måndag, maj 21, 2007

De apatiska barnen skall undersökas

Ja, nu skall man undersöka hur hjärnan på de apatiska barnen påverkats av tillståndet. Det är ju bra och inget man kan vända sig emot. Det jag vänder mig emot är varför man inte ordentligt och vetenskapligt har utrett vad detta tillstånd beror på. Man har tillsatt en enmansutredare och gjort lite halvmesyrer, ingen riktig vetenskaplig undersökning. Det är väl förmodligen politik med i det hela, som vanligt. Jag som lekman har ingen möjlighet att veta vad detta tillstånd beror på, jag kan konstatera att det råder delade meningar bland experter om vad som orsakar detta tillstånd. I SVT lades i dag åsikten fram att tillståndet beror på det trauma som asylprocessen innebär. I andra artiklar har vi läst om andra uppfattning som i denna artikel Psykiatriexperten Tobias Eriksson, Eriksson har själv stött på avsiktlig manipulation av barn för att erhålla uppehållstillstånd. Det finns också rapporter om systematisk rådgivning för att lära ut hur man med hjälp av barnen skaffar sig uppehållstillstånd, bl.a. finns flera vittnesuppgifter från Ryssland som det rapporteras om i denna artikel.

Grunden är i vilket fall den luddiga och osäkra asylpolitik Sverige har med otydliga signaler och luddiga gränser. Vi skickar ut signaler att man faktiskt kan få asyl genom att barnen blir apatiska (utan att jag vill påstå att manipulation sker i varje fall) vi har en asylpolitik där regler och lagar inte följs. Vi har också ett omständligt ansökansförfarande där man kan överklaga i det oändliga, de som uppenbart inte har asylskäl får asyl till slut, de fall som media tar upp beviljas också asyl. Det hela liknar ett ormbo och ett lotteri. Ett mer rättvist och lagenligt system skulle också göra att väntetiderna blev betydligt kortare och vi slapp dessa traumatiska tillstånd hos försvarslösa barn. Finland har betydligt hårdare asylpolitik än vad vi har ändå så har inga rapporter om apatiska barn kommit därifrån. Det är det osäkra och lotteribetonade svenska systemet som i praktiken visar sig vara inhumant för barnen.

Länk DN

Andra bloggar om:

ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

1 kommentar:

politisktinkorrekt sa...

"Sedan november förra året har endast fem asylsökande barn blivit apatiska i Sverige. SvD kan avslöja att den kraftiga minskningen skedde samtidigt som det blev känt att polisen utreder om apatiska barn blivit utsatta för någon form av påverkan. En ny forskningsrapport visar att det inte går att avfärda manipulation eller simulering som skäl till ett apatiskt beteende. . .
- Jag var oerhört medveten om att det är minoriteter i de här länderna som är överrepresenterade i gruppen med apatiska barn.
I Centralasien är det uigurer och i det före detta Jugoslavien är det romer, säger Nader Ahmadi.
Gemensamt för båda grupperna är ett så kallat holistiskt tänkesätt, där den enskilda individen får underordna sig familjens behov."

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12544211.asp


Får association till tiggarna i Rom, som använder sig av neddrogade spädbarn som "mamman" bär framför en, medan de lite äldre barnen undersöker ens ryggsäck. Råkade utför det mellan Piazza Venezia och Colosseum.

Jesus Alcala har förresten skrivit en intressant artikel i polemik mot nationalhelgonet Gellert Tamas.

http://www.arenagruppen.se/ag5/default.asp?ID=2840&type=3&cat=arena