fredag, maj 11, 2007

Kritik mot hur Sverige använde biståndsbudgeten

Ja, paraplyorganisationen "Concord" anser att Sverige gör fel som tar upp avskrivna skulder och kostnader för bistånd som utgifter i biståndsbudgeten. Organisationen anser att hela biståndsbudgeten borde gå till bekämpning av fattigdom på plats. Kritiken är märklig när den riktas mot Sverige då vår biståndsbudget ligger över den rekommenderade i EU efter att posterna skuldavskrivning och asylmottagning räknats bort. Det hela reduceras då till hur man räknar, i reda pengar ligger vi fortfarande i topp inom EU när det gäller bistånd.

Enligt organisationerna bakom "Concord" borde pengarna gå direkt till bekämpning av fattigdom på plats. Ja här håller jag med, vi skulle göra asylmottagningen billigare med ett finskt system där de som uppenbarligen inte har asylskäl avvisas direkt, utan en dyrbar asylutredning. Dessutom skulle hela flyktingpolitiken läggas om så att enbart de som har verkliga asylskäl beviljas asyl. Skulle dessa åtgärder genomföras skulle det bli som "Concord" önskar, mer pengar till att bekämpa fattigdom. Skulle vi dessutom kontrollera att pengarna verkligen hamnade där det är tänkt och inte i fickorna på några lokala klanhövdingar samt att vi verkligen tänkte igenom vad som är vettigt att satsa på skulle vi säkert kunna göra mycket gott för världens fattiga folk.

I DN säger biståndsminister Gunilla Carlsson om miljarderna som gått till asylmottagning från biståndsbudgeten,

Solidaritet kostar pengar

Japp, det låter naturligt och självklart för enkla människor. Detta är dock helt fel, den förra borgerliga regeringen hade ingen aning om detta faktum, inte heller den socialdemokratiska regeringen var insatt i denna logik. Denna enkla mening av biståndsministern skvallrar om en oerhörd insikt och utveckling bland våra yrkespolitiker, snarast skall det väl nästan ses som en mental revolution bland våra rikspolitiker.

Det finns dock ännu människor som ännu inte nåtts av denna mentala revolution. Erik Lysén, chef för Svenska Kyrkans policyenhet säger i DN,

Sverige ska ha en öppen asylpolitik, men att den inte ska stå i motsats till att arbeta mot fattigdom.

Nej visst, och hade vi obegränsade resurser så skulle vi kunna betala för allt också, så bekvämt uttalande av Lysén, ingen lär kritisera honom för det uttalandet, utom jag då. Varför skall vi ha en "öppen asylpolitik"? Vi skall väl ha den asylpolitik svenska folket vill ha, antingen den är öppen eller mindre öppen. I en demokrati skall även folket få vara med och bestämma öppenheten i asylpolitiken. "Öppen asylpolitik" är alls ingen överideologi som står över de saker ett folk skall få vara med om att bestämma i en demokratisk stat.

Länk DN

Länk SvD

Andra bloggar om:

Inga kommentarer: