måndag, juni 18, 2007

Varför arbetskraftsinvandring?

DN tar på ledarplats i dag återigen upp frågan om arbetskraftsinvandring. Ledarredaktionen på DN har till deras lycka hört Billström i radio där han sagt att ett kommande regeringsförslag skall "öppna gränserna för arbetskraftsinvandring". Så här står det i DN,

- Det innehåller två, kompletterande, komponenter. I den ena ges personer utanför EU-området visum på tre månader för att söka arbete. I den andra kan arbetsgivare själva rekrytera arbetskraft.

Om det då kommer 1 miljon ansökningar för detta tremånaders visum, skall vi tillåta detta då? Om de som får detta visum inte får arbete eller bara för svarta arbeten hos släktingar? Vi kan t.o.m. tänka oss ett scenario där de som sökt detta visa får symboliska anställningar hos släktingar. Vi har ju dessutom en situation där flyktingar som fått avslag på sin asylansökan vägrar lämna landet. Om dessa arbetssökande vägrar lämna landet då? Skall LUF starta en fond för att hjälpa dessa människor att stanna i landet som de gjort för de asylsökande vi nu har i landet och som vägrar resa hem efter avslag på sin ansökan? Vi kan också tänka oss ett scenario där en ägare av en pizzeria anställer släktingar symboliskt för att komma runt de regler vi har.

Vidare står det i ledaren,

- Sverige behöver arbetskraft och ska vara öppet för dem som kommer hit för att söka sig en framtid. Det är en både rationell och liberal hållning.

Ja, det är väl därför jag inte är liberal. Sverige har en halv miljon arbetslösa, varför får dessa inte jobb då om det nu behövs så mycket arbetskraft? Dessutom befinner vi oss just nu i en högkonjunktur av sällan skådat slag, den vänder snart och den skara av arbetslösa på en halv miljon arbetslösa kommer att växa ytterligare. Om det nu är sådan arbetskraftsbrist så undrar jag varför inte alla de i t.ex. Rosengård får jobb, där är arbetslösheten 90 % av den vuxna befolkningen enligt uppgifter som förekommit i media.

Vidare står det i DN,

- Regeringen vill öka arbetskraftsinvandringen men LO säger nej. Arbetarrörelsens motstånd bygger på egenintresset, inte omsorgen om de arbetssökande.

Javisst, för en gångs skull tar LO sina medlemmars intresse på allvar, skall de behöva ursäkta sig för det? Det skvallrar lite om det samtalsklimat vi har i detta land, att när en fackförening tar parti för sina betalande medlemmar så måste de ursäkta sig för det eller t.o.m. dölja det. LO skall inte visa någon omsorg om arbetssökande från andra delar av världen, de skall naturligtvis visa omsorg om sina betalande medlemmar. Om svenska politiker tog samma ansvar skulle det vara bra, ni är valda av svenska folket, inget annat folk.

Länk DN


ᚴᛁᛘᛋᛚᚢᚾᚴᚦᛁᛦ

13 kommentarer:

Grue sa...

Verkligen - för en gångs skull har LO rätt. Jag gillar din kampanj om att liberalerna är minst lika medskyldiga till eländet som socialisterna. Startade en tråd på Fb om dom tre värsta nihilistpartiernas - Fp, V och Mp:s grova överrepresentation i media. Det är en viktig anledning till att debatten förs som den gör:

http://www.flashback.info/showthread.php?p=7460320#post7460320

Robsten sa...

Jepp!Det beror på att liberalerna ÄR lika medskyldig till den rådande paradigmen om flyktingpolitiken och det multikulturella samhället.

Elias sa...

Att arbetslösheten är hög beror på att socialister som du har förstört arbetsmarknaden genom höga minimilöner och höga kostnader för företagen att anställa.

Arbetsföra människor som ej lever på bidrag är resurser som enbart tillför samhället något gott. De tillför inte bara arbetskraft utan också efterfrågan på produkter och tjänster. Vilket betyder ekonomisk tillväxt. Om 1 miljon kommer hit och söker arbete så säger jag bara "Välkomna"!

Robsten sa...

Jag är inte socialist, vad har du fått det ifrån???
Om det kommer 1 miljon människor hit och söker arbete och det bara finns 20.000 lediga passande jobb för dem så säger jag, ni är inte välkomna!
Om det nu funnits arbete för dem så undrar jag varför inte de 500.000 arbetslösa människor vi nu har får jobb? I Rosengård går 90% av alla vuxna arbetslösa, varför sätter du inte dem i arbete först?

Elias sa...

Jag tog för givet att du är socialist för att du resonerar som en sådan. Du ser livet som ett nollsummespel; vi har en begränsad mängd resurser som vi slåss om, inga nya resurser skapas.

Som sagt, att det finns få lediga jobb beror på den förda politiken som har förstört arbetsmarknaden. En helt oreglerad arbetsmarknad har ingen annan arbetslöshet än den som kommer sig av att folk byter jobb.
Arbetsmarknaden måste alltså avregleras.

