fredag, juli 10, 2009

Vad skall Sverige göra med folkmördare?

I en ledare på DN så tas frågan om den 53åring från Rwanda som misstänkt för mord på 25 personer upp. Ledarredaktionen tycker att det är riktigt att återlämna mannen från Rwanda till sitt hemland för rättsskipning. Inte så förvånande så håller jag med om detta, med det tillägget att jag tycker det är självklart och att det överhuvudtaget blir en fråga är märkligt. Vad skulle Sverige ha gjort i stället? Låta mannen slippa rättslig prövning för eventuellt mord på 25 personer? Åtala honom i Sverige, långt från alla vittnen och från den miljö där det inträffade hände? I artikeln står det så här.

Bakom regeringens beslut ligger en prövning av Högsta domstolen. Justitieråden har prövat om det föreligger några hinder för utlämning enligt Europakonventionen och svensk lagstiftning. Och där är svaret nej. Av regeringsbeslutet framgår att dödsstraffet avskaffats i Rwanda, att det nybyggda fängelset håller ”acceptabel internationell standard” och att ingenting talar för att det förekommer tortyr eller omänsklig behandling.

Att inte föra mannen tillbaka till Rwanda för rättsskipning skulle vara oerhört förnedrande mot Rwanda och dess folk, speciellt tutsier som blev mycket illa drabbade under ”oroligheterna” i Rwanda. Det skulle vara att sätta oss själva på höga hästar och ge intryck av att de enda nationerna på jorden som kan åstadkomma rättssäkerhet är våra egna västerländska nationer. Ett beslut om att inte återföra mannen till Rwanda skulle med nödvändighet andas förakt för Rwanda och dess folk. Det märkliga är att det överhuvudtaget blir en fråga av detta. Att svenska Amnesti är emot en utlämning är nog inte mycket att orda om, de är sannolikt emot alla utlämningar till alla jordens nationer förutom våra närmaste grannländer. Det är ganska talande att när jag gick i gymnasiet en gång i forntiden så tog man Amnesti på allvar, det är få som tar denna organisation på samma allvar nuförtiden.

Länk DN

Länk DN artikel

3 kommentarer:

roberth sa...

Sverige tar emot allt annat kriminellt pack och de utvisas inte ens. Så detta är förvånande måste jag säga. Dock helt rätt!

Milla sa...

Sverige med Mona i spetsen är ju så stolta över att vara så humanistiska. Därför ska det inte skickas tillbaka några våldsverkare överhuvudtaget om hon fick råda.

Jag är också humanist ut i fingerspetsarna, men jag anser att man ska förvalta sin lyckliga stjärna att man fått chansen till ett bättre liv här..tar man inte den ska man inte heller få njuta av den. Sen när det gäller denna man är det ju solklart att han skulle ha skickats utan att belasta vårt rättsväsende.

Men pappers-Sverige..

Anonym sa...

Stockholms maktelit har infört omvänd bevisbörda. Alla är rädda. Till och med DNs ledarsida.

Men för vad? Och för vem? Vem är egentligen den osynlige sektledaren som styr över 08s yttrandefrihet?

//Dr Mabuse