tre gånger vanligare att de är
misstänkta för misshandel och fem gånger vanligare att de misstänks
för sexualbrott. Men samtidigt är andelen av de utrikes födda som är
misstänkta för dessa brott mycket låg. Under den studerade
femårsperioden var omkring 0,3 procent av de utrikes födda misstänkta
för rån och en ungefär lika stor andel för sexualbrott. En ännu lägre
andel, 0,03 procent, var misstänkta för dödligt våld."

Vore andelen lika hög för svenskar (ca. 8 miljoner) så blev det
24,000 rånmisstänkta och 24,000 sexualbrottsmisstänkta samt ca. 2,400
mordmisstänkta. Det bleve allt en faslig kriminalitet det!