torsdag, juni 21, 2007

Forskare slår larm på åttaårsdagen av Pelas död

En forskare och universitetslektor, Astrid Schlytter, har redan gjort en undersökning om det s.k. hedersproblematiken. Enligt Schlytter är denna problematik större än vad vi fram till nu föreställt oss, hon menar att detta långt ifrån är någon marginell företeelse.

Schlytter lyfter fram rapporter från Sara Högdin och Mariet Ghadimi, så här står det om deras rapporter i DN,

- Av de tillfrågade 13-15-åringarna med föräldrar som båda är utlandsfödda säger bland annat 59 procent att de inte får ha pojkvän. 45 procent av de tillfrågade flickorna instämmer med föräldrarnas åsikt att de måste vara oskuld när de gifter sig.

Dessa siffror är chockerande och vi måste nog förstå att dessa undersökningar är ytterst vanskliga och svåra att genomföra. Klart är att detta inte är ett problem att sopa under mattan och att politiker nu måste ta sitt ansvar för denna problematik. Jag anser personligen att detta är helt oacceptabelt. Schlytter säger avslutningsvis,

- Restriktionerna är också väldigt omfattande. Flickorna får inte delta i obligatoriska inslag i skolundervisningen som sexualundervisning eller att åka med på skolresa

Vi har ju som bekant allmän skolplikt i detta land och enskilda familjer skall helt enkelt inte kunna sätta sig över de lagar och förordningar vi har. Jag förstår inte att man vid asylansökan eller beviljad asyl får skriva på ett papper där man förbinder sig att följa de lagar såsom skollagen för att erhålla sin asyl. Alla problem skulle inte vara ur världen för det, långt därifrån men ett steg på vägen skulle det avgjort vara.

Länk DN


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

1 kommentar:

noctivagus sa...

Det är först och främst den enskilda individen vi måste se till. Förtrycks denna, hotas den med våld och eventuellt mord? Detta är a och o. Tvångsgiften, religion och kultur får stryka på foten när det gäller individens frihet. Vi har rätt att tro på vad vi vill men rätten tar slut där vi tar slut det vill säga vi kan inte tvinga någon annan. handlar inte om rasism eller annat det handlar om att respektera människan och individen och i detta fall de förtryckta kvinnorna.