onsdag, maj 09, 2007

Frågan om hedersvåld i svenska skolor

Sabuni skall nu undersöka hur utbrett det s.k. hedersvåldet är, eller snarare hedersrelaterat förtryck. Rapporter har kommit om att elever slipper vissa lektioner som t.ex. gymnastik, sexualkunskap och simundervisning, detta med skolornas goda minne. Det hela är egentligen obegripligt, skolorna bryter ju klockrent mot skollagen och alla regler om de ser mellan fingrarna med detta. Sabuni säger i SvD,

- Vi anar att det förekommer i ganska hög utsträckning att elever får dispens från att delta i olika typer av ämnen av religiösa eller kulturella skäl. Men med vår skollag så är det ju så att dispenser inte är tillåtna. Och de här eleverna har rätt till hela sin utbildning, det är ju obligatorisk utbildning.

Detta är ju fullkomligt oacceptabelt, de rektorer som satt detta, eller tillåtit att detta satts i system bör nog skiljas från sin tjänst. Vi har en skollag, den skall följas av alla som, såväl som etniska svenskar som de som väljer att flytta hit. Den socialdemokratiska regeringen verkar medvetet att ha blundat för detta problem, det är väl kinkigt att kryssa fram bland all politisk korrekthet och samtidigt inte ge "främlingsfientliga" vatten på sin kvarn. Sabuni är nog också medveten om dessa problem, trots allt, hon avslutar med,

- Det finns hederstänkande också bland etniska svenskar. Det är det vi ska komma åt. Vi måste kunna garantera att de får sina rättigheter säkerställda och det har absolut inget med invandrarskapet i sig att göra.

Så det finns hederstänkande också bland etniska svenskar Sabuni? Det är i själva verket det Sabuni vill åt, ja då förstår vi (fast jag förstår i själva verket ingenting). Sabuni avslutar med att detta absolut inte har med "invandrarskapet" att göra, amen. Absolut ingen i hela landet tror på vad hon säger, så intelligent sagt Sabuni.

Länk SvD

Andra bloggar om:

1 kommentar:

Anonym sa...

Synnerligen förvirrande avslutning på SVD-artikeln, precis som du skriver. Vilka är det som ska få sina rättigheter säkerställda, svenskarna? Och vilket hedersvåld är det som vi ska komma åt, det som frodas i Ragunda och Karlsborgs förorter om de etniska svenskarna också ska misstänkliggöras. Detta textstycke utgör egentligen kärnan till den svenska integrationens misslyckand: "ingen och alla är skyldiga oavsett vem som är förbrytaren. men mest de diskriminerande svenskarna. men det är invandrarna som är orsaken. men ändå inte". Och så vidare i all oändlighet, amen!