Och som sagt, fler människor innebär större efterfrågan på varor och tjänster.
En arbetsför människa producerar för X kr och konsumerar för ungefär lika mycket. 5 miljoner arbetsföra människor producerar för X*5000000 och konsumerar för ungefär lika mycket. Om det kommer in en extra miljon arbetsföra människor så kommer dessa att konsumera för X*1000000 och således skapa en efterfrågan och produktion på samma summa, med åtföljande efterfrågan på arbetskraft.

Robsten sa...

Eftersom vi har den produktivitet vi har så kan en människa försörja flera som lever på en tämligen låg levnadsnivå. Det är precis det vi ser. De arbetslösa i Rosengård har sannolikt skapat några jobb, men samhälligt är det en katastrof. Det spelar ingen roll hur många bönder från de kurdiska bergen som kommer hit, de kommer inte in i vår produktion i alla fall, några säljer potatis på torget till sina landsmän men det är väl allt.
Det du beskriver är det som i princip finns i USA, där har människor tvingats till att jobba med två jobb samtidigt som vi har etyniska enklaver med hög brottslighet.
Jag vill inte ha det så här i Sverige, hade jag gillar systemet hade jag väl flyttat till USA. Jag säger NEJ till det samhälle du målar upp.

Robsten sa...

Förövrigt läser jag detta efter att jag läst din kommentar.

"Företagsledarna tror på stora neddragningar av ­anställda i sektorer som är utsatta för internationell konkurrens. "

"Delar av svenskt näringsliv förbereder sig för en robotiseringsvåg som kan få ännu större effekter för arbetsmarknaden än globaliseringen."

"sektorerna utbildning, vårdsektorn samt samhälleliga och personliga tjänster investerar främst i Sverige eftersom det är branscher med nationell inriktning."

Utbildningssektorn anställer i princip aldrig utländsk arbetskraft av naturliga orsaker. Även de andra sektorerna kräver god svenska.

"För den internationellt konkurrensutsatta industrin finns en stark signal om färre anställda i Sverige."

"Vissa verkstadsföretag utnyttjar globaliseringen till att flytta tillverkning till låglöneländer, ­vilket betyder färre anställda i Sverige och större utlandsinvesteringa"

Så vi skall exportera arbetstillfällena och importera arbetskraft??

Elias sa...

Människor med låg produktivitet får inte jobb därför att vi har miminilöner på en nivå över värdet av denna produktivitet. Företagen anställer dem inte därför att det vore en förlustaffär. En samhällelig katastrof är det, javisst, men den beror inte på människorna som kommer hit utan på en fruktansvärt destruktiv arbetspolitik.

Den stora skandalen är inte att många flyktingar kommer hit, utan att nästan inga arbetskraftsinvandrare gör det. Det är en stor skillnad jämfört med USA, där det är tillåtet att invandra för att arbeta. Proportionerna mellan de som arbetar och de som inte arbetar måste behållas eller förbättras. Vi ska ta hand om flyktingar av humanitära skäl, men då måste det kompenseras av mer arbete, och det går inte att få på annat sätt än genom arbetskraftsinvandring och avreglering av arbetsmarknaden.
I USA går det att jobba sig upp, att ha två jobb samtidigt behöver man inte ha länge om man bara jobbar på och sköter sig. Här fastnar man i bidragsberoende.

Elias sa...

Det uppstår nya yrken och branscher hela tiden, som ersätter de gamla som försvinner!
Tjänster är framtiden. Om vi bara sänker skatten på tjänster rejält så kan det vara basen i ekonomin. Många tjänster går bara att utföra på plats och kan ej exporteras.

Robsten sa...

Och många tjänster kräver mycket god svenska, för att du skall kunna undervisa i en svensk grundskola så måste du kanske vistas 10 år i landet innan det är möjligt. Inom vården måste du kunna språket.
I USA pågår väl en stor och häftig debatt om invandringen, som vi inte hör mycket av här. De bygger i princip en mur mot Mexico för att hindra flyktingströmmen.
Jag vill ändå inte ha det som i USA, (även där pågår en strukturomvandling) jag vill inte ha etniska enklaver. USA är ju ett invandringsland "by default" vilket Sverige INTE är.
Säg att den där miljonen som du pratar om kommer (den har faktiskt redan kommit, en 70% är arbetslösa skulle jag tro) vi avreglerar arbetsmarkanden och transferreringsystenmen (de kommer inte gå att ha kvar) en halv miljon får jobb (en MYCKET optimistisk prognos jag absolut INTE tror på, men i alla fall) alltså har vi en halv miljon arbetslösa. Vi fortsätter och är optimistiska och beräknar att 300.000 flyttar vidare i sin jat på jobb. Kvar har vi då 200.000 som lever i värsta slum och en del av dessa ägnar sig åt brottslighet. Jag vill helt enkelt inte ha det så, runt Danderyd skulle de bygga murar för att stänga ut "pöbeln" de skulle tjäna pengar på de låga lönenivåerna ssamtidigt som de skulle bygga murar och anställa vakter för att hålla sig själv säkra.
NEJ TACK! Jag gillar vårt land som det är, jag vill inte ha reservat där man kan bo tryggt bakom murar och vaktbolag, där resten av nationen förvandlas till ett slumområde. NEJ TACK återigen.
Lever vi i en demokrati skall alla få säga sitt om hur framtidens Sverige skall se ut, min åsikt är solklar, jag VILL INTE HA DET SÅ!

z999 sa...

