måndag, september 07, 2009

Grundläggande missuppfattning om lagen

I SvD argumenterar två jurister och en författare för att alla utvisningar där personer stämplats som ”säkerhetsrisker” skall prövas i domstol. Enligt artikelförfattarna skall de som utvisas p.g.a. av detta skäl kunna överklaga beslut om avvisning. Som exempel på ”godtyckliga” avvisningar ger författarna utvisningen av de två egyptierna som utvisades av den förra regeringen. Så här står det i artikeln.
Fallet med de två egyptier, som 2001 på vaga grunder och utan domstolsprövning, fraktades till tortyr i Egypten, var resultatet av en godtycklig, politiserad prövning av den dåvarande regeringen

Artikelförfattarna har fullständigt missförstått lagen. Regeringen kan avvisa vilka personer den vill, alla människor som inte är medborgare kan betecknas som ”non grata” och avvisas från landet. Det sker i princip aldrig utan skäl, men regeringen behöver inte uppvisa några skäl alls. Vad en ”politiserad prövning” är undandrar sig mitt kunnande men är det bevisat att dessa egyptier inte var säkerhetsrisker? Vidare så står det i artikeln.
För att garantera rättssäkerheten måste alla säkerhetsärenden avgöras av erfarna jurister i domstol.

Det finns förmodligen inget annat land i världen som har den tågordningen att den egna regeringen inte kan avvisa personer utan domstolsprövning. Det skulle i.o.f.s. inte förvåna om Sverige blev först med det också. Återigen ser man att artikelförfattarna inte förstått den grundläggande principen. Det finns inget som säger att någon människa utan medborgarskap har RÄTT att befinna sig inom landets gränser, därigenom faller hela resonemanget om rättssäkerhet. Om jag åker till USA och den amerikanska regeringen inte vill ha mig där så åker jag därifrån fortare än kvickt. Skulle jag börja orera om domstolsprövning skulle det förmodligen generera ett allmänt gapflabb som skulle få Chris Rock (googla) grön av avund. Till sist så står det så här i denna artikel.
Säpo får inte ställas över lagen. Det gäller inte minst i det så kallade kriget mot terrorism, där rättssäkerheten ofta har kränkts. Rättsvidriga deportationer från Sverige måste upphöra.

Artikelförfattarna visar återigen att de inte förstått något av de principer som gäller, inte bara för Sverige utan alla länder på jorden. SÄPO ställer sig inte över lagen, de gör en bedömning och sedan kanske regeringen tar ett beslut om att personen i fråga är ”non grata”. Ingen människa utan medborgarskap har RÄTT att vara inom landets gränser, därigenom faller hela resonemanget om rättssäkerhet. Inga deportationen är i strikt mening ”rättsvidriga”. I princip kan regeringen avvisa en helt oskyldig oförvitlig person från landet utan att det är rättsvidrigt. Man önskar att vissa grundläggande principer skulle klargöras i denna debatt som verkar föras med argument som inte vilar på juridisk grund utan mest förs med känsloargument.

2 kommentarer:

Nisse sa...

"non grata"-termens betydelse finns bara strikt definierad i Wien-konventionen om diplomatiska förbindelser. I icke-diplomatiska sammanhang är det ett begrepp som betyder vad man vill det ska betyda och det är en skillnad på att att diplomatiskt förklara en person "non grata" och att återkalla ett uppehållstillstånd. Det senare kan, om personen så vill, underställas domstols prövning även i USA enligt "Immigration Reform and Control Act".

Robsten sa...

Det är riktigt, "non grata" är väl inte den optimala termen i dessa sammanhang. Dock kan regeringen avvisa vem den vill som inte är svensk medborgare och klassas som säkerhetsrisk. Om misstankarna håller i domstol blir det ju ingen avvisning alls, då blir det fängelse.