Elias:
"Jag tog för givet att du är socialist för att du resonerar som en sådan. Du ser livet som ett nollsummespel; vi har en begränsad mängd resurser som vi slåss om, inga nya resurser skapas."

Inga nya resurser skapas om man förbrukar dom på det sättet som du tydligen vill. Uländerna är ett exempel på det och även de som ligger mellanzonen.

"Som sagt, att det finns få lediga jobb beror på den förda politiken som har förstört arbetsmarknaden.
En helt oreglerad arbetsmarknad har ingen annan arbetslöshet än den som kommer sig av att folk byter jobb.
Arbetsmarknaden måste alltså avregleras."

Arbetsmarknaden är alltid reglerad, förutsatt att du tror på konkurrens som en reglerande faktor. Löner och arbetsvillkor bestäms efter tillgång och efterfrågan, eller hur? Om du då låter tillgången på arbetskraft öppnas genom att öppna gränserna så sänker du lönerna och försämrar arbetsvillkoren rätt rejält för den inhemska arbetskraften, eller hur?

En trolig effekt av att avreglera som du förespråkar är att svenska arbetare till slut får konkurrera med lönekrav från folk från Afrika och en del andra länder.

Visst kan man ha en oreglerad arbetsmarknad inom ett land med noll invandring, men så länge som du tillåter en massinvandring av folk (oreglerad?) så skapar du en situation i landet som i slutänden inte gynnar företagande och defintivt inte för de som arbetar.

Jag anser att det är meningslöst att diskutera höger/vänster-politik när det gäller reglering av arbetsmarknaden om man samtidigt har dagens invandring.

"Och som sagt, fler människor innebär större efterfrågan på varor och tjänster."

Och förutsättningarna spelar ingen roll då? Varför är uländerna så fattiga då?

"En arbetsför människa producerar för X kr och konsumerar för ungefär lika mycket. 5 miljoner arbetsföra människor producerar för X*5000000 och konsumerar för ungefär lika mycket."

Jag undrar om du är helt blind för att även det där är ett nollsummespel? Ett synsätt som enligt dig är socialistiskt. Det förutsätter ju att landet har obegränsad handel med andra länder och att människor därför alltid är produktiva, riktigt så ser inte verkligheten ut. Det behövs nya innovationer innan det kan börja massproduceras.

Jag hoppas att du inte har samma synsätt om du tänker starta ett eget företag och tror att det bara är att anställa folk i det oändliga och sedan sitta vid sidan om och hoppas på det bästa.

"Om det kommer in en extra miljon arbetsföra människor så kommer dessa att konsumera för X*1000000 och således skapa en efterfrågan och produktion på samma summa, med åtföljande efterfrågan på arbetskraft."

Om du nu har någon förståelse alls för högerpolitik så borde du fundera över vilka pengar det är som konsumeras. Hur arbetsför jag själv är så vet jag att jag skulle ha svårare och sämre möjligheter beroende på var jag hamnar i världen (beroende på språk och en massa annat). Att importera folk på det sättet som du förespråkar som rimligen inte kan vara lika produktionskraftiga som urbefolkningen, jag fattar inte hur du kan se det som någon positiv högerpolitik?

Om ett företag inte kan ta in hur många människor som helst så kan rimligen inte ett land heller göra det. I forna sovjetunionen så fungerade det iofs på det sättet. Och på Kuba så gör det det, med hjälp av uhjälpspengar som den nuvarande "borgerila" regeringen skickar dit för att dom ska kunna leka kommunister där.

z999 sa...

Elias:
"Det uppstår nya yrken och branscher hela tiden, som ersätter de gamla som försvinner!
Tjänster är framtiden. Om vi bara sänker skatten på tjänster rejält så kan det vara basen i ekonomin. Många tjänster går bara att utföra på plats och kan ej exporteras."

Basen i ekonomin?! Statssubventionerade hushållsnära tjänstehjon? Att tjänstesektorn (snygg omskrivning av att Sverige underutvecklas från teknisk utveckling till en arbetsmarknad baserad på lågutbildning) växer i Sverige beror ju på att vi tar in folk från andra länder som i hög grad inte går att anpassa till ett itsamhälle.

Marthin sa...

Jag skulle vilja inflika den strukturomvandling som vi nu ser inom industrin, vilken SN uppskattar kommer att radera kring 70.000 arbeten under kommande tio åren.

Det var samma på 70-talet, då t.ex LO kritiserade att industrin - istället för att omstrukturera - valde att ta in mer folk via arbetskraftinvandringen.

Samma visa då som nu, med andra ord. Att det skall vara så svårt att släppa PK-tagen!